Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Η συμμετοχή
του Δήμου
Κοζάνης στις
100 κλιματικά
ουδέτερες
πόλεις και οι
ανακολουθίες
του κ. Μαλούτα

Πέντε μετάλλια για
τον Ναυτικό Όμιλο Κοζάνης
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Κωπηλασίας στην Καστοριά

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7514

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Όχι του Βελβεντού στις
13 ανεμογεννήτριες στην
κορυφογραμμή των Πιερίων
σελ ~ 5

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 12

Δήμος Κοζάνης:
Τα έργα, και
όχι τα λόγια,
αποδεικνύουν
αν κάποιος
είναι παρών
ή απουσιάζει

σελ ~ 13

Χρήστος
Ελευθερίου:
Ένα ακόμη
οικονομικό βάρος
80.000 ευρώ
φεύγει από τις
πλάτες του Δήμου

σελ ~ 6

Διεξαγωγή επιστημονικής
έρευνας για τη σύλληψη
και απομάκρυνση άγριων
μικρών θηλαστικών
από τον αστικό ιστό
της πόλης Κοζάνης

σελ ~ 9

σελ ~ 6

Δυτική Μακεδονία:
300 ευρώ πρόστιμο σε
ζαχαροπλαστείο, για
μη ανάρτηση μέγιστου
επιτρεπόμενου
αριθμού ατόμων