Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κθημερινή οικοομική ειδική εςημρίδ Διακηρύξων Δημοτριστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7421
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Η Εφορία
στήνει
δόκανο για . .
μαϊμούν
επιστρεπέες
Αλματδns αύξηση
σε δεκάδεs Προϊόντα ροκανίζει
μισθούs και έσοδα από τουρισμό
Βόμβα στην αιμορροούσα οικονομία βάζει ο
πληθωρισμός , εν η
σαν ένα αντίστοιχο
αγορά ,
ωστόσο, μετά τα 10ετή
εκτόξευση των τιμν Μνημόνια που κατέ .
στρεψαν τις μικρομε
ανάγκης σαίες επιχειρήσεις, οι
αποτελούν
πάνω από το 90% της
ελληνικής επιχειρηματικότητας, και την εξαφάνιση της μεσαίας
τάξης, ήρθε η υγειονομική κρίση για να αποτελεισει την ήδη
στημα έχουν πάρει πληγωμένη οικονομία.
Σαν να μην έφταναν
κλίμα
της βενζίνης και ειδν
πρτης
"καίνε" τα νοικοκυριά!
Βαρύ φορτίο αναμέ νεται να υποστούν νοικοκυριά
οποίες
Όσες επχειρήσεις
πιαστούν στη φάκα
θα επστρέψουν στο
ακέραιο το ποσό και
θα τιμωρηθούν με επιχειρήσεις από την
βαριά πρόστιμα και
προσαυξήσεις
Από το "κόσκινο
της Εφορίας αναμέ
νεται να περάσουν
εκατοντάδες χιλιάδες
επιχειρήσεις ,
έλαβαν τις επιστρε
συνέχεια στην 11
αλματδη αύξηση σε
δεκάδες rpoϊόντα.
Το τελευταίο διά"φωτιά- οι τιμές της
βενζίνης , αλλά και είδη
πρτης ανάγκης , με
αποτέλεσμα να εκτοξεύονται οι καθημερινές δαπάνες των
πολιτν , την ρα που
όλα αυτά, εξωγενείς πτUξη του 2021 να πε
παράγοντες
πέσεων
Ηδη, τα λειτουργικά
έξοδα πολλν επχει .
έχουν
εκτοξεύσει τις τιμές
σε προϊόντα , όπως η
βενζίνη και το πετρέλαιο, που με τη σειρά
τα ετήσια εισοδήματα τους έχουν φέρει αναπεριοριστεί τιμήσεις σε μια σειρά
από προϊόντα της κα
εργασίας , αλλά και των θημερινότητας.
Ακόμα και αν
έσοδα από τον τουρι σμό πιάσουν τους φε τινούς στόχους, δεν
αποκλείεται η ανάριοριστεί λόγω του
πληθωρισμού ,
ακριβαίνει κάθε προϊόν ρήσεων έχουν αυξηθεί
και υπηρεσία.
Στο "κόκκινο οι επ χειρήσεις
Είσης , στο παρασκήνιο, οι επιχειρήσεις της
χρας, ου αναζητούν
εναγωνίως λίγη ρευστότητα για απoφύπου
κατά 10% , βάζοντας
βόμβα στα θεμέλια της
ελληνικής οικονομίας,
καθς άλλες επιχειρή
σεις απορροφούν τις
αυξήσεις λόγω του
πληθωρισμού μεινον
τας την κερδοφορία
τους και άλλες αναγ .
κάζονται να προχωρή.
σουν σε αυξήσεις
συνέχεια στην 10
ΟΠΕΚΑ: Το
κακόν 2020
έχουν
λόγω των αναστολν
αυξάνει
το επίδομα
παιδιού A21
περιοριστικν μέτρων
λόγω της rανδημίας .
Σε μια υγιή οικονομία
οι πληθωριστικές πέ.
σεις θα δημιουργούτα
λουκέτα,
γουν τα
έχουν έρθει και αυτές
αντιμέτωπες με ένα
κύμα πληθωριστικν
σε χιλιάδεs
δικαιούχοUS
Κουρεμένα
Ενοίκια:
Παράταση εωs
το τέλ0s Αυγούστου
Με τις φορολογικές
δηλσεις για τα εισο δήματα του 20202 , θα
ενταχθούν ως δι
καιούχοι στο επίδομα
παιδιού χιλιάδες οικογένειες που αποκλεί
ονταν της παροχής
συνέχεια στην 2
για τis δηλσειs
Covid
Σελίδα 9