Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρικής- Νικόλαος Καραθάνος 1951497η* Βυκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Αp. φύλλου 6830-12.398
0,50 ε
Τi γίνεται αλήθεια με την
Ιστορία της Δράμας ;
Γιατί μπροστά από
την προτομή του ήρωα
δημάρχου Θεόφιλου
Αθανασιάδη στήθηκαν
βυθιζόμενοι κάδοι;
Μια εξαιρετική
εκδήλωση από
τον Ερασιτεχνικό
Σύλλογο Αστρονομίας
Δράμας Πήγασος
Παράπονα συμπολιτν
για παρκαρίσματα
στην περιοχή
ανάπλασης της
19ης Μαΐου
Χρυσό μετά λλι ο
και πρόκριση
στην Εθνική
Ομάδα Παίδων
ο Πουρνάκας Αθ.
ομάδα εργασίας από το Κ.Υ. Δράμας θα εμβολιάζει τους κατακεκλι μένους ασθενείς
Ξεκίνησαν οι δηλσεις
για τον εμβολιασμό
κατ' οίκον και στη Δράμα
Σε διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικν
Πρτη θέση και εύφημο μνεία
σε Δραμινούς μαθητές
σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής
>Σημαντική η συμμετοχή των μαθητν απ' όλη την Ελλάδα
Μιλάει στον Π.T ο Ειδικός Γραμματέας της Ένωσης Ελ
λήνων Φυσικν κ. Κ. Βουρλιάς
>Η σημαντική συμβολή του προγρά μματος Βο ήθεια στο Σπίτω από το Δήμο Δράμας
Ιατρικός Σύλλογος Δράμας: Τέσσερις ιδιτες γιατροί εκδήλωσαν ενδια φέρον για συμ
μετοχή στο πρόγραμμα
Του Θανάση Πολυμένη
-4 ΔΕΥΤΕΡΗ χρο νiα , πραγματοποι .
ήθηκε φέτος ο πα
νελλήνιος διαγωνισμός
της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικν με τπλο Θέ
λουμε Πειράματα , Πρό κειται για ένα δια γωνισμό , στον οποίο
συμμετέχουν μαθητές
από σχολεία ή ατό φροντιστήρια όλης της
χρας , ακόμα και μεμονωμένοι μαθηπές .
Τη φετινή χρονιά , μαθητές από η
Δράμα , με την παρουσίαση των πειραμά - μαθητές της Γ τάξης Λυκείου: Δίδογλου
των τους , κατάφεραν και πήραν πρτη Κωνσταντίνα , Μχαηλίδου Φλι, Παπαθέση αλλά και εύφημο μνεία .
Στα ομαδικά πειράματα από το Λύκειο , στατίδου Στέλλα. Υπεύθυνη καθηγήτρια:
την πρτη θέση καταλαμβάνει το πεί - Βαγγέλη Γεωργία , Φυσικός.
Ι Του Θανά ση Πολυμένη
ΠΩΣ έχουμε ήδη δημοσιεύσει , άνοιξε πλέον η
|ηλεκτρονική πλατφόρμαγια τον εμβολιασμό κατ'
Ψάκον, για άτομα τα οπαία δεν μπορούν να κινη
1 θούν γα διάφορους λόγους υγείας και αδυνατούν να
1 μετακινηβούν στα εμβολιαστικά κέντρα της περιοχής
1 τους .
Στην σχετκή πλατφόρμα, θα μπορούν να εισέρχονται
γιατροί-ιδιτες ή του δημοσίου-οι ατοία μετά από
Η ρηση της άδειάς τους , θα δηλνουν τον ΑΜΚΑ του
ασθενούς που θέλει να εμβολιαστεί και ανάλογα θα δη
μιουργεπαι ένα ραντεβού . Τα ΑΜΚΑ αυτά θα συγκεν.
1 τρνονται από τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, γα
1 παράδειγμα στο Νομό μας από τα κέντρα Υγείας Δρά - στούν , μπορούν να γνουν και μέσω των Δήμων και του
1 μας, κ . Νευροκοπίου , Παρανεστίου και Προσστσάνης προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτ . Δηλαδή , τα άτομα τα
| και ένα κλιμάκο με γατρό και νοσηλευτή θα πηγαίνει οποία παρα κολουθεί το -Βοήθεα στο Σπίτνπου εναι
: στην οικα του ασθενούς και θα προχωρούν στον εμβο - κατακεκλιμένα , θα ερωτηθούν οι ίδο, επε οι συγγενείς
λιασμό του.
Σημεινεται ότ , χωρίς την άδεια του ίδιου του ασθε - η συνίνεσή τους, τα ΑΜΚΑ τους θα έρθουν σεμάς και
νούς ή του συγγενικού του περιβάλλοντος, ο εμβολια θα ξεκνήσει ο εμβολιασμός .
σμός δεν θα μπορεί να γίει , καθς γ ' αυτά τα άτομα
ραμα με τπλο : .Πeιραματική απόδειξη
του θεωρήματος Τarnceslis , Πρόκεπαιγια
δόπουλος Μαρίνος-Κωνσταντίνος, Παρα
τους για το αν θέλουν να εμβολιαστούν . Εφόσον παρθεί
| σελΑη
| σελ. 4η
βγουν από το σπίτι δεν
είναι υποχρεωτικός. Ο
εμβολιασμός θα γίνεται
με το μονοδοσικό εμβόλο της ohnson .lohnΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Στο πρόγραμμα του εμ.
βολιασμού κατ' οίκον,
μπορούν να συμμετέχουν
άτομα με δυσκολία μετα κίνησης, πολτες που βρίσκονται σε μόνμο κλινοστατισμό , πολίτες με
βαριά ψυχική ή νοητκή
νόσο όπως για παράδειγμα Αλτοχάμερ . Ο εμβολιασμός θα γίνεται
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΑΕΡΙΟΝΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:50-14:00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
τες γιατρούς που θα
συμβληθούν για το διά
στημα αυτό με τον
ΕΟΔΥ, είτε από κνητές
ομάδες του ΕΟΔΥ.
Σε δηλσες του στον
-Πρωνό Τύπο- ο δευθυντής του Κέντρου
Υγείας Δράμας ( πρην
ιΚΑ) κ . Κστας Λεμπιδά .
κης , εξηγεί σχετικά με ο
πς θα γίνεται η εγγρα
φή στην πλατφόρμα.
Όπως τονίζει , ο γατρός
του κάθε ασθενή , μπορεί
να δηλσει το αίημα
μέσω της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης Υγια
κατ' οίκον εμβολιασμό
πολύ εύκολα . Από εκεί
και πέρα τα στοιχεία θα
έρθουν σ ' εμάς αλλά και
στο Υπουργείο Επίσης .
δηλσεις για το ποιου
επιθυμούν να εμβολιαΕλπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάται υψηλού επαγγιλματισμού εγκαταστάσεις
Απόφοιτη lατρικής σχολής Α.Π. .
Ειδικευθείσσ:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
φυσικού αερίου με έγυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας συνδεσης του πελάτη μας Δπλα σας από
την αίτηση μέχρι και τν ολοκλήρωση, της εγκατάστασης!Η.
Επικοινωνήστε μαζί μας .
Τηλ: 25210 35194- Κiv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ . ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφέ5pων Aωpατον 124 , Δράμα , Τ.Κ. 66100
τ 2521 032 269 |ariasthrakis Oιmal. com mww.aerionthrakin.gr
Ωράριο
Καθημερινές: 100-13:00 και 1 8:00-2000 (εκτός Τετόρτης!
Σαββατοεύριακα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΓΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn [email protected] com
ΠΡΩΠΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα