Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Τουριστικν Μονάδων από την
Interamerican
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6022 Πέμπτη 22.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : ΤηΑ. 2310-240652 Fax: 2310 24 2778 ΑΘΗΝΑ.ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηA :210-3304587 FAX :210-3304605
Eurobank:
Εεκινά μία νέα εποχή
Εκλεισε η συμφωνία
Myilineos-ΔΕΗ για την Αλουμίνιο
Σε μηνιαία βάση
>>> Τελ.
>>>Τελ.
Στο 33,47% το
Ποσοστό της Fairfax
εξαιρουμένου του
Ποσοστού του ΤΧΣ
Ετήσια αύξηση 37 % στον κύκλο
εργασιν στη Βιομηχανία τον Μάιο
Η Eurobank Ergasias Υπηρε
Συμμετοχν
Αννυμη Εταιρεία
κοιννει, με βάση σχετική
γνωστοποίηση Που έλαβε
απο την Fainfax oΤΙ ΤΟ ΠΟσοστό των δικαιωμάτων Ψήφου
επί των κοινν μετοχν της
Εταιρείας Που κατείχε άμεσα
και έμμεσα η rirfax , ανήλθε
στις 14.7. 2021 σε 33,00%
επί Του συνολικού αριθμού
των δικαιωμάτων Ψήφου της
Εταιρείας, περιλαμβανομέ
δικαιωμάτων
Ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
( εφεξής ΤΧΣ ) , Ποσοστό
αντιστοιχεί
1.224.002 .259 δικαιματα
Ψήφου επί Κονν μετοχν
της Εταιρείας. Εξαιρουμένων
των δικαιωμάτων Ψήφου Του
ΤΧΣ Το εν λόγω Ποσοστό
διαμορφθηκε σε 33,47%
επί κοινν μετοχν της Εται
Τι χρύβει το θερμό κλίμα
στην ασφαλιστική αγορά
ανανων
Optima Bank:
την Τιμήστοχο για τον ΟΠΑΠ
ρείας
Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημε
ρνει το επενδυτικό κοινό
για Την από 16.7.2021 γνωστοΠοίηση της Fairfax Προς
Την Εταιρεία με την οποia
γνωστοποίησε , σύμφωνα με
τα Προβλεπόμενα στο άρθρο
7α (Παρ. 6 Περ. Υ ) του ν .
3864/2010 , όπως ισχύει , όΤ
το Ποσοστό των δικαιωματων Ψήφου επί Των κοινν
μετοχν τς Εταιρείας Πυ
κατείχε άμεσα και έμμεσα η
Fairfax
Σε αύξηση της Τιμής- επιλέγεται να υιοθετηθεί
στόχου για τη μετοχή Του
ΟΠΑΠΟΠΑΠ +1,62% στα
16 ευρ αντί Τα 14,6 Ακόμα κι έτοι υπάρχει ένα
ευρ Προχωρά η Οptima περιθριο ανόδου 39 %
Bank. Επικαλείται την
ανοδική ανα θερηση των
Προβλέψεων για τα κέρδη διατηρείται η σύσταση
την Περίοδο 2022-24, η
οποία
ένα discount 20%.
Έντονες συζητήσεις έχουν προκαλέσει στον ευρύτερο χρο των ασφαλιστικν υπηρεσιν οι πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις Που είδαν
το φως της δημοσιότητας, αλλά και οι εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς για νέα deals Πoυ θα σημειωθούν στον κλάδο .
Μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC και τους
<γάμους Generali-AXA και NN-MetLife , Παράγοντες του κλάδου Προσπαθούν να Προβλέψουν Ποια θα είναι τα επόμενα deals, όχ φυσικά
από περιέργεια αλλά προκειμένου να ρυθμίσουν
από τα σημερινά επίπεδα
και για Τον λόγο αυτό
καγοράν.
οφείλεται
<εντυπωσια κή> απόδοση
της Stoiximan
Τρίμηνο Του 2021.
Optina
υπερέβη
14.7.2021 Το 33,3% επί Του
συνολικού αριθμού
δικαιωμάτων Ψήφου της
Εταιρείας, εξαιρουμένων των
δικαιωμάτων Ψήφου του
ΤΧΣ καθς αυτό ανήλθε,
όπως προα να φέρθη κε, σε
33,47%
Με βασική προϋπόθεση
όΤΙ δεν θα υπάρξουν νέα
lockdowη στην Ελλάδα,
Το μοντέλο της Τράπεζας
δίνει μια δίκαιη Τιμή 20
ευρ για τη μετοχή.
Ωστόσο, λόγω της αβεβαιότητας της πανδημίας
τη δική τους στάση απέναντι αγοράς
στις εξελίξεις που θα διαμορφ-Ηδη στις καλύψεις υγείας,
ωθούν.
Χαρακτηριστικές είναι οι εκτιμή-ασφαλιστικούς κλάδους
σεις γνωστού Παράγοντα της
ενός από τους Πλέον καυτούς
Created by Universal Document Converter