Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9772654106049.
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕPΙΝΗ
ΑΔΕΣ ΜΕΥ ΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 . web site: www.lamiakos-typos.gr * e-mail: infoΦlamiakos-typos.gr
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 . ΕΤΟΣ 810-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . AP . Φ. 22361 ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 . FAX : 22310 29331 -22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Στην τελική ευθεία για
τον καττατο μισθό
επόμενη
Δευτέρα 26 Ιουλί .
ου συνεδριάζει το
υπουργικό
βούλιο, nροκειμένου να λάβει τιs α.
noφάσειs για τον
καττατο
συμφωνα με ηλη
ροφορίε .
θύμιος Καραίσκος Προς ΔΕΔΑ:
οι εκθιασμοί έχουν και όρια"
συμ05
ισθό,
| σελ. 4
Ασφαλτοστρνουν τους κεντρικούς
δρόμους της Λαμίας!
"Οχι άλλη άσφαλτο" θα
μπορούσε να φωνάξει κά Ποι0s βλέπονταs τα συνεργεία των εργολnntκν εταιρειν να εργάζο νται Πυρετωδs τis τελευταίεs δύο εβδομάδεs για
ασφαλτοστρσουν
τοus κεντρικούs δρόμουs
τns nόλns.
σελ . 6
ΥΠοχρεωτικός εμβολιασμός:
Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή
Κατατέθηκε η τροπο λογία στη Βουλή για τον
υποχρεωτικό εμβολια
σμό των εργαζομένων η
οποίa εισάγεται σήμερα
για συζήτηση και Ψήφιση στην Ολομέλεια . Στιs
τελικέs ρυθμίσεις αναφέ .
ρονται οι δεκατρείs επαy.
γελματικές ομάδεs .
ΔΕΛΑ, Συνεργαστείτε, αν επιθύμετε ουσικό αέριο στην Πόλη σας Tην ίδια ρα οβουλευτής θέμης Χειμάρας ευχαριστεί τη Διοίκηση της ΔΕΔΑ
σελ . 5
Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή
Βαρσια: Στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τις αποζημισεις λόγω Παγετού από το ΣΥΡΙΖΑ Φθιτιδας για το κλείσμο
| σελ.
Παράσταση διαμαριυρίας στη Στυλίδα
Προσφεύγει n Κυπριακή Δημοκρατία
ης Τράπεζας Πειραός
Στο Συμβούλιο Ασφα .
λείαs του OΗΕ Προσέφυγε
η Κυπριακή Δημοκρατία ,
έπειτα από τιs εξαγγελίεs
του Προέδρου τns Τουρκίas , Ρετζέη Ταγίn Ερντογάν και του εκλεκτού του
κατοχικού ηγέτη , Ερσίν
Τατάρ , για μερικό άνοιγμα
των Βαρωσίων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΟ
| σελ. 11
100νκο
|Παρελθόν από την Αταλάντη
ο Μάκης Ζαχαρόπουλος
Χωρίs τον Μάκη Ζαχαρόπουλο στη
τεχνική τns ηγεσία , θα Πορευθεί η ομάδα τns Αταλάντηs στο Πρωτάθλημα
τηs r' Εθνικής τns ερχόμενns αγωνι στικής nεριόδου . Όπωs έγινε γνωστό
χθες αnό τη λοκρική ομάδα , μετά από
τρία χρόνια συνεργασίαs με τον έμπει ρο Προπονητή , η κοινή τοus Πορεία
δεν θα συνεχιστεί και ηλέον βρίσκεται
σε αναζήτηση νέου τεχνικού.
Με υπογραφή του Υπουργού Οικονομικν χρήστου
Σταϊκούρα , του ΥΠουργού Αγροτικήs Ανάπτυξηs & Τροφί
μων Σπήλιου Λιβανού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικν Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Υφυπουργού
Προστασίas του Πολίτη Νίκου Χαρδαλιά, κατατέθηκε τροΠολογία στη Βουλή , με την οποα ρυθμίζεται το ζήτημα
καταβολής των απoζημισεων για τοus nληγέντεs aπό
τον Παγετό την Ανοιξη του 2021.
Παράσταση διαμαρτυρίαs για το κλείσιμο του καταστήματοs tns τράπεζas Πειραιs στη Στυλίδα θα Πραγματοnoiήσουν σήμερα , Πέμπτη 22 Ιουλίου , τα μέλη τns
Νομαρχιακήs Enτροπns Φθιτιδαs του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Η διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για τis 11.30 n.μ.
στην Πλατεία τns Στυλίδαs και η κινητοποίηση εντάσσεται
στα πλαίσια τns nανελλαδικής ημέραs δράσns του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ενάντια στο κλείσιμο των καταστημάτων των
τραπεζν .
σελ . 3
σελ. 3
ΓΡΑΦΟΥΝ Γιργος Σμοκοβίτης σαλ ] .Στέλιος Κανέλλος σεη. 7] Κωνσταντίνος Αθ. Μπαλωμένος στλ. ε Δημήτριος θ. Νάτσιος στλ9-10
σελ . 16