Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ
ΤΑ ΙΑΑΛΑΘΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑNΕ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ
το Ευρunaίxo ευρ , nροκειμενου να nouuv θα κατευθuver
nερασμένου
δοτήσουμε ουτό το noλu
Ιοunίoυ κατα . φn66oξo σκέδοο , 6nuoε 6ομν , και npοφανός ου.
της εξωτερικής σύγκλισης σκετικά με τη νέα Kοινή Α.
τη χρα μος ουσοστικά pωπoiής Ενσης
τους ίδιους nopouς με την τους noρους ουτος νυκά κpηματοδοικό ερyα.
nponyouμενη Προγpαμμα . npοστέθηκαν και οι Πoρο Λεία .
με στη δόεσή μος σημα.
Η ΥΠουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνη
Eνέκρινε την περάιτεισn
4ΕΚΡ κευ το 2025
Για διενέργεια ανασκαφικής έρευνας
στη Βασιλική Δ' της Νικόnολης
του Ταμείου Ανόομpης, έs
βεια 19.5 δισεκατομμυροα
να σημανικό τuήμα tων ο.
Στα λύματα του διο οικού καθαρισμούς του Δμου Πρέδεζας
Εντοπίστηκε ξανά θετικό ικό φορτίο
Zaτούμετο η ανστηρή τήρηση των μέτρων
Μετά ano αρκετό χρονικό
διοστημα, εντοnίστηκε ξανά
θετικό υικό φορτίο στα hυματα
του βιολογικού κοθορισμού
Έφυγε ο μεγαλύτερος ροκ-σταρ
του ελληνικού τραγουδιού
των απαγορεύσεων
εμβολιασμένους για τον κορωνοϊό εμ.
της Βάνας Ζiρβα
φανίζονται ο, noλίτες σύμφωνα με τη
Το ελληνικό τραγο ΤΟΛΗΣ
το συνη0ομένο στερεΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
μο) με την είδηση του
θανάτου του Τοnn Bo
μερα τον τελευταίο ζωντα Ορύno το .
δημοσκόπη ση της Alco για λογαρα .