Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5019- ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Καμία επίπτωση στα ΑΕΙ
• της Καρδίτσας από την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
•Η θέσπιση Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα
ΑΕΙ, δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στα τέσσερα τμήματα που
λειτουργούν στην Καρδίτσα.
• Τι δηλώνει στην ΑΛΗΘΕΙΑ, ο πρόεδρος της σχολής Δασολογίας και
επιστημών ξύλου και σχεδιασμού, Δρ. Ιωάννης Ι. Παπαδόπουλος.

Περιφέρεια

Αγροτικά
«Στο πλευρό των
πληγέντων του
Δήμου Παλαμά
ο Κωτσός»

s

Νέα αντιπλημμυρικά
έργα στους Σοφάδες
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Óåë. 9

Αποκατάσταση ζημιών
• από την
Π.Ε Καρδίτσας στη γέφυρα του
ΟΣΕ στην
Τ.Κ Μέλισσας

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 15

s

Óåë. 6-7