Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μίνι χρηματιστηριακό κραχ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ0ΡΙΚΗ μΠο
91 771234 567126
Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 / τιμή : 1 ,30 E
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 - Αριθμός φύλλου : 27.571
Μίνιχρηματιστηριακό κραχ
H αβεβαιότητα για την οικονομική ανάκαμψη, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, πίεσε τις αγορές σε Ευρπη και ΗΠΑ
Με 21,5% στη ΜΕΒΓΑΛ
ο Σn. Θεοδωρόπουλος
2%, εν οι επενδυτές στράφηκαν στην ασφαλή
άμυνα του δολαρίου και των αμερικανικν και
γερμανικν κρατικν ομολόγων, με τις αποδόσεις
των τελευταίων να υποχωρούν στο χαμηλότερο
επίπεδο του τελευταίου τετραμήνου . Την εικόνα
της γενικής καθίζησης συμπλήρωσε η βουτιά της
τιμής του Πετρελαίου κατά 4% , μετά τον συμβιβασμό Σαουδικής Αραβίας Ηνωμένων Αραβικν
μάδες όταν οι χρηματισηριακοί δείκτες ανέβαιναν νεδρίασης Πάνω από 840 μονάδες , στα ευρωπαϊκά Εμιράτων , Που οδηγεί σε αύξηση της Παραγωγής
Μίνικραχ στα χρημαιστήρια Προκάλεσαν η εξάΠλωση της μετάλλαξης Δέλτα Παγκοσμίως και n
μια υπερβολική αντίδραση, με τον γενικό δείκτη
να επιστρέφει 5 μήνες Πίσω , στο κλείσιμο της
απόφαση αρκετν κυβερνήσεων να επαναφέρουν 22ας Μαρτίου . Η αγορά έχασε 2,23 διο . από την
Περιοριστικά μέτρα, δημιουργντας αβεβαιότητα κεφαλαιοΠοίησή της, καταγράφοντας τη μεγαλύ
Στην εξαγορά του 43% της ΜΕΒΓΑΛ Που κατέχει το αμερικανικό fund CVC μέσω της Vivartia
Προχωρούν από κοινού η οικογένεια Χατζάκου
και ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος .
Οι Πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία
για την εξαγορά του 43%-anό 21,5% κάθε
μέρος- έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και πλέον
αναμένονται οι τελικές υπογραφές τις αμέσως
επόμενες μέρες. σελ . 13
για τις Προοπικές της οικονομικής ανάκαμψης
Μέσα σε αυτό το κλίμα οι επενδυτές βρήκαν την
η κεφαλαιοΠοίηση έπεσε κάτω από τα 60 δισ.
ευκαιρία να ρευστοΠοιήσουν μέρος των μεγάλων ευρ . Η Wall Sureet άνοιξε με βουτιά 2% , με τον
DowJones να χάνει μέσα στην Πρτη ρα της συκερδν Που σημείωσαν τις Προηγούμενες εβδο
σταθερά σε επίπεδα ρεκόρ. Η Αθήνα είχε ακόμη χρηματιστήρια οι απόλειες ξεπέρασαν επίσης το
του ΟΠΕΚ. σελ , 2
Ναρκοθέτησην
του διαλόγου από
τα Κατεχόμενα
ΤροποΠΟητικές δηλσεις
φορολογίας και για το 2020
Intrakat
Στη γραμμή διεκδίκησης
e εφαρμογή στο ΤΑXIS net
Σε θέση μάχης για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και Παραχωρήσεων , όΠως
εκτιμά αξίας 43,4 δισ. ευρ , βρίσκεται η Intrakat και Παράλληλα σχεδιάζει την υλοποίηση
της στρατηγικής της στον τομέα της
ενέργειας . σελ . 12
Με Προκλητικές δηλσεις
και φιέστες στα Κατεχόμενα ο Τούρκος Πρόεδρος
Ρετζέη Ταγίη Ερντογάν
επιχειρεί να εργαλειοπΟιήσει το Κυπριακό για να
κερδίσει Πόντους στο εσωτερικό της χρας του. Ο
Τούρκος πρόεδρος την
Πρτη ημέρα της επίσκεψής του στα Κατεχόμενα
δεν έκανε κάποια εξαγγελία έκπληξην, συνέχισε
ωστόσο τις εμπρηστικές
τοΠοθετήσεις περί δύο
κρατν στο νησί, ναρκοθετντας τον διάλογο.
ΤροΠΟΠΟΙητικές δηλσεις φο - Μόλις ο φορολογούμενος ει
pολογίας εισοδήματος μπορούν λέγει την υποβολή τροποΠοι
να υποβάλουν Πλέον και για το
φορολογικό έτος 2020 όσοι φορολογούμενοι φυσικά Πρόσωπα
διαπιστσουν λάθη ή Παραλεί ψεις στις αρχικές δηλσεις Που
υπέβαλαν για το έτος αυτό. Η
ηλεκτρονική εφαρμογή για την
υποβολή των συγκεκριμένων
δηλσεων τέθηκε Πρόσφατα σε
λειτουργία από την Ανεξάρτητ πληροφόρηση της Φορολογικής
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο
σύστημα ΤΑXISnet. Η υποβολή
τροΠοοιητικής δήλωσης, εφό
σον ΠραγματοΠοιείται εντός της
Προθεσμίας της 27ης Αυγού - υποβληθεί. Ουσιαστικά η ap
στου Που ισχύει αυτή τη στιγμή χικά υποβληθείσα δήλωση μεγια τις φετινές φορολογικές δη - ταφέρεται ως Προσωρινά αno
λσεις, δεν ουνεπάγεται καμία θηκευμένη τροΠΟΠοιητική δή.
κύρωση για τον φορολογούμενο . λωση. σελ . 5
ητικής δήλωσης , τα δεδομένα
Που έχουν συμπληρωθεί στην
αρχική δήλωση (στο έντυΠο Ε1)
και στα συνοδευτικά έντυπα (Ε2
και Ε3 ) , καθς επίσης και τα
δεδομένα Που έχουν αναρτηθεί
εκείνη τη στιγμή στη βεβαίωση
aποδοχν του φορολογούμενου
και αφορούν την ηλεκτρονική
21 Προγράμματα
μείωσης των ανέργων
Με 21 Προγράμματα ο ΟΑΕΔ Προσπαθεί να
μεισει τον αριθμό των εγγεγραμμένων
ανέργων στο μητρο του . Τα 10 από αυτά
είναι ήδη σε εξέλιξη, άλλα πέντε θα εκκινήσουν εντός του επόμενου τριμήνου, εν τα
εναπομείναντα έξι αποτελούν Προτάσεις του
ΟΑΕΔ για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. σελ .4
Διοίκησης για τις αποδοχές και
τους Παρακρατηθέντες επ' αυτν φόρους μεταφέρονται στη
νέα δήλωση Που Πρόκειται να
σελ. 16
EuroHPC-Κανονισμός Ε.Ε.
4 δισ. για την επόμενη
γενιά υπερυπολογιστν
Τη σύσταση κονής επιχείρησης για την ευρω Παϊκή υπολογιστική υψηλν επιδόσεων
( EuroHPC, η onoia θα χρηματοδοτηθεί από
τον κοινοτικό Προϋπολογισμό και τον ιδιωτικό
τομέα με Πάνω από 4 δισ. ευρ, με στόχο την
ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υπερυπολογιστν στην Ευρηη , Προβλέπει ο νέος
κανονισμός του Συμβουλίου της Ε.Ε. σελ. 9
Νοέμβριο
οι Πρτες
Προσκλήσεις
του ΕΣΙΤΑ
Προς ενιαία
κρτήρια σύγκρισης
τμν ρεύματος
Partners Grοup
ονέος μέτοχος
της Phamathen
για 1,6 δισ.
2021-2027
Παρέμβαση PAΕ
BC Partners
Πανδημία- Τουρισμός
ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΤΙ
ΗΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΔΕΛΤΑ
Την Πληση του 100% ης ευ ρωπαϊκής φαρμακευτικής εταιρείας Pharmathen στη διεθνή
εταιρεία ιδιωτικν αγορν Part
ners Group ανακοίνωσε χθες η
επενδυτική εταιρεία BC Partners .
Η συναλλαγή αποτιμά την επ χείρηση σε 1,6 δισ. και αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του 2021.
HPharmathen ιδρύθηκε το 1969
από τον Νικόλαο Κάτσο . σελ. 12
Στην επσπευση των διαδικα
Μέσα στον μήνα φιλοδοξεί η PΑΕνα έχει ολοκληρσει τη δια βούλευση με τους Προμηθευτές για
τη διαμόρφωση ενός νέου Πλαισίου αρχν στη
βάση των οΠοίων θα λειτουργεί n λιανεμπορική
αγορά ρεύματος. Στόχος του Ρυθμιστή , μέσα από Αισιοδοξία
αυτή την Πρωτοβουλία, Που έρχεται μετά την εκτί
ναξη των τιμν του ρεύματος το ελευταίο διάστημα γιατις αντοχες
και την αναστάτωση στην αγορά, είναι να διαμορφσει ενιαία κρτήρια σύγκρισης τιμν , διασφά-των ελληνικν
λισης όρων διαφάνειας στους λογαριασμούς και ,
βέβαια, να τιθασεύσεν τις τιμές. σελ . 10
σελ.3
σιν για την ενεργοΠοίηση του
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 προχωρά
το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων , θέτοντας ως στόχο
τον Προσεχή Νοέμβριο να αρχί.
σει η έκδοση των Πρτων Προ
σκλήσεων χρηματοδόησης, Που
κατά τη διάρκεια της Προγραμ
ματικής Περιόδου θα ανέλθουν
στα 26,18 δισ. ευρ . σελ . 3
Stress tests
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΡ ΣΤΟΧΩΝ
ΠΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ
ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜEΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
τραπεζν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Hochtief: Προς αποχώρηση από την Ολυμπία Οδό
  Την αποχώρησή της από την παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού, στην οποία κατέχει ποσοστό 17%, έχει αποφασίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατασκευαστικός όμιλος Hochtief. Στην εν λόγω παραχώρηση συμμετέχουν επίσης η…Hochtief: Προς αποχώρηση από την Ολυμπία Οδό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στ. Κασσελάκης: «Κάτι γίνεται…»
  Για «ένα ψηφοδέλτιο Προοδευτικής Αριστείας», έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, δηλώνοντας υπερήφανος για τη χθεσινή ημέρα, παρουσίασης των υποψηφίων που θα δώσουν τη μάχη των ευρωεκλογών Ο…Στ. Κασσελάκης: «Κάτι γίνεται…» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φαληρικός Όρμος: Και πάλι δεν εμφανίστηκαν ενδιαφερόμενοι για την ανάπλαση
  Για ακόμη μια φορά αποτυγχάνει να τεθεί σε τροχιά αξιοποίησης η Ζώνη ΙΙΙ του Φαληρικού Όρμου που περιλαμβάνει το γήπεδο του Tae Kwon Do. Τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας χθες…Φαληρικός Όρμος: Και πάλι δεν εμφανίστηκαν ενδιαφερόμενοι για την ανάπλαση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φορολογικές δηλώσεις: 4 SOS που πρέπει να προσέξετε
  Τέσσερις σημαντικές αλλαγές προβλέπονται φέτος στη διαδικασία συμπλήρωσης, υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για περισσότερους από 1,7 εκατ. φορολογούμενους. Οι αλλαγές αφορούν περίπου 1.000.000 μισθωτούς και…Φορολογικές δηλώσεις: 4 SOS που πρέπει να προσέξετε - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη καυσίμων
  Ουκρανικό drone έπληξε αποθήκη καυσίμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιφέρεια Σμολένσκ στη δυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής. Παράλληλα έκανε γνωστό,…Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν αποθήκη καυσίμων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ