Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΠΣΑΗΕ: Σε αναμονή 2,5 GW αποθήκευσης ενέργειας και 2 δισ. ευρ επενδύσεις
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6020 Τρίτη 20.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Αναγκαίο
ένα σταθερό
φορολογικό
πλαίσιο
Intracom Telecom
Smartphone;
>>>Τελ.
>>> Τελ.
Επίσκεψη του Επιτρόπου Οικονομικής
Ανάπτυξης της Georgia των Η.Π.Α.
Ανάρπαστα
και στην Πανδημία
Αpia εηθηκε
Bank Αναδ
Στη σημασία θέσπισης ενός
σταθερού
Πλαισίου, Που να ευνοεί Τι
ξένες επενδύσεις, στον κρίσιμο
ρόλο των ψηφιακν μέσων γα
τον έλεγχο και την αντιμετπ
ση του Παραεμπορίου, αλλά και
στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Πολιτν για τα προβλήματα και Τις επιπτσεις του
λαθρεμπορίου , αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος
σύμβουλος της JTI στην Ελλά
δα κ. Victor Crespo , στο Πλαίσιο
της τοΠοθέτησής του στο 4ο
InvestGR Forum 2021 με ΤΙΤΑΟ
.
φορολογικού
διευθύνων
Greek
Ο κ. Crespο έκανε ευθεία αναφ
ορά στη φορολόγηση των καπ
νικν Προϊόντων , <Που Πολλές
φορές τα κάνουν απρόσιτα
στους καταναλωτές και έτσι
τους καθιστούν ευάλωτους
ενδεχομένως και σε μη νόμιμες
εναλλακτικές λύσεις όπως
χαρακτηριστικά.
<Οσον αφορά στους ειδικούς
φόρους , όπως ο ειδικός φόρος
καπνού,
Το μυστηριδες πρόσωπο
Πλήρωσε $28 εκατ, για την πτήση
με τον Μπέζος, τελικά όμως έχει
κάτι καλύτερο να κάνει
σημείωσε
κατανάλωσης
κυβέρνηση θα πρέπει να διασφ
αλίζει την αναλογική φορολογία
και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την αnoφυγή περαι
τέρω κλιμάκωσης των μεγάλων
Η φετινή διάκριση εδράζεται στην επιτυχή ολοκο υποψήφιος τουρίστας όταν ο νικητής ανέβαλε λήρωση της συναλλαγής-ορόσημο Galaxy, στην
διαστήματος
πλήρωσε 28 εκατομμύρια
δολάρια για μια θέση στην
ιστορική
πτήση του Τζεφ Μπέζος
ενημέρωσε ότι Τελικά δεν Ντέμαν και
θα μπορέσει .
την πτήση του για το μέλ-Πρόοδο Που σημείωσε η Τράπεζα στην υλοποίηση
Προβλημάτων
Προκα
λούνται από Παράνομες ενέρ
γειες , Πρόσθεσε ο κ. Crespo,
Προτείνοντας μάλιστα τη θέσπιση φορολογικού ημερολογίου,
μια διαχρονική Πρόταση της
του Στρατηγικού της Σχεδίου και στην ισχυρή
διαστημική Στις 20 Ιουλίου, ο Μπέζος, χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα Που επέδειξε
ο αδελφός Του Μαρκ, ο
θρυλική αεροπόρος Ουάλι Φανκ θα
γίνουν οι πρτοι επιβάτες
του υποτροχια κού σκάφους New Shepard, Το οΠΟίΟ
θα ανέβει κατακόρυφα σε
<Καλύτερη Τράπεζα στην
Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό κος Θοδωρής Λιβάνιος,
αναφερόμενος από την πλευρά
Του στις επισημάνσεις του κου
ν Crespo, υπογράμμισε τη
σημασία που
Κυβέρνηση στην αντιμετπιση
της παραοικονομίας, η οποία
όπως μάλιστα τόνισε, <πλήττει
Τόσο τους επενδυτές όσο και α
δημόσια έσο δα .
στην επιτυχή ολοκλήρωση της
Ελλάδαν για 2η συνεχή χρονιά συναλλαγής: ορόση μο Galaxy
Alpha στην Πρόοδο Που σημείωσε η
BankAΛΦΑ -5,219% στα βρα- Τράπεζα στην υλοποίηση τυ
βεία "Awards for Excellence Στρατηγικού της Σχεδίου και
στην ισχυρή χρηματοο ικονομική ανθεκτικότητα που επέ
δειξε καθ ' όλη τη διάρκεια της
αναδείχθηκε
Η Blue Οrigin Του Μπέζος
επιβεβαίωσε ότι ο εκατομμυριούχος που νίκησε τη
θέση σε φιλανθρωπική ύψος λίγο μεγαλύτερο
δημοπρασία δεν είναι ο
18χρονος Ολλανδός Όλιβερ Ντέμαν Που
κοινθηκε ότι θα συμμε
τάσχει στο εγχείρημα στις
20 Ιουλίου. Ο νεαρός επιλέχθηκε α πό την εταιρεία
2021" της διεθνούς οικονομ από τη <γραμμή Κάρμαν κης εκδοσης "Εuromoney".
στα 100 χιλιόμετρα, Το
επίσημο όριο του Διαστήματος όπως αναγνωρίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Αεροναυτικής.
αποδίδει η
Οπως αναφέρει η Τράπεζα, η
φετινή διάκριση εδράζεται
Πανδημίας Covid-19.
αναΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter