Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5018 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Nέες καταστροφές....
• Μεγάλες
ζημιές σε
Γραμματικό
και Νέο Ικόνιο
• Χαλάζι και
μπουρίνι
έπληξαν τον
Παλαμά
• Ισχυρή χαλαζόπτωση σε
Άγιο Γεώργιο και Κατωχώρι
στα Φάρσαλα

Δήμοι

Περιφέρεια

Ανακοίνωση συνεργασίας
με το Παιδοψυχιατρικό
Τμήμα της Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» - Συνάντηση
μελών με τον Δήμαρχο
Μουζακίου
Óåë. 6

Νέα γέφυρα Bailey τοποθετήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και
τον Στρατό στον Καρβασαρά Αγράφων

s

Τελετή ονομασίας – αποφοίτησης
• των 65
νέων Δεκανέων Στρατονομίας και
15 Σμηνιτών
Αερονομίας
της 2021 Γ΄
ΕΣΣΟ

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 11

s

Óåë. 9