Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δυο δεσμευτικές προσφορές για τη ΔΕΠΑ Υποδομν
έλαβε το ΑΙΠΕΔ
>>> ΤΕΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6019 Σάββατο 17.07. 2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : ΤηΑ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ανθεκτική
στην κρίση η
γαλακτοβιομηχανία
Καράλης
Κορωνοϊός:
Από τη μετάλλαξη Δέλτα τα μισά
νέα κρούσματα στην Ελλάδα!
>>> Τελ.
>>>Τελ.
Αποκλειστικός σύμβουλος
αναδιάρθρωσης η Whitetip Invstments
Ερχονται τα κραβασάκιαν
στους μισθωτούς με μπλοκάκι
Ανθεκτικότητα στην Πανδημία επέδειξαν τα μεγέθη
της Βιομηχανίας Γάλακτος
Καράλης,
Ηπείρου
μεγαλύτερης βιομηχανίας
Παραγωγής και εξαγωγής
Κεφαλογραβιέρας ΠΟΠ με
έδρα στην Άρτα, η οποα εξάγει το 50% της Παραγωγής
της αλλά τα Τελευταία χρονια
εστάζει και στην επέκτασή
της στην ελληνική επικράΤεια.
Όπως προκύπτει από Τις
οικονομικές της καταστάσεις
έκλεισε Το 2020 με κύκλο
εργασιν 36, 99 1 εκατ ευρ
Profile:
στην προηγούμενη χρήση με
αύξηση 10,5% . Ωστόσο Το
κόστος Πωληθέντων αυξήθηκε Ποσοστιαία περισσότερο
από τον κύκλο εργασιν κι
αυτό είχε ως αποτέλεσμα Τη
μείωση του μικτού κέρδους.
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 31,323 εκατ. ευρ με
αύξηση 13, 15% και το μικτό
κέρδος μειθηκε κατά 2,2%
Νέα διεθνής Πλατφόρμα
για Διαχείριση Διαθεσίμων
ProfileΠΡΟΦ 0,00% δικασίας. Οι χρήστες μποSoftware, διεθνής εταιρεία ρούν να επιθεωρήσουν
ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, Παρουσιάζει τη νέα Πλατφόρ-Πριν καταχωρηθούν στο
Acumen. plus
στα 5,794 εκατ. ευρ. Το
μικτό κέρδος ως Ποσοστό επί
του κόστους Πωληθέντων
μειθηκε ελαφρά σε 18,09%
έναντΙ 20, 93 % στη χρήση
2019. Σε επίπεδο κερδοφορίας σημειθηκαν οριακές
μεταβολές, με τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους στα
3,721 εκαT. ευρ από 3,732
εκατ . ευρω στην Προη
γούμενη χρήση και τα κέρδη
Προ φόρων στα 4,862 εκατ.
ευρ έναντι 4,877 εκατ .
ευρ αντίστοιχα. Στην εξε
ταζόμενη χρήση καταβλήθηκαι να εγκρίνουν Τις εισε
ρχόμενες
συναλλαγές
Στο τέλος τυ μήνα , αναμένεται εκτός απροόπτου να αναρτηθούν τα
ειδοποιητή ρια ασφαλιστικν εισφορν 2020, για όσους είχαν κατά τον
Προηγούμενο χρόνο παράλληλη απασχόληση και οι εισφορές που κατέ
βαλαν από τη μισθωτή εργασία δεν κάλυπταν το Προβλεπόμενο
Τον Τρόπο, όριο.Πρόκεται για μια υποχρέωση που αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους
μισθωτούς με χαμηλούς μισθούς ή και μερική απασχόληση, Που Παράλληλα έχουν και <μπλοκάκΙ, καθς και ελεύθερους επαγγελματίες
αυτοαπασχολούμενους ή αγρότες με μισθωτή εργασία παράλληλα,
για σύστημα.
Διαχείριση
(Treasury Management),
η οποία Παρέχει Προηγμέ- μεινονται σημαντικά α
Διαθεσίμων
Με αυτό
λάθη και εξασφαλίζεται η
Ποιότητα των δεδομένων,
κάτι Που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για Τον Τομα
real-time
δυνατότητες.
Του Treasury , Τονίζει σε
Μάλιστα, οι συνεχείς καθυστε
ρήσεις στην εκκαθάριση τν
συγκεκριμένων εισφορν έχει <τρέξουν> ένα μήνα μετά την
δημιουργήσει
αναφέρει
ProfileΠΡΟΦ 0,00%, Το
Acumen.plus ενδυναμνει
Τον χρήστη να ελέγχει και
να επιβεβαινει μαζικές υργία
εισαγωγές συναλλαγν . εισαγωγής είναι διαθέ
Προσφέρει μαζική φόρτω- σιμη για Money Market,
ση με ασφαλή και εύκολη Bond και FX Spot συναλπαρακολούθηση της δια- λαγές.
Που βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης Πρέπει να
ανακοίνωση η εταιρεία .
Επιπρόσθετα, η λειτο
σημαντική έναρξη των πληρωμν για το
<γρήγορης καθυστέρηση και στις πληρω
Προς Τους μετόχους.
Η καθαρή θέση ανέρχεται σε
29,780 εκατ. ευρ και είναι
αυξημένη σε σχέση με την
Προηγούμενη χρήση κατά
2020.
μές των εισφορν του 2021,
Created by Universal Document Converter