Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 5 εναλλακτικές ρύθμισης οφειλών στην εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΟΡΙΚΗ Μι
9 771234
567164
Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.569
5 εναλλακτικές ρύθμισης
οφειλν στην εφορία
Φονικές πλημμύρες
ΗΝ) εξηγεί Πς οι φορολογούμενοι μπορούν να τακτοποιήσουν τις δόσεις τους
Μεγαλνει η λστα νεκρν
στη Δυτική Γερμανία
Πέντε διαφορετικές δυνατότητες ρυθμίσεων για να
εξοφλήσουν σε δόσεις τις οφειλές τους Προς την
εφορία θα έχουν στη διάθεσή τους εντός του β' εξαμήνου του τρέχοντος έτους εκατομμύρια φορολογούμενοι . Κάθε μία από ις ρυθμίσεις αυτές αφορά
ξεχωριστές ευρύτερες κατηγορίες οφειλν . Για τις
Παλαιές οφειλές , Που βεβαιθηκαν και κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες μέχρι και το 2019, ισχύουν ήδn ρυθ Ποιηθούν για όσους είχαν ήδη ενταχθεί σ' αυτές νέα γενικευμένη ρύθμιση Που θα Προβλέπει απο μίσεις Που προβλέπουν αποΠληρωμή σε έως και
120 δόσεις, οι οΠoίες αναμένεται να επανενεργο - υγειονομικής κρίσης. Για τις οφειλές Που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες από το 2020 και μετά , καθς και για
τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ισχύουν ήδη άλλες
ρυθμίσεις με Πολύ λιγότερες μηνιαίες δόσεις, Που
δεν υπερβαίνουν τις 24 για τις τακτικές οφειλές ή
τις 48 για τις έκτακτες . Ειδικά για τις οφειλές Που
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης, αναμένεται σύντομα να νομοθετηθεί μια
Οι εναλλακτικές
efit for 55
Πς θα ηλεκτροφορτίζονται
τα ελλιμενισμένα πλοία
1. Τρίτη ευκαιρία για πληττόμενους
2. Αρρύθμιστα κορονο-χρέη
3. Πάγια ρύθμιση για τρέχουσες τακτικές φορο-οφειλές
4. Πάγια ρύθμιση για έκτακτες φορο-οφειλές
5. Ήδη ρυθμισμένες οφειλές
Με ορίζοντα το 2030 αρχίζουν τον σχεδιασμό
τοποθέτησης συστημάτων ηλεκτροδότησης
και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων
πλοίων ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά και ο
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου . Ανθρωποι της
αγοράς ανέφεραν στη -N) ότι στην Πρόταση
efit for 55% Πoυ κατέθεσε η Κομισιόν την
Περασμένη Τετάρτη, και εφόσον αυτή τελικά
εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρηης , Περιλαμβάνεται
Πρόβλεψη για όλα τα πλοία Που θα Παραμέ
νουν στα λιμάνια για περισσότερες από δύο
ρες ότι θα πρέπει να ηλεκτροδοτούνται από
εγκαταστάσεις στο λιμάνι . σελ. 11
αλλά τις απλεσαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πληρωμή σε έως και 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή
σε έως και 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις . σελ . 3
Πς θα λειτουργήσει Έκλεισαν οι εκκρεμότητες
naγορά το επόμενο 10ήμερο της επικουρικής ασφάλισης
Πανδημία- Νέα ΚΥΑ
ΕΟλες οι αλλαγές σε εστίαση,
χρους ψυχαγωγίας, δικαιοσύνη,
τομέα υγείας, αθλητισμό
αΟδεύειν στη Βουλή το μεταρρυθμιστικό νσχ
γονός ότι η μεταρρύθμιση για την
Ημεταρρύθμιση στmν επκου
ρική ασφάλιση φαίνεται ότι ξε - Πρτη 10ετία εφαρμογής της θα
Περνάει ένα ένα τα εμπόδια Που
είχαν ανακύψει και οδεύει Προς βάρυνση στον κρατικό ΠροϋΠΟ
ψήφιση στη Βουλή. Οι θεσμοί, σε λογισμό ( συνολικά όχι Πάνωαπό
νεότερη συνάντηση Που Πραγμα
τοΠοιήθηκε με την Πολιτική ηγε
σία του υπ Εργασίας , έδειξαν να ρίσιμο το κόστος μετάβασης, του
αποδέχονται την Πρόταση για τη
δημιουργία αμιγς κεφαλαιοΠο ηικού συστήματος επικουρικής
ασφάλισης για τους νεοεισερχό
μενους στναγορά εργασίας από λογισμό, ενδεχομένως να υπάρ
1ης/1/2022 και μετά. Οι όΠοιες αν ξουν Παρεμβάσεις ή διορθωτικές
τιρρήσεις είχαν εκφραστεί για το
δημοσιονομικό πεδίο της μεταρ τημένες διατάξεις και όχι διά τmς
ρύθμισης κάμφθηκαν από το γε
Προς εμβολιαστικά κέντρα
στα Πανεπιστήμια
Ευρωζνη- Ιούνιος
έχει εξαιρετικά Περιορισμένη επ
Οριακή υποχρηση
του πληθωρισμού
3 δισ . Σε μια τέτοια Περίπτωση
επικυρθηκε ότι θα είναι διαχεΤην Πρτη υποχρηση από την αρχή του
έτους , έστω και μικρή , κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ευρωζνη και την Ε.Ε. τον Ιούνιο.
Ειδικότερα,ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθω ρισμός υποχρησε τον Ιούνιο στο 1,9% από
2,0% τον Μάιο. Στο σύνολο της Ε.Ε. ο δείκτης
υποχρησε στο 2,2% από 2,3%. σελ. 4
λάχιστον σε ένα μέρος της α' φάσης
της μεταρρύθμισης. Όταν από το
2040 και μετά αυξηθεί η επιβά
ρυνση Προς τον κρατικό Προϋπο
Τουρισμός
Χρα απλού κινδύνουν
η Ελλάδα για τη Γερμανία
κινήσεις άνω σε ήδη θεσμοθε
σελ. 6, 30, 31
επιβολής νέων μέτρων . σελ. 5
Τον οκδωνα του κινδύνουν για την ελληνική
τουριστική αγορά έκρουσε με ανακοίνωσή του
το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικν. Η Γερμανία , Που είναι Παραδοσιακά η μεγαλύτερη
αγορά προσέλκυσης ταξίδιωτν στη χρα
μας , έβαλε την Ελλάδα στις χρες με τον
χαρακτηρισμό χρα απλού κινδύνου. σελ .7
Χρηματοροές Ποιοιείναι
Σχεδιάζονται
Παιδότοποι
το 2022
από την Ε.Ε.
οι Πρτοιένοικον
στο ΕλληVικό
για μεγάλες
επιχειρήσεις
Prodea
ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,3% ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΤΩΝ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Lamda Development
ΥΠ. Εργασίας
Προϋπολογισμός
Το Συμβούλιο της Ευρωιαϊκής Τους πρτους ενοίκους στο Εληνικό Παρουσιάζει
Ένωσης κατέληξε σε κοινή θέση
για τον κοινοτικό ΠροϋΠολογισμό
του 2022 , εν οι συνολικές χρηματοδοτήσεις Προς τα κράτη μέλη του χρόνου μαζί με το Τα μείο Ανάκαμψης αναμένεται να
ξεπεράσουν τα 310 δισ. ευρ .
Ποσό Που ξεπερνάει κάθε Προ
ηγούμενο . σελ .4
ΠαιδότοΠοι και ειδικοί χροι
φύλαξης βρεφν και Πιδιν δη μιουργούνιαι σε όλες τις μεγάλες
επιχειρήσεις της χρας. Πρόκει
ται για ένα Πολύ ριζοσπαστικό
σελ. 2
η Ν έχοντας επεξεργαστεί την Προχθεσινή Πα
ρουσίαση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Lamda Development, Οδυσσέα Αθανάσιου, του
στρατηγικού- επενδυτικού Πλάνου της εταιρείας,
Που έγινε στο Πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας n O1Προσδοκίες project noυ Προωθεί το υπ. Εp
vestor Day ) . Βάσει των όσων αναφέρθηκαν η αξία
τον έως τρα προσυμφνων αγοράς φθάνει τα 700 ανάπτυξης
εκατ. ευρ και έως το τέλος του έτους θα αυξηθεί
στο 1,2 δισ. ευρ . σελ . 13
ΕΝΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
17,5 ΕΚΑΤ. ΣΤΑ ΕΛΤΑ
Χαμηλνουν
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΡΕ
ΟΙΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ
κΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
γασίας , με στόχο να καλυφθεί
μια σημαντική ανάγκη των ερ
γαζομένων Που είναι ταυτόχρονα
και γονείς Παιδιν . σελ . 5
στην Ελλάδα
ΕΔ ΧΑ. 86681 (035%) Δ
DOWJONES 3463785 (086%)V
FFSE 100 700809 (-006%)
DAX 30 15.54031 (057% (C 40 646008 (051%) 7
ΧΡΥΣΟΣ 1.810,557 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7548V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1804V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι ευχές του Μητροπολίτη Γαβριήλ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ
  Η ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας απέστειλε τις ευχές της στην ΑΕΚ για την συμπλήρωση ενός αιώνα ύπαρξης της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Σύλλογος και Μητρόπολη διατηρούν άρρηκτους δεσμούς που…Οι ευχές του Μητροπολίτη Γαβριήλ για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πώς κατάφερε η Δύση να… απογειώσει τη ρωσική οικονομία
  Η Ουκρανία ζει στο σκοτάδι μετά τις ρωσικές επιθέσεις. Μια βροχή ρωσικών πυραύλων και drones έπληξαν την ενεργειακή υποδομή της χώρας. Η Μόσχα προσπαθεί να γονατίσει το Κίεβο στοχεύοντας κυρίως…Πώς κατάφερε η Δύση να… απογειώσει τη ρωσική οικονομία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΔΥΠΑ-e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 94 εκατ. σε επιδόματα και παροχές την επόμενη εβδομάδα
  Συνολικά 94.754.700 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.887 δικαιούχους, από τις 15 έως τις 19 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα,…ΔΥΠΑ-e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 94 εκατ. σε επιδόματα και παροχές την επόμενη εβδομάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φλώρινα: Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων-Συνελήφθη η εισπράκτορας
  Την εξιχνίαση επτά περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων στο διάστημα από τις 30/3 μέχρι και τις 12/4 στις περιοχές Καστοριάς, Κιλκίς και Φλώρινας,…Φλώρινα: Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων-Συνελήφθη η εισπράκτορας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κομοτηνή: Αστυνομική επιχείρηση τερμάτισε κατάληψη στο ΔΠΘ
  Την απομάκρυνση ομάδας ατόμων που εισέβαλε χθες στις 11.30 το πρωί στο παλαιό κτηριακό συγκρότημα του τμήματος της Νομικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποίησαν σήμερα αστυνομικοί, στη διάρκεια επιχείρησης που…Κομοτηνή: Αστυνομική επιχείρηση τερμάτισε κατάληψη στο ΔΠΘ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ