Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΙΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, ΤΤΑΝ CΕΝERGΥ- 10
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑEGEAΝ,JUMBΟ. 24-25
ΕΣΤΙΑΣΗ . 12
ΠΛΗΡΟΦΡΙΚΗ . 15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ . 29
Μάχη επιβίωσης,
ζητείται στήριξη
Προοπτικές
s ΑΠοτιμήσεις!
Tο νέο μεγάλο
δίλημμα στις αγορές
ΜEΤΟΧΟΣ
FT.COm
FINANCLAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΥΣΕΙΣ
URO)day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 240 Αρ Φύλλου 1217-16-20 Ιουλίου 2021. ι
ΟΤΕ, ΝOVΑ .2
ΠΕΙΡΑΙΟΣ . 1.
PRODEA . 12
MS . 14
PREMIA . 2
ΑΓΟΡΕΣ: ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ . . ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ. 13
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ
ΣΧΕΔΙΑ
Πς εξηγείται η νηνεμία τρα στο Χ.Α.,
ποια είναι τα πρόσκαιρα εμπόδια
και πού θα κριθεί η μεσο-μαχροπρόθεσμη τάση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 0-9"
9'771108"531000
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗ