Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα ρυθμιστούν κορονο-χρέη 2,26 ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ Μυπό
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567157
Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 / τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου : 27.568
Ενστάσεις από την ΕΕΕ
για την Πράσινη Συμφωνία
Έντονη είναι η ατδραση τις Ενωσης Ελλήνων
Εφοπλιστν (ΕEE) στην Πρόταση της Ευρωπακής
Επτροπής γα ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαίκό
σύστημα εμπορίας ρύπων (EU ETS), όπως και στην
άλλη Πρόταση (FulelEU Maritime) για τη χρήση
καθαρότερυν ναυτλιακν καυσίμων, στην οποia
ηναυτλία αντιμετωπΚετα διαφορετικά απ' ό,τι
άλλοι κλάδοι των μεταφορν . σελ10
Πς θα ρυθμιστούνV
κορονο-χρέη 2,26 δισ.
Στη Hines για 125,2 εκατ.
Στο καθεστς των 36-72 δόσεων θα προσφύγουν 826.435 νομικά Πρόσωπα και νοικοκυριά
το συγκρότημα Capsis
Η Hines, nou συνεργάζεται με τον όμιλο Γιάννη και
Tiνας Δασκαλαντωνάκη , ανακηρύχθηκε πλειοδότης στον διαγωνισμό Πouολοκληρθηκε χθες για
το ξενοδοχειακό συγκρότημα Capss στην Κρήτη.
Η Hines Προσέφερε 125,2 εκατ. ευρ για την
απόκτηση της ξενοδοχειακής μονάδας, η Prodea
86,8 εκατ και η Πειραις 49,6 εκαπ σελ. 13
Γενικευμένη ρύθμιση για την τμηματική εξάφληση Ιούλιο 2021.Ο υπουργός ειβεβαίωσε ότι η νέαρύθ - οφειλές Που δημιουργήθηκαν κατά την Πανδημία
μη ρυθμισμένων φορολογικν και ασφαλιστικν
χρεν , ύψους 2.26 δισ, Που έμειναν απλήρωτα κατά
την Πανδημία ανακοίνωσε ο ΥΠΟIΚ xθες στηΒουλή .
Στη ρύθμιση , Που Προβλέπει 36 άτοκες ή 72 έντοκες ήστο Πρόγραμμα (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ , τους ιδιοκτήες νιαίας δόσης θα μπορεί να γίνει τον Ιανουάριο του
μηνιαίες δόσεις, θα μΠορούν να ενταχθούν συνολικά
826.435 εταιρείες, νομικά και φυσικά πρόσωΠα Που
επλήγησαν οικονομικά από τον COVID Ηνέα ρύθμιση
αφορά χρέη τα οΠοία βεβαιθηκαν και κατέστησαν
ληξιπρόθεσμα από τον Μάρτιο 2020 έως και τον
μιση αφορά όσους περιλαμβάνονται στη διευρυμένη θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 72 μηνιαίες
λίστα των ΚΑΛ του Απριλίου, όσους εργαζόμενους δόσεις με ετήσιο επτόκιο 2,5% , ή μέχρι και σε 36
του ιδιωτικού τομέα τέθηκαν σε αναστολή εργασίας άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η καταβολή της Πρτης μη.
ακινήτων Που υποχρεθηκαν να αποδεχτούν μεισεις 2022. Ακόμm οι οφειλέτες που απόλεσαν Παλαιότερη
ενοικίων και υπέβαλαν Δηλσεις Coνid για να λά ρύθμιση από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δύ
βουν αποζημισεις από το κράτος, καθς και τους
εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ. Επίσης, δι με όλα τα ευεργετήματα καταβάλλοντας εμπρόθεσμα
ευκρίνισε ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές η μηνιαία δόση του Αυγούστου . σελ. 5
νανται να αναβινουν την απολεσθείσα ρύθμιση
ΟΣΕΚΑ
Ανοδικά τα θεσμικά
χαρτοφυλάκια
Θεικά αποτελέσματα εμφανζει ο κλάδος της
θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του Πρτου εξαμήνου του 2021, με το συνολικό ύψος των υπό
διαχείριση κεφαλαίων στα 20,4 δισ, αυξημένο
κατά 12,63% από τις 31.12.2020. σελ. 13
Φονικοχυπημα Ηλθε η . ανάκαμψη
ης κλματικής των φοροεισπράξεων
άλλαγης
Πάνω από τον στόχο τα έσοδα α ' εξαμήνου
Δύο οι μνηστήρες
για τη ΔΕΠΑ ΥΠΟδομν
Σημάδια μικρής βελτίωσης 20222025 Στο σκέλος των δαΠαρουσίασαν τα οικονομικά Πανν , κατά το Πρτο εξάμηνο
του κράτους στο τέλος του Πρ του τρέχοντος έτους, καταγρά
του εξαμήνου του τρέχοντος φεται μια Πρόσκαιρη υποεκτέ
έτους . Η βελτίωση εντοπίζεται
στο σκέλος των εσόδων , όΠου ετεροχρονισμό καταβολής επι
είναι εμφανής Πλέον η ανάκαμ χορηγήσεων ύψους 459 εκατ .
ψη των φορολογικν εισπρά - ευρ Προς τους Οργανισμούς
ξεων , οι οποίες συνολικά στο Κοινωνικής Ασφάλισης. Σχο Πρτο εξάμηνο του 2021 κ - λιάζοντας τις εξελίξεις αυτές, ο
νούνται σε επίπεδο υψηλότερο αρμόδιος για θέματα κρατικού
κατά 132 εκατ. ευρ από το Προϋπολογισμού αναπληρωτής
ύψος στο οΠοίο είχε Προβλεφθεί ΥΠΟΙΚ , Θεόδωρος Σκυλακάκης
ότι θα ανέρχονταν στο Μεσο - υποστήριξε ότι ειβεβαινεται
Πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο- πλέον η έναρξη της οικονομι
μικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) κής ανάκαμψης. σελ.5
Δύο ήταν οι δεσμευτικές προσφορές Που κατατέθηκαν για τm ΔΕΠΑ ΥΠοδομν , όπως ανακοίνωσε
χτες το απόγευμα το ΤAΙΠΕΛ Πρόκειται για την
παλική ltalgas και την τσεκική ΕP Investment Adν
Νεκάδες νεκροί
σε Γερμανία, Βέλγιο
λεση, οφειλόμενη κυρίως σε
Εκτεταμένες ζημές
σε Ολλανδία, Λουξεμβούργο
sors σελ 11
Προσφορές από 2 κοινοπραξίες
για Παραχρηση της Εγνατίας
Οι δύο δεσμευτικές προσφορές Πou αναμένονταν
κατατέθηκαν χθες στον διαγωνισμό Παραχρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προέκυψε μετά την
αnοσφράγισή τους από το ΤΑΙΠΕΔ, το οnoίo τς
αμέσως επόμενες μέρες θα κινήσει τη διαδικασία
των βελτωμένων Προσφορν . Πρόκειται για τι
κονοπραξες VINCI Highways SAS-VINCI Concesiones SAS- Μυτληναίος-Αβαξ και ΕΚ ΤέρναEGIS Projecs SA. σελ 12
σελ. 17
Επανεξετάζεται
το Πλαίσιο
διενέργειας
των stress tests Ελλάδα 2.0)
12 έργα 1,2 δισ.
εκκινούντο Σχέδιο
Κριτική για
στρεβλσεις
στην αγορά
ενέργειας
e δήλωση Παράλληλης
μισθωτής απασχόλησης
Διαδικτυακά θα υnoβάλλεται εφεξής στον ΕΦΚΑ
από μη μισθωτούς ασφαλισμένους, η αίτησηδίλωση Παράλληλης μισθωτής απασχόλησης,
στε να αναστέλλεται η έκδοση ειδοΠοmτηρiυ
ασφαλιστικν εισφορν . σελ 4
Τράπεζες
Εγκρίθηκαν από το υπ. Οικονομικν
ΕΒΙΚEΝ
Η ιδιάζουσα κατάσταση στην
ΕυρΠη διαφοροποιεί τον τρό
Πο με τον οΠΟίο θα διεξάγονται
τα stress tests απόεδ και στο
εξής και αυτός είναι ο λόγος
για τον οΠοίο ξεκίνησε εκ νέου
διαβούλευση σε ό,τι αφορά το
θέμα αυτό , με καταληκτική
ημερομηνία τις 28 Σεπτεμβρί
ου. σελ. 7
Για στρεβλσεις, εναρμον
σμένες Πρακτικές και ολιγοΠολιακή δομή της αγοράς κάνει
σελ.7
ΥΠοδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου , όΠως
η ψηφιοποίηση συστημάτων , τη βελτίωση του
επενδυτικού περιβάλλονιος μέσω του χωροταξικού
Covid-19
Κυριάκος
Μητσοτάκης
σχεδιασμού, το πρόγραμμαΨηφιακή Μέριμνα, ΑΠόιετάλλαξη λόγο νέα επιστολή σε υψηλούς
Δέλτα
τόνους της Ένωσης Βιομηχαν
κν Καταναλωτν Ενέργειας
(EBIKEN Πρόκειται για συνέχεια
αντίστοιχης Που είχε αποσταλεί
21/5 για τα Πολλά Προβλήματα
της αγοράς. σελ. 9
Πρωθυπουργός
Έπειτα από μακρά
Περίοδο Παρακμής
τα ναυπηγεία
αναβινουν
στην ολοκλήρωση του βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου E65 και την αποκατάσταση και
ανάδειξη των μνημείων της ΑκρόΠολης αφορούν
τα 12 Πρτα έργα του Σχεδίου (Ελλάδα 2.00 τα το1στα 2
οΠΟία εγκρίθηκαν Προς άμεση υλοποηση και
χρηματοδότηση από το ΥΠΟΙΚ. σελ. 2-3
κρούσματα
ΓAΧΑ 86378 (084% V
DOWJONES 3498702 (015%) Δ
FISE 100 701202 -112%)
DAX 30 15.62966 (101% ) V (AC 40 6493,36099%) V
ΧΡΥΣΟΣ 1.828864Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7644ν
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1181 ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πράσινη μετάβαση: Μία «τρύπα» 18 τρισ. δολαρίων, που πρέπει να κλείσει έως το 2030
  Η BlackRock υπολογίζει ότι η παγκόσμια πράσινη μετάβαση θα απαιτήσει επενδύσεις 4 τρισ. δολαρίων ετησίως έως τα μέσα του 2030, κάτι που σημαίνει ότι είναι απολύτως αναγκαίες συνέργειες δημόσιου –…Πράσινη μετάβαση: Μία «τρύπα» 18 τρισ. δολαρίων, που πρέπει να κλείσει έως το 2030 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Greek economy: Eyes on 2023 primary surplus to be announced by Eurostat
  Eurostat will announce the final figures for the 2023 primary surplus and debt on Monday noon. These figures will give a first impression of whether the government will manage to…Greek economy: Eyes on 2023 primary surplus to be announced by Eurostat - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Εγκρίθηκε η επιχείρηση στη Ράφα – 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει στην περιοχή
  «Οδυνηρά πλήγματα» στη Χαμάς υπόσχεται ο Νετανιάχου, ενώ ισραηλινοί αξιωματούχοι διεμήνυσαν πως εγκρίθηκαν περαιτέρω πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι εγκλωβισμένοι άμαχοι και τις…Ισραήλ: Εγκρίθηκε η επιχείρηση στη Ράφα – 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει στην περιοχή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Houthi attacks affect the port of Piraeus
  The ongoing crisis in the Red Sea is causing turmoil in the movement of containers at the port of Piraeus. It is the first time that the largest port of…Houthi attacks affect the port of Piraeus - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κριμαία: Πλήγμα του ουκρανικού στρατού σε ρωσικό πλοίο
  Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε πλοίο διάσωσης του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, στη χερσόνησο της Κριμαίας. Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Πλέτεντσουκ, εκπρόσωπο του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, το σκάφος…Κριμαία: Πλήγμα του ουκρανικού στρατού σε ρωσικό πλοίο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ