Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá

Ντροπή – ντροπή – ντροπή!!!
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5015 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

• Ασυνείδητοι, κόβουν τις
παροχές και αφήνουν ολόκληρα χωριά χωρίς νερό

• Μετά τις διακοπές νερού
και τις καταγγελίες του δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα
Παναγιώτη Νάνου, ασυνείδητοι έκοψαν την παροχή νερού
στην Κρανιά Πετρίλου του
Δήμου Αργιθέας.

s

Πολιτική

Πολιτική

Ενεργό ρόλο Συνεταιρισμών και Αγροτικών Συλλόγων στην εκπαίδευση
προσφύγων-μεταναστών
ως εργατών γης.

Κ. Τσιάρας: Νέο πρόγραμμα
για επ’ αμοιβή πρακτική
άσκηση αποφοίτων νομικής
στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας

s

Óåë. 13

Δήλωση παραίτησης
• αντιδημάρχου
κ. Δημήτρη
Παϊση

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

Óåë. 5