Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 64ο-Αρ. φύλλου 18.049. Τιμή 0,60 . Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67T, 33.791-Fax: 26510 30.350 . http:/www.proinosiogos.gge [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέες ρυθμίσεις για πληπόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά..
ΕΣ ΚΑΤΖ ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΧΡΕΝ!
PΙα οφειλές από Μάρτιο 2020 έως και Ιούλιο 2021
Μετά την αύξηση τωνκρουσμάτων κορωνοϊού..
@ hπστους δέχι tυούν ότι η οκονμκήκροη βα χρατήσε Στο κπορτοκαλί επίπεδο
χαι το 2022ο Το 46% δηλνει ότι φέτος δεν θα κάνει διακοπές
ανέβηκαν τα Γιάννενα!
. Νέα γενναία ρύθμιση απο πληρωμής χρεν που δημιουργή
θηκαν την περίοδο της πανδημισς
με αύδηση δόσεων , ανακοίνωσε
χθες από Το βήμα της Βουλής ο Υ
πουργός Οικονομικν Χρ . Στα κούρας , Την ρα που η πλειοψη φία των πολιτν πιστεύει ότι η ο.
κονομίκή κρίση θα κρατήσει και Το
20221
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ
Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι - επιδικεται η αύξηση των εμβολιασμν
Πανελλήνιο θέμα, η άρνηση να εμβολιαστείο Δντης του Γηροχομείου Ζωσιμαδν
. Αναβαθμίστηκαν σε επίπε
δο ειδημιολογικής επιτήρησης οι
Τρεις από n τέσσερις Περιφερεια
κές Ενότηες της Ηπείροu , μετά
ην αύξηση rων κρουσμάτων κο
ρωνοιου που εντοπίζονται nς Τελευταίες εβδομάδες.1
νων , που έχει και τα περισσότερα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η αγωνία για το πότΕ Βα επανέλ
θει η οικονομκή και κονωνική ζωή
σε επίπεδα προ πανδημίας είναι έ δηλη , αφού ό μόνο δεν έχουμε ξε μπερδέψει με τον ι , αλλά ακόμη βα δίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά θα
κατοφέρουμε να χτίσουμε σύντομα
το πολυπόθητο τείος ανοσίας, πθα
συμβεί με Τς μεταλλάξεις, είναι μόνο
δυο από τα καυτά ερωτήματα που
βασανίζουν την κο -11ησελ
;Η νέα ρύθμιση χρεν που ανακοινθηκε χθες θα δσει σε πάνω
: από 826.000 επιχειρήσεις και φοσικά πρόσωπα τη δυνατότητα
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
να προγραμματίσουν καλύτερα
'.----------------------___---------------------------.
, υποχρεσεις τους
Τα Γιάννενα αποκτούν και δεύτερη δομή
Ένα αδιαπολιτισμικό κέντρο
και στο ακίνητο Ελ. Κανδηλά!
VM ΕΙΣΑΦ: Η χρήση του θα αναβαθμίσει η Μιy. Αγγελου. . .
|VΑντρρήσεις από την παράταξη Τ Καλογιάννη
ανέβηκε από το κίτρινο στο πορτοκαλί και οι ΠΕ Πρέβεζας και θε .
σπρωτίας ανέβηκαν, από ο
απράσνο στο ακτρνου επίπεδο
Η αλλαγή επιπέδου αποφοσίστηκε μετά και ταχθεσινά επιδημολογικά
στοχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ a πό τα σποία επιβεβαθηκε για μια α.
κόμη φορά η μεγάλη διασπορά του
κορωνοίού σε όη την Επικράτεια
Συγκεκpμένα ανακονθηκαν 2.794
κρούσματα, με τον αpieμό τους στην
: Η δημόσια τοποθέτηση του Διευθυντή του Γηροκομείου Ιωανννων n. Τσόδουλου κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, προ καλεί έντονες συζητήσεις και θέτει προ διλήμματος Τον
Μητροπολίτηκ Μάξιμο "
Ηπειρο να ανέρχονται σε 66. Από νων τα περισσότερα κρούσματα εντοσυτά τα 55 προέρχονται από τα Γιάν - πζοντaι στην ηλικiα Των 20 ετν . Εv νεν , 4 από θεσπρωrία,4 από Πρέ- δεικτικά είνα και τα στοιχεία του ΕΟβεία κα 3 από την Αρτα . Να σημεω - ΔΥ Της Τετάρτης, καθς από ης 471
θεί ότι όπως προκύπτει από τα καθη- δεγματοληψίες της πρτης μονάδος
μερνά rapid test Tου διενεργούντα Pρέθηκαν 18 θετικά με μέσο όρο ηλ στην Κεντρική Πλατεία των Ιωσνν . Σε χρο λε τουργίας διαπολιτσμικν και κοινων κν δράσεων και δο
μν θα μετατραπεί
από roν Δήμο lωανν
των Το ακίνητο της Ε.
λένης Κανδηλά στην
οδό Μχαήλ Αγγέλου
μετά Το πράσινο
φως , που έδωσε το
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ: Παράταση
κίας τα 19 έτη και από
Προτόμια για τους εμβολιασμένους και απαγόρευση όρδιωτ..
Μενέους κανόνες από σήμερα
η εστίαση και η διασκέδαση
Σελ. 6
Ετσι, στην πόλη θα λειπουργοuν
δύο διαπολιτισμικά κέντρα , καθς
ήδη από τις αρχές της -12η σελ
Η Νικαίτη Κοντούρη τονίζει στον <Π.Λ. :
ν-Τσουχτεράν τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Οι Βάκχες είναι ένα έργο για Προβληματισμένοι σύλλογοι και φορείς
τη δύναμη των γυναικν...
ν Κάνουτ πρεμιέρα απόνε (ρα 9.15 μμ.) στο υπ. θέατρο Ε.Η.Μ
Πανδημία και μέτρα πλήτπουν
τα πανηγύρια και στην Ήπειρο
ΜΕΙΚΤΟΣ
ΧΩΡΟΣ
. Στην ιδιαίτερη
πατρίδα της, τα Γιάν
νενα , επιστρέφει η
καταξιωμένη σκηνο θέτης Μικαίτη Κοντούρη προκειμένου
να παρουσιάσει σή
μερα, Παρασκευή.
στο υπαίθριο θέατρο
της Ε.Η.Μ. Τις Βά χες , μία από Τις πο
γοητευτικές Τραγω δίες Του Ευριπίδη , η
οποία έχει καταφέρει ήδη να ξεχωρίσει ανάμεσα στην πληθρα ντούρη τονίζει Τως αδημονεί για τη
των θεατρικν παραστάσεων του
φετινού καλοκαιριού .
ΥKινδυνεύει να αλλοιωθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας τους
. Σε νέο καθεστς μπαίνει από σήμερα η εστίαση, αφού rόσο
οι ανοιχτοί, όσοι και οι κλειστοί
χροι διασκέδασης και φυχαγω
γίας θα πρέπει να λειτουργούν με
νέους κανόνες και μέτρα με σαφή
διαχωρισμό των εμβολιασμένων
και Των ανεμβολίαστων . Όλο,
χροι θα είναι δια. Σε μεγάλο προβλημα
Τισμό βρίσκονται σύλλογο
: και φορείς στην Ηπειρο
σχετικά με η διοργανωση
πανηγυριν, αφού οι περιορισμοί είναι ασφυκτικο,
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
επττρέπονται ουΣήμερα [530 μμ)στην
Τεοχορός ούτε οι ό
Εξάλλο , καταργήθηκε η
αρχική απόφαση , που προ .
Μυλντας στον en.A.r, η κ . Κο
-2η σελ
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ . 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Οπως ανέφερεσε πρτες δηλσεις του οτέος τεκός του ΠΗΣ
HP. ΜΕΤΑΞΑΣ: Χρειαζόμαστε
ενισχύσεις σε δύο - τρεις θέσεις
> Υπογράφει ο Περέα . Κυκλοφορούν τη Δευτέρα τα διαρκείας
συνάντηση με το θατρικό κονό των
Ιωαννίνων που άργησε -4nσελ
σελ. 11η
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αναδρομές
Ο Κήπος του Αλλάχ. .
Μία ιστορική ευκαιρία
για την χρα μας...
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ , γιατpού
> Του ΑΗΜΗΤΡΙΟΥΛ. & ΠΛAΜΠΡΑΚΗ, Δικηγόρου Αρτας
. ς πρτες Του δη
λσεις ως προπονητής
Του ΠΑΣ έκανε χθες στο
. Ενας τρόπος για να αναφερθεί κανείς στα πε
ρασμένα , ν ανοστήσει παλιές εποχές , κάτι μεταξύ
μύθου και ιστορίας , είναι να παρουσιάζει μεν τους
Πρωταγωνιστές σαν να είναι φανταστικά πρόσωπα,
αλλά τα γεγονότα να είναι πραγματικά, όπως πολλές
φορές κάνει ο γράφων.
οι νεότεροι , δεν θα έχουν ακούσει για τον Κήπο του Αλλάχ και π θανόν , διαβάζοντας τον τίτλο , να έρθει στη φαντασία τους κάποιος
κήπος, που ίσως έχουν κατά νου από κινηματογραφικές -7η σελ
. Το Συμβούλιο των Υπουργν Οικονομικν της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Εcofin) ενέκρινε στις 13/7/2021 στις Βρυξέλλες 1
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Ελλάδα 2.0 που
περιλαμβάνει εκατοντάδες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στον
πρόσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό , στο κοινωνικό κράτος, σε
έργα υποδομν και σε ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους Τους τομείς
της οικονομίας .
Χρησιμοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους 30,5 δις (17,8 δις
: σης ο Ηρακλής
: ο oποίος αποκόμισε ήδη
: καλές εντυπσεις και θ : λει να δε παραπάνω λ .
πτομέρειες στην προεο
μασία στα 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα