Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρέβεζας ειδικοί, στην meo
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο το
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΣΗΣ
ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
νησυχία ε συνολικό 30
Πικρατεί κρούσματα
να δούμε νέα αύξηση
των κρουσμάτων.
Εν0αρρυντικό εί
για την διασnορά του ψηφpία τους τα κρούκορωνοίού . Να ση , οματα αφορούν αto ξηση στα ραντεβού
μειοουμε ότι ano tο μα νεαρής ηλικίας .
Σάββατο μέχρι την ν δεν anoκλείεται
Τρίτη καταγράφηκαιν tns ευόμενες ημέρες
μεινετα μικρr α .
tων εμβολιασμν .
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
0 καθαμτής οημδολογίας και οαθολογίς Χαράλαμιος Γγος
Χαρακτήρισε δυσάρεστο φαινόμενο το γεγονός ότι .
Εκλογή νέου ΔιοικηΤΙΚού Συμβουλίου
Δυν άει ολοκληρωθεί στο 100% ο εμβολιασμός των tοομικν
Την ετίμηση nως θα αυξηθούν τα
κρούσματα του κορωνοίού και και ' εκταση η on στα νοοοκομεία eκανε ο
Χαράλαμηος Γyος , καθηγητής Λοιμω
ξιολογίας και Παθολογίας του Πανεπι.
στημίου Πατρν .
0 Πρωθυπουργός αναφέρει σε ανάρησ του στο διαδίκτιο
Τρα ξεκινά η σκληρή δουλειά
Για ην έκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Έλάδα 2.07
μερίμνησε...
Μερίμνησε όπως μαθαίνω η Περι.
φερειακή Ενότητα Πρέβεζας να nαρα.
χωρήσει και για τοφετινό καλοκαίι
το Κάστρου του Αγίου Ανδρέα για ε .
cofi τπν onoia χnpoΠέoν έσες στάθμευσης Καλς .
κανε η Π.E, διότι η κατάσταση θα έ.
φιανε στο anpoχρητο , όοο nλησι .
ζει ο Λύγουστος. Γσνέχεια στη σελά