Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 14.07.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6826
Πότε θα καταβληθούν
τα αναδρομικά στους νέους συνταξιούχους
ΠΟΜΙΔΑ:
Lauμίnαnήμήας λετοντα μάμη ακι απς1.
Ευρωσύμβουλοι: OΚ
στην αύξηση κεφαλαίου
<Μέχρι σήμερα παρά τα συνεχή αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ δεν έχει
ανοίξει η εφαρμογή για δηλσεις COVID Μαρτίου -Οκτωβρίου
2020 για αρχικές και τροποποιητικές δηλσεις, και οι φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν πως θα κάνουν τις δηλσεις τους, προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που εμπίπτουν | κεφαλαίου τους , με καταβοσε αυτές τις κατηγορίες να δηλσουν μόνον τα ενοίκια που πράγ- λή μετρητν, αποφάσισε η
ματι εισέπραξαν κατά το έτος 2020
Την αύξηση του μετοχικού
επαναληπτική
σημερινή
γενική συνέλευση των Ευρωσυμβούλων.
και για διασφάλιση τους σε πιθανό έλεγχο , να χρατήσουν τις εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και τις τραπεζι- Ειδικότερα, αποφασίστηκε
κές καταθέσεις πληρωμής των ενοικίων, χωρίς να
εμπλακούν σε κοινοποιήσεις εξωδίκων , υποβολή
αγωγν κλπ.>. Τα παραπάνω αναφέρει επιστολή της
ΠΟΜΙΔΑ στο ΥΠΟΙΚ , σχετικά με την επίλυση εκκρεμοτήτων αποζημισεων ιδιοκτητν και φορολογικν
δηλσεων έτους 2020.
Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της επιστολής Αξιότιμοι κ.χ. Υπουργοί, κ. Διοικητά,Η μείωση ενοικίων
η έκδοση μιας νέας μετοχής
σε κάθε τρεις παλαιές ( θα
εκδοθούν 3.708.370 νέα
τεμάχια ) , εν για την τιμή
διάθεσης των νέων μετοχν
θα αποφασίσει σε επόμενη
συμβούλιο της εταιρείας
( τρέχουσα τιμή τίτλου στο
0,51 ευρ).
Οι βασικοί μέτοχοι της βορειοελλαδίτικης εισηγμένης
προτίθενται
τάσχουν στην έκδοση του
λάχιστον κατά το ποσοστό
διοικητικό
συμμε Space Hellas: Από 15 Ιουλίου η
καταβολή του μερίσματος
φαίνεται πως έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και
άλλους επενδυτικούς κύκλο
uς.Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
οι εργασίες του πρτου
φετινού εξαμήνου (επηρ εάστηκαν ως ένα βαθμό από
τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τα περιοριστικά
μέτρα και γενικότερα η
πανδημία ) κινήθηκαν κοντά
στα αντίστοιχα περυσινά
επίπεδα πλην όμως η
διοίκηση
συμβούλων θεωρεί πως οι
μεσομακροπρόθεσμες προ
οπτικές της εταιρείας είναι
ανοδικές .
Η Space HellasΣ ΠΕΙΣ
+2,00% ανακοιννει ότι ίδιες μετοχές που
με απόφαση της Τακτικής κατέχει
Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 17ης Ιουνίου
2021 αποφασίστηκε η
διανομή μερίσματος μικ
του ποσού 516.522,40
σμα που αντιστοιχεί στις
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έχθεση
Global Wealth Report της Cre dit Suisse , τμήμα της
οποίας αναφέρεται στο πρόσφατο εβδομαδιαίο
οικονομικό δελτίο της Alpha BankAΛΦΑ+6,63% .
Μερικά από τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από τη συγκεκριμένη έχθεση είναι τα παρακάτω:
Πρτον , τα ελληνικά νοικοχυριά αύξησαν τον
πλούτο τους εν μέσω πανδημίας ( το 2020) αλλά όι
τόσο πολύ όσο τα νοικοκυριά της Ευρπης
(+3,8% για την Ελλάδα , +9,89% για την
Ευρπη ).Για να ορίσουμε τον πλούτο των νοικο υριν προσθέτουμε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία
εταιρεία
(αριθμός ιδίων μετοχν
29.952) κατά την ημερο μ
μερίσματος , 8 Ιουλίου
αποκοπής
2021.
ευρ , δηλαδή μικτού
ποσού 0,08 ευρ ανά
μετοχή .
Το ανωτέρω μέρισμα
Σε συνέχεια των προαναφερθέντων
τελικό
μικτό ποσό μερίσματος
καταβληθεί
προσαυξάνεται , σύμφω- ανέρχεται στο ποσό των
0,08037285 ευρ ανά
Ευρω που
να με το ά. 50 του ν.
4548/2018, κατά το μέρι - μετοχή.
Created by Universal Document Converter