Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανεβάζει ταχύτητα ο πληθωρισμός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ε
91 771234 5671 64
Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 | τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.563
Ανεβάζει ταχύτητα ο πληθωρισμός
Με +1% οδείκτης τιμν Ιουνίου-Η μεγαλύτερη αύξηση 27 μηνν στη χρα -Ποια Προϊόντα ασκούν πιέσεις
Τη μεγαλύτερη μεταβολή των τe
λευταίων 27 μηνν κατέγραψε ο
δείκτης τιμν καταναλωτή τον Ιού .
νιο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεί.
χνουν αύξηση του Πληθωρισμού
σε Ποσοστό 1% ένανι μείωσης 1,6%
Που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του
θνές επίπεδο, κάτι Που Πλέον έχει αποτυπωθεί σε
σωλήνες και καλδια. Από την άλλη, η μέση τιμή
διεθνείς τιμές των μετάλλων και άλ της αμόλυβδης συνεχίζει να κινείται ανοδικά σπα
λων Πρτων υλν , όΠως επίσης και ζοντας και το φράγμα του 1,7 ευρ σε αρκετές Πε
ριοχές της χρας . Όλα δείχνουν ότι η Πορεία ανάΚίνα, έχουν αρχίσει να αποτυπ καμψης της οικονομίας θα συνδυαστεί και από
νονται έντονα στην αγορά. ΜΠορεί υψηλότερες τιμές , κυρίως στα εισαγόμενα είδη.
Πανδημία
έχουν καταγραφεί τόσο στη διεθνή
. Στο κόκκινο τα νέα
κρούσματα Covid-19
- Καλοκαίρι του 2022
το τέλος της πανδημίας
.Οχι στην Ρfizer από EOΦ-ΠΟΥ
για τρίτη δόση εμβολίου
Η Πορεία ανάκαμψης τιμή του Πετρελαίου όσο και στι
της οικονομίας θα
συνδυαστεί και με
υψηλότερες τιμές
στα μεταφορικά ειδικά απότην
2020 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019. Είναι ο δεύ- αρκετοί αναλυτές να κάνουν λόγο για συγκυριακό , Το οικονομικό επιτελείο θα Παρακολουθεί από
τερος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο ο Πληθω - φαινόμενο, ωστόσο, ειδικά σε κλάδους όΠως η οι
κοντά το φαινόμενο της ανόδου των τιμν , εν
ρισμός κλείνει με θετικό Πρόσημο. Και όλα δείχνουν κοδομική δραστηριότητα, οι ανατιμήσεις έχουν σε Πρτη φάση το βάρος θα πέσει στονα αποφευχ
ότι θα υπάρξει συνέχεια, καθς οι Πρτες ανατι- γίνει ιδιαίτερα αισθητές το τελευταίο διάστημα. Σ.
μήσεις εξαιτίας των σημαντικν αυξήσεων Που
θούν φαινόμενα κερδοσκοπίας με Πρόσχημα την
άνοδο των διεθνν τιμν. σελ6
Τουρισμός
Κατακόρυφη αύξηση
κρατήσεων από τη Βρετανία
δηρος και χαλκός έχουν καταγράψει ράλιν σε διε
Το άνοιγμα των συνόρων Που αποφάσισε για
τους χαρακτηρισμένους επιδημολογικά απορτοκαλί) Προορισμούς η κυβέρνηση της Βρετανίας
έχει δημιουργήσει θετικό κλίμα στη χρα μας . Τα
Πρτα στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση
των κρατήσεων από τους Βρετανούς και στην
Ελλάδα . σελ. 7
Ανάβει Πράσινο το ECOFIN
στο ελληνικό Πρόγραμμα
σελ. 11
Αρχές Αυγούστου 4 δισ. από το Ταμείο
το δυνατόν Περισσότερα Προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και γράμματα Πριν από τις θερινές
διακοπές του Αυγούστου , απο
τηθούν από το Ταμείο Ανάκαμ φασίστηκε μια εμβόλιμη συνε
ψης, στα οποία Περιλαμβάνεται δρίαση του ECOFIN για τις 26 Ιου
λίου , η οΠοία θα εξελιχθεί μέσω
εικυρσουν την Προσεχή Τρίπ γραπτής διαδικασίας: Οπως δι
ευκρινίστηκε χθες, μετά τmν έγ.
μικν της Ευρωπαϊκής Ένωσης . κριση κάθε Προγράμματος θα
Αυτό ανέφεραν κοινοτικές Πηγές ακολουθείη διαδικασία της υπογραφής του από το κράτοςμέλος
και την Κομισιόν και αμέσως μετά
δικασίας και nς ουσίας Που έγινε θαγίνεται η εκταμίευση της Προ
σε επίπεδο μονίμων αντιπροσ - καταβολής , η οΠοία ανέρχεται
στο 13% του συνολικού Ποσού
Που αναλογεί σε κάθε χρα. Στην
μισιόν με την Ευρωβουλή , εν Περίπτωση ης Ελλάδας το 13%
το κλίμα ήταν θετικό . Μάλιστα , ισοδυναμεί με προκαταβολή της
τάξης των 4 δισ. ευρ. σελ . 2
Prodea Investments
Την έγκριση των Πρτων Προ
Οι όροι έκδοσης του 7ετούς
επενδύσεων , Που θα χρηματοδοΜε βασικό στόχο τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της Προγράμματος , το οΠoίo περιλαμβάνει
επενδύσεις σε ακίνητα ή και εταιρείες ακινήτων
ύψους Περίπου 415 εκατ. ευρ, η Prodea Investments AΕΕΑΠ ανακοίνωσε χθες τις
λεπτομέρειες του υπόέκδοση κπράσινουν ομοκαι το ελληνικό , αναμένεται να
ορόλος της Ελλάδας
στην τροφοδοσία
της ΝΑΕυρωπης δεξοδική συζήτηση επί της δια
με φυσικό αέριο
13 Ιουλίου οι υπουργοί Οικονο
στις Βρυξέλλες, μετά τη χθεση
και διάρκειας 7 ετν . σελ. 13
Κωστής Χατζηδάκης
Πων των κρατν μελν . Στη συ
ζήτηση είχαν εμπλοκή και η Κο
Υπουργός Εργασίας
Διασυνδετήριος αγωγός
με Βόρεια Μακεδονία
Η μεταρρύθμιση
στην επικουρική
ασφάλιση
δεν θα απαιτήσει
νέα μέτρα
Προκειμένου να εγκριθούν όσο
Στην ευθεία
η επιδότηση
Παγίων
δαπανν
(Εξοδοφ
της ΔΕΗ
στις αγορές
για 300 εκατ.
θεόδωρος Βενιάμης
Πρόεδρος της ΕΕ
Θετική δείχνει η Ε.Ε.
Οι Ελληνες
ναυτικοί πρέπει
να επιστρέψουν
στα ελληνόκτητα
Πλοία
για τηνέα ρύθμιση
των κορονοχρεν
Υπ. Απόφαση
Αισιοδοξία εκφράζει ο Ντέκλαν Κοστέλο
Ομόλογο
Χρηματιστήριο
σελ. 15
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα
αναμένεται να εκδοθείη υπουρ
γική απόφαση Που θα καθορίζει
το Ποσοστό επιδότησης Παγίων
δαπανν επιχειρήσεων Που
επλήγησαν σε τέτοιο βαθμό
από την πανδημία του Covid19 στε να εμφανίσουν μείωση
εσόδων άνω του 30% αλλά και
ζημιές . σελ. 4
Θέμα το πολύ 10 ημερν είναι n ανακοίνωση της
νέας ρύθμισης οφειλν σε εφορία και ασφαλιστικά Πληθωρισμός
ταμεία , με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της
αρμόδιας διεύθυνσης Οικονομικν Υποθέσεων της
ΕΠτροΠής Ντέκλαν Κοστέλο να δηλνει ότι η Ευρη
αντιμετωπζει με πολύ ανοκτό μυαλόν την Πρόταση ηστροφη
της ελληνικής Πλευράς . Σε όλη την ΕυρΠη βλέ
Πουμε ορισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις προκε της ΚΙ στο
μένου να αντιμετωπιστεί η συσσρευσητου χρεους στόχο Το1 2%
λόγω του κορονοίούν διευκρίνισε. σελ. 4
Tη Δευτέρα 12 Ιουλίου, σύμφω
να με Πληροφορίες από στελέχη
της αγοράς , αναμένεται να βγει
εκ νέου στις αγορές η ΔΕΗ με
νέο 7ετές ομόλογο ύψους 300
εκατ. ευρ , με ρήτρα αειφορίας .
Στόχος είναι να βελτισει Περα
τέρω το Προφίλχρέους που έχει
αξιοποιντας βέβαια το θετικό
μομέντουμ των αγορν . σελ 14
ΜΕΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1,49% >18
Τισημαίνει
ΑΜΚ 120-240 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΑΤΤΙΚΑ ΒANK
ΣΕ ΜΕΙΩΣΗΜΚ ΠΡΟΧΩΡΑ
Η EONIKΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΑΧΑ 87425 (1,72%) Δ
DOWJONES 3487016(13%) Α
FSE 100 7121,88 (13%) Δ
DAX 30 15.68793 (1,73%) Δ
(AC 40 652942 (207%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.80811 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 783Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1878

Τελευταία νέα από την εφημερίδα