Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘp Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηπείρου- Ιδρυτήs Εuθ. 2άλλαs-Ττos 950-Αρ Φίλλου 25090-Σάββατο 10-Κυριακή 11 Ιουλίου 2021-0,60
ΜΠΑΣΚET
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μα Πρωταθλήτρια στο ρόστερ
του ΠΑΣ Γάννινα WBC
(0 θείος μου ο Αρχιμήδης)
στο θερινό σινεμά
Πιθανόν Πήλιο ή Νάουσα
η Προετοιμασία
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Παρέμβαση
στη Μητρόπολη
Την ανάγκη να μη δοθεί αροφ στον ιό να μεταλλάσσεται συνεχς , καθιστντας εμβόλια και φάρμακα
λιγότερο αποτελεσματικά, επισημαίνει ο διευθυντής των Μονάδων Λοιμωδν του ΠΙΝΙ. Μηλινης
ΔΕ ΧΩΡΑΝΕ
ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Πορέμβοση σταγραφεία της Μπτρόn
μερα η Χαρονομία-Αντεξουσιοστική
Χρος Αλιμούρα , δίνοντας το ακετικό
βντεο στη δημοσότητα.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Παράνομη
συλλογή τσαγιού
και του νόμου περi αλλοδαπν κατη Yορείτα ένας Αλβανός , ο αnoiος εντο συλλέξει nopόνομα 21 κιλά τod βου
νού στην neιακή mς Αετομηλίτοος
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μικρή
υποχρηση των
νέων μολύνσεων
το Προηγούμενο
24ωρο , ωστόσο
σε υψηλά επίπεδα
Εμμένει
για τη χάραξη
11:45
Στην άnομή του όι η χάραξη nou uio
θετήθηκε για το βόρειο τμήήμα του Ε65
δεν είναι η βέληστη κα δεν καλύπτει τα
ουμφέροντα όο μόνον του νομού Ιωονων, αλλά γενικότερα της Ηπείρου,
εμμένει ο βουλευτής Ιωαννίων της
ΝΔ Στούρος Καλογιάνης αν και ανα γνωρίζει ότ πλέον δεν υπόpχουν rε θρα αλλαγν
Παραμένει
ο αριθμός
των ενεργν
ΣΕΛΙΔΑ 6
κρουσμάτων Στις
ηλικίες των 12-17
ετν επεκτείνεται
Τρίτη άποψη
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Αξία της ιδέας
η διάθεση των self
ΣΕΛΙΔΑ 16
tests.
ΣΕΛΙΔΑ 3
κ. ΓΚΑΡΑΚΗΣ
Το ΕΤΜEΑΡ
δεν είναι επιδότηση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΗΚΑΝ οΙ ΒΑΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ξανά σε θέσεις μάχης
Τέλος στην αγωνία,
νωρίς για συμπεράσματα
των αιολικν
Πάρκων
Ατa nολέμουν χαρακτηρίζουν οι εκnαιδευτικοί το νέο νομοσχέδιο
Πou φέρνει nρος διαβούλευση και ψήφιση η uπnουργός Παδείας Νίκη
Κεραμέως , το τρίτο κατά τm διάρκεα της πανδημίας και με την εκπαίδευση να κυπολειτουργεί, .
ΣΕΛΙΔΑ 7
Μικρές
Αγγελίεs
Ενοικιάσει
Τέλος στην αγωνία χλιάδων
υποψηpίων, αλλά και σε με
ΣΕΛΙΔΑ 4
τους ίδιους και τις οικογένειές
τους έβαλε n ανακοίνωση τον
βαθμολογιν, και με sms ano
φέτος, ούμφωνα με τα νέα ήθn
ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΖΗΤΑ ΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πωλίσεις
anaραδοσακάν στα λύκεια
oχ βέβαιο με τα ονόματα αλλά με τους κωδικούς των υnounpiων, όμως γα
Πρη φορό οι εξετοζομενοι λαβαν μήνυμα στο κινητό τους με τη βαθμολογία
nou nttuχαν σε κάθε ένα anό τα μαθήμστα Συνολικά στη χρα nάνω από 100.000
μαθητές ουμμετείχαν στις ηανελλαδικές εξετά σεις, ηροκειμένου να αοακθούν στην
τpιτοβάθμα εκποδευση , με τον αριθμό τον εισακτέων να έχει οριστεί στους 77415.
Δυνατότητες ένταξης
χωριν στο Δίκτυο
Best Tourism Vilages
εασίας:
Καλέστε στο
26510263 o0
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα