Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dim oprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27823
Η ΕΚΤ δεσμεύεται
για στήρι ξη της
οικονομικής
Πολιτικής της Ε
Φόβοι για αύξηση του
δημόσιου χρέους
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απο φάσισε να αλλάξει τον στόχο της για τον
πληθωρισμό και να επιτρέπει την αύξησή
του πάνω από το 2, όταν χρίνει αυτό αναγκαίο , με την πρτη αναθερηση από
το 2003 που έκανε στη στρατηγική της
για τη νομισματική πολιτική της.
Ο στόχος της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό
έως σήμερα ήταν λίγο κάτω από το 2%, εν με την αναθερηση θα γίνει 2%, με
δυνατότητα να κινείται και πάνω από το
επίπεδο αυτό για κάποιο χρονικό διάστηΧΡΕΦΣΗ
σο, το βάρος από τα μέτρα για την αντιμετπιση της πανδημίας έχουν αυξήσει σημαντικά το χρέος και, μόλις σταθεροποιηθεί η ανάκαμψη, η Ελλάδα θα πρέπει να
ακολουθήσει έναν αξιόπιστο δημοσιονομικά δρόμο . Αν αυτός συνδυασθεί με τη
δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις που ενι
σχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό, το ελληνικό χρέος μπορεί να παραμείνει βιο
Το Διοιχητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η.
σταθερότητα των τιμν δια τηρείται χαλύτερα με την ε- ΕΝΑ3
επιχεφαλής του Ευρωπαϊκού Μησυνεχισθούν οι προσπάθειες για την ενί .
σχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της
ελληνικής οικονο μίας και χρειάζονται πιο
στοχευμένα μέτρα , εστιάζοντας στη στήρι
ξη της απασχόλησης χαι των επιχ
τικν επενδύσεων .
Η ελληνική οικονομία , είπε , ήταν πολύ
πιο ανθεκτική στην αρχή της πανδη μίας
καθς είχεπροηγηθεί την περασμένη δεκαετία μία συνολική χαι επδυνη , αλλά
αναγκαία προσαρμογή της , με την οποία
ανέκτησε την ανταγωνιστικότητα και την
πρόσβασή της στις αγορές , εξάλειψε το
δημοσιονομικό έλλειμμα χαι το έλλειμμα
στο ισοζύγιο τρεχουσν συναλλαγν και
είχε υγιή ανάπτυξη .
Ταμείο Αν άκαμψης και Ανθεκτικότητας ( RRF)
Οκ. Ρέγκλινγκ είπε ότι η L2
χανισμού Σταθερότητας , Κλάους Ρe.
γκλινγκ , μιλντας στο συνέδριο του
Economist για την ελληνική οικονο μία,
είπε ότι η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να
στηρίξει με μέτρα την οικονομία σε όλη
τη διάρκεια της πανδημίας , αλλά ση μεί
ωσε ότι ταμέτρα αυτά είχαν κόστος πά
νω από 15% του ΑΕ1 τη διετία 2020.
Μελέτη UNODC:
Η πανδημία του
CoVID δεν
κέκλεισε το
δρόμο στο
trafficking
σιμο, είπε.
Είπε όμως ότι η ελληνική οικονομία έ
χει και χαλά νέα καθς είναι εφικτοί οι
στόχοι για ρυθμό ανάπτυξης 3,5% φέτος
και 6% το 2022 χαι αποτελούν το βασικό
2021.
Ο κ. Ρέγκλινγκ είπε ακόμη ότι πρέπει
να έχουμε το νου μας στη βιωσιμότητα του
χρέους . Τα χαμηλά επιτόκια, είπε , αμβλύ
νουν τρα τις ανησυχίες , αλλά αυτά μπορεί να αυξη θούν όταν η Ευρωπαϊκή Κεντριχή Τράπεζα ολοκληρσει το πρόγραμ
μά της. Αυτό, τόνισε, δεν σημα ίνει ότι κι νούμαστε σε μία νέα χρίση χρέους . Ωστόσενάριο του ESM. Πρόσθεσε ότι παραμέ νουν οι κίνδυνοι, καθς η νέα μετάλλαξη
του κορονοϊού μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο, για παράδειγμα στον τουρισμό.
Σε κάθε περίπτωση , σημείωσε, πρέπει να
Μελέτη του Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνν για τα Ναρχωτικά και το Εγκλη .
μα ( UNΟDC) αναδεικνύει τις καταστροφιχές επιπτσεις του COVID -19 σε θύ .
ματα και επιζντες της εμπορίας ανθρ
πων και υπογραμμίζει την αυξημένη στο
χοποίηση χαι εκμετάλλευση των παι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου
των Ηνωμένων Εθνν για τα
Ναρχωτικά και το Εγκλημα 3
οξεία αντιπαράθεση Σχοινά
. Σόιμπλε για το μεταναστευτικό
Γιατί δυσπιστεί στον εμβολιασμό η
ελληνική κοινωνία
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε.
πιτροπής , Μαργαρίτης Σχοινάς , για την
Προθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζω
ής , ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση για το
θέμα του μεταναστευτικού - προσφυγικού
στη Νότια Ευρπη με τον πρόεδρο της
ομοσπονδιακής βουλής της Γερμανίας ,
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, καθς ο Δρ . Σόιμπλε χαρακτήρισε τα κέντρα υποδο χής
προσφύγων στρατόπεδα συγκέντρωσης ,
στη συζήτηση που είχαν στο πλαίσιο του
διαλόγου της 25ης Συζή τη σης Στρογγυ
λής Τραπέζης του Economi st.
Στη συνέχεια ο κ . Σχοινάς δήλωσε: Αν
δεν υπάρξει μια μεγάλη ευρωπαϊκή συμφωνία για το μεταναστευτικό και το άσυλο θα συνεχίσουμε να βλέπου με Μόριες
και Φέουντα και Καλαί και άλλα απεχθή
φαινόμεναν .
Κίνητρα,
Σχεδόν Πέντε
αντικίνητρα και αντι δράσεις
εκατομμύρια
ανθρπους τον
χρόνο σκοτνει η
κλιματική αλλαγή
Παρά τα νoucher των 150 ευρ , τη συστράτευση influeηcers και τη δημιουργία ε-!
νοχν , γύρω από την έννο ιας της κατομικής ευθύνηςν, μεγάλο μέρος της ελληνική ς |
κοινωνίας δεν <συμμορφνεται . Τους λόγους αναλύουν ο ακαδημαϊκός Μιχάλης|
Σπουρδαλάκης, και ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Αντνης Ανδρουλιδάκης .
Καρότον (νvouc her 150 ευρ , ελεύθερη πρόσβαση παντού) και αμαστίγιο ( αποκλει σμός από ένα μεγάλο μέρος της χοινωνικής ζωής - ενοχή για επιβάρυνση της υγείας των
| συμπολιτν) . Και στο ενδιάμεσο μια φράση-καραμέλα: Ατομική ευθύνην. Η κυβέρνηση έχει παίξει όλα τα οχαρτιάν εσχάτως με τον α μπαμπούλαν της εξαιρετικά μεταδοτι κής μετάλλαξης Δέλτα, προκειμένου το ανεμβολίαστο μέρος της χρας να
κάνει το πολυπόθητο εμβόλιο κατά της COVID-19.
Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια
θάνατοι κάθε χρόνο στον κόσμο σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες -είτε
τις πολύ υψηλές είτε τις πολύ χαμη λέςκαι ο αριθμός τους αναμένεται να αυξη.
θεί τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματι
κής αλλαγής , σύμφωνα με νέα διεθνή ε πιστημονική μελέτη .
Παρόλο που κατά τα τεww.dimoprasion.r
με τον κ. Σόιμπλε (ο οποίος μετείχε μέσω
διαδικτυαχής σύνδεσης ) , εί - >A 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τσίπρας για Μητσοτάκη: «Αν το ποσοστό στις ευρωεκλογές είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με αυτό των εθνικών, θα έχει πρόβλημα»
  «Πρέπει να παραιτηθεί κανείς για να έχει ενδιαφέρον μια ομιλία», είπε ο κ. Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, μετά την παρατήρηση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή ειδήσεων της ΕΡΤ, κ. Απόστολου Μαγγηριάδη, ότι η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Στη δεύτερη δημόσια παρέμβασή του μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. «Πρέπει να παραιτ
 • Ποιες αλλαγές φέρνουν για την ελληνική οικονομία οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ
  Η επιτυχημένη πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα «κλειδιά» για την προσαρμογή στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλύθηκαν στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10 – 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.   Σύμφωνα με τον Θάνο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι νέοι κανόνες φέρνουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής, παρέχοντας στις κυβερνήσεις ευελιξία για τον τρόπο
 • Νέο teaser για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness»
  Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη teaser για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of Kindness» που γυρίστηκε στην Νέα Ορλεάνη το φθινόπωρο του 2022.   Πρόκειται για μία τρίπτυχη ιστορία που ακολουθεί έναν άνδρα που προσπαθεί να πάρει πίσω τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η εξαφανισμένη γυναίκα του έχει επιστρέψει τελείως διαφορετική και μία αποφασισμένη γυναίκα που ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο με ειδικές ικανότητες για να γίνει πνευματικός ηγέτης. Η όγδοη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού σε σενάριο που έγρα�
 • Αναζητείται επειγόντως ειρήνη
  Του Βασίλη Κορκίδη προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η υφήλιος έχει το βλέμμα της στραμμένο στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Το μεγάλο ερώτημα είναι η έκταση της πολεμικής ανάφλεξης στη περιοχή, αφού μια περαιτέρω κλιμάκωση με την συμμετοχή και άλλων γειτονικών χωρών θα είναι μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία. Η εμπλοκή μιας πετρελαιοπαραγωγού χώρας, όπως το Ιράν και ενός σημαντικού ενεργειακού κόμβου, όπως το Ισραήλ, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της Διώρυγας του Σου
 • Μητσοτάκης: Στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση
  Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την αντιπρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής, αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα. «Οποιαδήποτε κλιμάκωση αυτή τη στιγμή θα ήταν μια καίρια απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφύγουμε μια ενδεχομένως πολύ επικίνδυνη περαιτέρω κλιμάκωση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της