Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
Τέλος οι όρθιοι
σε εστίαση
Σε ισχύ τέθηκαν από χθες τα νέα
μέτρα με ψηλά πρόστιμα . Δεν
επιτρέπονται όρθιοι πελάτες σε
χρους εστίασης . νυχτερινά
κέντρα και beach bar .
Ηλεκτροφωτισμός
στο ΒΙΟΠΑ
Σημαντικό βήμα για αναβάθμιση
του ΒΙΟΠΑ αποτελεί η υπογραφή
Το περίμενε
από τους άλλους
Τελείωσε ..
σύμβασης για τον ηλεκτροφωτ σμό . Λύνεται το πρόβλημα της
ασφάλειας των επαγγελματιν.
Σελ. 3
Σελ. 10
Αρθρο του Παν . Γιαλένιου σελ . 2.
Σύμβουλοs
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos .g
|e-mail: symbouloeotenet.gr
| Τιμή Φύλλου: 1,00 ε
| Περίοδοs | Αp . Φύλλου 1212
[Παρασκευή 9Ιουλίου 2021
επικ ειρήσεων
90 Forum Υγείας
Ο ρόλος των
Περιφερειν
> Σημαντικές εξαγγελίες και για φυσικό αέριο στο 10ο Forum Ενέργειας
Αλλάζουν Πολλά
στο νέο Εξοικονομ-Αυτονομν
Η Πανδημία μπορεί να δσει την
ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις Ποu
εχxρεμούσαν εδ και χρόνια . Και
στο νέο τοπίο Που θα διαμορφω
θεί οι Περιφέρειες καλούνται να
έχουν σημαντικό ρόλο . Αυτό ήταν
το μήνυμα της τελευταίας συνε δρίας του 9ου Fonum Υγείας , aπό
τν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος .
Έγινε καταγpαφή των Προβλημά
των λόγω της Πανδημίας εν επί
τάπητος τέθηκε και το ήτημα της
απροθυμίας εμβολιασμού
Οι σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υλοΠοίnoης του Εξοικονομ Αυτονομ αναδε
χθηκαν στην σχετική συνεδρία του ΤΕΕ/
ΤΔΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
Κριτήριο δεν θα είναι η taχύτητa υποβολής
ενός φακέλου , όσο η Π0ιoτητά του και κυρίως εάν επυyχάνεται η μέγιστη ενεργεια κή αναβάθμιση με το μικρότερο οικονομικό
κόστος , Είναι κάτι Που ητούσε ο κλάδος
των μηχανικν , διότι είχαν μείνει εκτός
Προγράμματος xιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
επειδή το σύστημα έκλεισε γρίγορα λόγω του
καταιγιστικού ρυθμού υποβολής .
Εκτός των άλλων αναμένεται να διατεθούν
και άλλα 450 εκ . Ευρ για ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων μέοω του Ελλάδα
2.0- nou θα αφορά 10.000 επιχειρήσες
Στις υπόλοπες συνδρίες του 10ου Fonm
2022 θα έρθει tο φ οικό αέριο στην Περ και ο έρο μεταφοράς
ΒL.ΠE θα έχει σε λίγα
χρόνια m δυνατότητα
χρήσης του φυσικού
Σελ 67
των βαθμν
aυτό θα γίνει ένα σn
μαντικό βήμα ενεργει axής αναβάθμισης ης
Ανακοιννονται oήμερα οι βαθμο λογίες των Πανελληνίων εξετάσεων.
Σελ.3
Αφιέρωμα σελ . 11-17
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
apopols
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2021
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
ΣForum
ΕΔΙΚΤΥ0 ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετoχή.
Πληροφορίες ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε
www.forumanaptixis.gr
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίes ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΕΗΣ
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων
ΟnlinΕ