Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim oprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27822
Πς θα λειτουργεί
η εφαρμοή
επαλήθευ σης των
ευρωπαϊκν
Ψηφιακν
Πιστο ποιητικν
COVID-19
Σε ισχύ οι νέες άδειες
των εργαζομένων
δειες , την άδεια φροντιστή , το δικαίωμα
απουσίας για λόγους
ανωτέρας βίας , τις
ευέλικτες ρυθμίσεις
εργασίας για γονείς
την επέχταση στην υιοθεσία σειράς α
Ετοιμη χαι διαθέσιμη από τις 15 Ιου.
λίου θα είναι η εφαρμογή επαλήθευσης
των ευρωπαϊκν ψηφιακν πιστοποιητ
χν COVID 19, σύμφωνα με πληροφορί
δειν που δικαιούνται οι φυσικές μητ
ρες . Η εγκύκλιος περιλαμβάνει ακόμη ε .
πεξηγήσεις για την
προστασία από την απόλυση γονέων που
ζήτησαν ή έλαβαν τις
άδειες αυτές , καθς
και για το καθεστς
ελέγχου εφαρμογής
των νέων διατάξεων.
Σε δήλωσή του , ο
ες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Την εφαρμογή θα μπορεί να αατεβάσειν εύχολα και απλά ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος
για να μπορεί να ελέγχει 3
Το αλλιτικο
καλοκαίρι των
Παιδιν στην
Αθήνα
Που μπορούν να παίξουν , να
μάθουν , να δημιουργήσουν
υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικν Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης , επισημαίνει: Ο νόμος για την
1 έθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις
Τη δύσκολη εξίσωση απασχόλησης
των παιδιν , που καλείται κάθε γονιός
να επιλύσει , όταν έρχεται καλοκαίρι και
κλείνουν τα σχολεία , δίνει αλυσάρυ ο
Δήμος Αθηναίων. Παρέχει επιμορφωτι
κά , καλλιτεχνικά και πολύ απολαυστικά
προγράμματα στους μικρούς πολίτες.
1. Υπαίθρια Εκπαιδευτικά Προγράμματου νόμου 4308/2021 για την <Προστασία
της Εργασίας που θεσπίζουν νέες άδειες
για τους εργαζόμενους γονείς και φρο
ντιστές.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων ,
που εκδόθηκε σήμερα ( σ.σ . Τετάρτη) , οι
πατέρες παιδιν που γεννήθηκαν από τις
19 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία δημοσίευσης
του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ) και μετά , δικαιούνται να λάβουν ά
δεια πατρότητας διάρχε ιας 14 ημερν,
ν από την ίδια η μερομηνία ενεργοποιεί
ται η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τις γονικές άδειες.
Η εγκύκλιος παρέχει διευχρινίσεις και
οδηγίες για τη χορήγηση των νέων αδειν
σε γονείς και φροντιστές , μεταξύ άλλων
για την άδεια πατρότητας, τις γονικές άΠροστασία της Εργασίς τίθεται σε εφαρμογή . Με τις ρυθμίσεις για τις νέες άδειες
που δικαιούνται γονείς και φροντιστές γ νονται σημαντικά βήματα για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή , Μέσα στον Ιούλιο , θα εκδοθεί η πλειονότητα των υπουργικν απο φάσεων που προβλέπει ο
νόμος για την Προστα σία 2
Ο Πρτος πράσινος ουρανοξύστης στο Ελληνικό
ο Οργανισμός Πολιτι
σμού , Αθλητισμού και Νεο- ΣΝΑ 3
Οραμα μας είναι να κάνουμε όλους
Δουλεύουμε 179 ημέρες τον χρόνο
για φόρους και εισφορές
τους Ελληνες υπερήφανους για το μεγα
λύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην
Ευρπη που ξεκίνησε και θα αποτελέσει
σημείο εκκίνησης για μια νέα εποχή , α .
νέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της
Lamda Deve lopment, Οδυσσέας Αθανασίου, στην πρτη διαδικτυακή παρουσί αση των αρχιτεχτονικν σχεδίων του
Marina Τower, του πρτου πράσινου ου .
ρανοξύστη στην Ελλάδα που θα ανεγερ θεί στην περιοχή της μαρίνας του Αγίου
Κοσμά. Το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονι
κό γραφείο Foster + Partners , το οποίο
διαθέτει τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση
υψηλν κτιρίων παγκοσμίως , υπογράφει
τη μελέτη και το σχεδιασμό του.
Ο νέος ουρανοξύστης , ύψους 200 μετοων, ο πρτος στην Ελλάδα, θα είναι ο
υψηλότερος στην Μεσόγειο με 45 ορόφους
και 200 διαμερίσματα που θα έχουν όλα
θέα θάλασσα .
Θα είναι απόλυτα απράΑυξημένη n
Προσέλευση κόσμου
για rapid test στους
Δήμους των νοτίων
Προαστίων της Αττικής
Το μισό χρόνο δουλεύουμε προκειμένου να πληρνουμε φόρους και ασφαλιστικές
εισφορές : την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαισει η μελέτη του Κέντρου Φιλελευθ
Ιρων Μελετν- Μάρχος Δραγούμης, που διεξάγει τη μελέτη για 7η συνεχόμενη χρονιά.
Στη γλσσα των αριθμν , τις 179 από τις 365 ημέρες του τρέχοντος χρόνου εργαστήκαμε προκειμένου να πληρσου με φόρους και εισφορές , με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να έχεται στις 29 Ιουνίου (σ.σ. η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η
πρτη ημέρα κατά την οποία το εισόδημα του φορολογούμενου , από κάθε πηγή , του α νήκει εξ ολοκλήρου) . Εάν , εξάλλου , συνυπολογιστεί το έλλειμμα, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μετατοπίζεται στην 10η Αυγούστου, με 221 ημέρες
εργασίας.
Η κατακόρυφη αύξηση των χρουσμά .
των του κρονοϊού που εμφανίστηκε την
Τρίτη θορύβη σε όπως όλα δείχνουν , πολλούς πολίτες , οι οποίοι έσπευσαν στα
σημεία των Δήμων τους , όπου τακινητά
συνεργεία του ΕΟΔΥ διενεργούν δωρεν
ελέγχους rapid test. Ειδικά στις περιοχές
των νοτίων προαστίων της Αττικής , η
προσέλευση του κόσμου είναι ιδιαίτερα
αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες η μέρες.
Στον Δήμο Γλυφάδας , η δη - EA 3
www.dimoprasion.gr
ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βατικανό: Εγκύκλιος επιφυλακτικότητας προς υπερφυσικά γεγονότα
  Υποτιθέμενα υπερφυσικά γεγονότα όπως οι κλαίουσες Μαντόνες και οι σταγόνες αίματος στις αναπαραστάσεις της Σταύρωσης που συνοδεύουν εδώ και αιώνες την καθολική πίστη. Ο πάπας Φραγκίσκος έχει τηρήσει επιφυλακτική στάση απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Εφθασε μέχρι να δηλώσει πέρυσι στην RAI TV ότι οι εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας «δεν είναι πάντοτε αληθινές» και ότι την προτιμά να στρέφει την προσοχή προς τον Ιησού αντί να τραβά την προσοχή προς το πρόσωπό της. Η αναφορά από πιστούς περιστατικών εμφάνισης των πληγών του Ιησού από την Σταύρωση στα χέρια και τα
 • Στο αρχείο η καταγγελία περί διάρρηξης στο Υπουργείο Εσωτερικών
  Η απόφαση λήφθηκε από τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, που ερεύνησε την υπόθεση. Η δικογραφία  σχηματίστηκε μετά από καταγγελία στελέχους του Υπουργείου Εσωτερικών περί διάρρηξης σε γραφείο της Υπηρεσίας Εκλογών. Ο κ. Νούλης θέτει την υπόθεση στο αρχείο, καθώς από την έρευνα που διενήργησε, με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνη Ελευθεριάνου, δεν προκύπτει η τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελικές αρχές πλέον προτίθενται να μελετήσουν αν θα ξεκινήσουν έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες του στελέχους που κατ�
 • Πανελλήνιο ρεκόρ ο Χρήστου στα 200μ. ύπτιο
  Ο Απόστολος Χρήστου πήρε πίσω το πανελλήνιο ρεκόρ των 200μ. ύπτιο, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 1:56.34. Το ρεκόρ καταγράφηκε κατά την 1η ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης, στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης. Ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν επί χρόνια ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ, είδε όμως τον 19χρονο Απόστολο Σίσκο να το καταρρίπτει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κολύμπησε δύο φορές (προκριματικό και τελικό) σε 1:56.64. Ο Χρήστου φάνηκε αποφασισμένος να πάρει τη… ρεβάνς, πήρε τη νίκη στο αγώνισμα και ξαναέκανε δικό τ�
 • ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής
  Το άρθρο ΕΤΑΔ Α.Ε.: Μίσθωση τμήματος της παραλίας Αναβύσσου Αττικής εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Διπλάσιο από πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα του τετραμήνου
  Απριλίου 2024 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος Στα 2,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε σύγκριση με 1,45 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσίασε έλλειμμα 570 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείματος 1,915 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού �