Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
να δυοαρεστεί
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
μ ΑΙΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΒΟΛΙΑΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΕΜΟΥ
ΕΝΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ
ον κδωνα κρουσμάτων toυ κο - εmitακτική από note ,
κρού.
ταίων ημερν . Η aνάγκη για τη γρήγο- κύμα βρίσκε ται και
ρη και μαζυκή εμβο npo tων nυλν.
την ανησυχητικά αυ- λιαστική κάλυψη του
ξητική τόση των πληθυσμού είvαι mio
0 Πανελλήνιος Ιατρικός Σιλλογος
Προτρέπει τους noλίτες , να σπεύσουν να εμβολιαστούν
Χωρίς φόβο nαρενεργειν
Πρόκεπαι για ένα συκοφαντικό δημοσίευμα
Το οnoίo κατασκευάζει αeλιότητες εις βάρος μου
Αναφέρει α δημοσίευμα τες εφαμεριδος πων Συτακιν ο Ν. Καρδαhάς
| ναι στο nupo tuν noninv κο0 onr
Αυτερη nερίθαn ψη και φροντίδα ΕυΝίκος Χαρδοαλιάς απoντησε σε δημοσίευμα
της Εφημερίδας των Συντακτν με τίτλo
του Πανεhnvou iστρικού Eunnόγου
στη κρα
συκοφοντικο
Ενημέρωση στο παρά 5'
Για ένα μείζον ζήτημα
Όπως η εκβάθυνση του Διμένος
Αφορούν νέα
σε ηλικία άτομα .
Συνολικά 35 νέα κρούσματα
ανακοινθηκαν την Τρίτη για την
Αιφνιδιαστικά ενη.
μερυθήκομε την Τρίτη
ano το μεναρκείο
Πρέβεζας για anoyoνω εργοσν εκβάθυνonς τμήματος του 0ο το ύψος κατοστήματος.
υγεoνομικού ενδιαφ ροντος μέχp, το npunν
1πειρο , εκ των οποίων τα 32 στα
Ιωάννινα, τα 2 στην Αρτα και το 1
στην Πρέβεζα.