Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Άνω-κάτω ο πλανήτης από τη μετάλλαξη "Δ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΚΙΝΟ
ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΣΦΑΙΡΕΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΙ
ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ &
ΜΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102οm Αρ. φύλλου 30.762Ιδρυτής r . Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟY 2021
wwakathimεrini.gr. E 1,20
Ανω-κάτω ο πλανήτης
από τη μετάλλαξη <Δν
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PULSE
Στον εφοπλιστή
Γιόργο Προκοπίου
τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά
Οριστικό <όχι
από το 40%
των μη
εμβολιασμένων
Με συνολικό τίμημα
Φρενάρουν οι εμβολιασμοί-Μπάιντεν: Να πάμε πόρτα πόρτα
Στο εμβάλιο
Στον εφοnλιστή Γιργο Προκοπίου
περνούν τελικά τα Ναυnηγεiα Σκαραμαγκά , αφού αναδείχθηκε πλειοδότns καιστουs δύο σχετικούs δια
γωnσμού , με συνολικό τίμημα 62 ,5
εκαt. up Η κάθοδ0s του κ . Προ αΑυτό που ητάμε αυτήν τη στιγμή από τιs χαλάρωση των προστατευτικν μέτρων τη οικοδόμηση του τείχοus ανοσίas και στην
κυβερνήσειs είναι να μη χάσουν ό,τι έχουν στιγμή που η άκρωs μεταδοτική μετάλλαξη ικανότητα του ού να μεταλλάσσεται και να
κερδίσευ Με αυτήν τη δραματική έληση , Δελταν έxεt ήδη γίνει κυρίαρχη στιs HΠΑ ξεφεύγει από τα υπdρχοντα εμβόλια, Ο Αμε
ο δυυθυντήs εκτάκτων αναγκν του Παγκό , και σύντομα θα είναι και στην Ευρm. oπus ρικανόs πpoεδρos Tο Μπaνπεν σκέψτεται
σμιου Οργανισμού Υγείas, ΜάικA Ρaiαν, εne - σημεινουν οι New York Tmes, ολόκληpη η να στελι κνητά συνεργεία εμβολιασμού σε
σττησε την προσοκή για τs ολέθρus συνεπεts ανθρωπότητα βρίσκεται στη δίνη μιαs αγω . εργαστακούs xρουs , φοστιβάλ , εκδηλσεs
που θα μπορούσε να επpέpeι η αστόχαστη νδουs κουρσαs ταχύτητas ανάμεσα στην
αβολιοστκού προγράμματοs εm
βεβαινεται και από τα ευpήματα
tns δημοσκόπησns τms Pulse γα
τον ΣΚΑΙ. οσοι απάντησαν ότι δεν
ένουν κάνει καμία δόση ερωτήθη καν και για το noτε σκοπεύουν να
κάνουν το εμβάλιο για τον κορωνο .
Το 40% δίλωσε πus δεν θα εμβολιο
στεί ποτέ και το 249% αρκετά αργό τερα . Eίσηs , οι τελευταίεs μεταλ
λάξειs έχουν οδηγήσει σε αύξηση
τns ανησuκίas των πολιτν . Σελ.5
και τόπουs λατρείas , Σελ .3
ξη, εν το τίμημα κρίθηκε ικανοnor
ητικό εκ μέρουs τns κυβέρνησns ,
σύμφωνα με δήλωση του υπουρ .
Yού Οικονομικν Χρήστου Σταϊκού
ρα. Ο κ . Προκοπίου σε δήλωση του
αναφέρθηκε στην ανάγκη ταχείαs
αδειοδότησns των σχεδιαζόμενων
χρήσεων, στε να ενεργοποuθείn
άδεια του ναυπηγείου εν δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν και άλλεs
Συναγερμός στο Τόκιο
ενόψει Ολυμπιακν Αγνων
δραστηριότητεs , Σελ .25
Επιδοτούνται
παιδικοί σταθμοί
σε επιχειρήσεις
ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣο ΚΛΑΔΟΥΣ
Ανω των 100 ατόμων
Μέτρα
για e-aποδείξεις
Εκπτωση onό το φορολογητέο ειοό .
απασχολούν πάνω από 100 εργαζομένουs , στο 10096 του κόστουs , για
τη δημιουργίία χρων φύλαξns nai
διν 2.5-3 ετν προβλέπει το εθνικό
σχέδιο δράσns για τηv ισόττα , noυ
θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση .
Παράλληλα , το φοινόπωρo ξεκινά
πιλοτικά το πρόγραμμα Νταντά nραγματοnoεί ο φορολογούμενος
στές κά ηpοβέπειο σκεδιασμός του
unοupγείου Οικονομικν. Σελ. 22
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα βρεθεί το Τόκο κοτάη διόρκειο των Ολυμηακν Αγνων εξοπίος της ούξησης των κρουσμάτων κορωνοίου . iσως
και σήμερα αnopoσιστεί εάν Βα υπόρει ένα μικρό noοοστό φύάθλων σις κερκίδες, εν ηροβλήματα αντιμεωnζει και η ελληνική anoστολή. Σελ . 18
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πλήρης απαγόρευση
της αγουρούνας
Στήριξη
στον πολιτισμό
με 2,23 εκατ.
Σκότωσαν τον Πρόεδρο της Αϊτής μέσα στο σπίτι του
Εμπιστοσύνη
Πολεοδομικές ρυθμίεεις γιο τoν ne .
ριορισμό της ανεξέλεγκτης δόμηoης
Οταν υπάρχει βούληση και
σαφήs κατεύθυνση, η χρα
προχωράει μπροστά , Η δοκι
μασμένη αυτή αρχή επαλη.
θεύεται , καθs στον ορίζοντα
διαφαίνονται Πλέονσημαντι .
κts επενδύσειs και μεγάλα tp
γα . Χάσαμε πολύ χρόνο στο
παρελ0όν , είτε από αδράνεια
είτε από ιδεοληψίεs , Πολλά
από τα εμπόδια παραμένουν
για κάθε επενδυτή μικρό ή
μεγάλο . Σημασία , όμωs , έχει
ότι οι επενδυτέs και οι αγορέ .
που λειτουργούν πάντοτε με
βάση τιs λογικέs προσδοκίεs
και με "κρύο αίμα δείχνουν
εμπιστοσύνη στη χρα .
τουριστν και anoyopευση διανυκτέ
ρευσης κρουοζερόηλοων, καθς
Πρεμιέρα στις 15 Ιουλίου
Ξεκνάει στιs 15 Ιoυλίου το προ γραμμα του ΥΠΠΟA -Ολη η Ελ
λάδα έvas πολιτισμό5 , προ0 πολογησμού 2,23 εκαt . ευρ , με
σκοπό να στηριχθούνη περιp
ρεια και ο πολιτισμόs, Στη χθ σινή Παρουσίαση του προγράμ .
ματοs , η uπουργόs Πολιτισμού
Λίνα Μενδνη αναφέρθηχε και
στουs χειρισμούs γα το σχέδιο
του Μονκάλβο, λέγονταs ότι το
ΥΠΠΟΑ καιn Εθνική Πινακοθή .
κη ενηργτσαν άμεσα σύμφωνα
με τη νομοθεσία. Σελ . 15
Aίνικής Ειαιρείας Περιβάλλοντος κι
Πολnuμού για τη Σαντορνn , Σελ . 8
ΘΕΩΡΕΙΟ
Η νέα περιφέρεια
του Καμίνη
Σελ.2
Ενοηλοι δολοφόνηooν τον ηρόεδρο της Aϊτή, Ζοβενέλ Μoΐζ μέσο στο onίu του, μία ρα μετά τα μεσάνυκτα .
Η nio φtωκή χρα του δυυκού ημιοpαιρίου κηρύθηκε σε κατόστοση εκτύκτου ανύγης, εν η δεθνής κο
νouπο ονησυκεί για εκτροοσμό της ενδημικής noλτικής βίος , Σελ 1
Ελληνικό: Τον nopo κοτοκν
Marina Towe , το υψnλότερο ono ta
κυρα nou θα καταοκευοστούν στο
Ελληνκό , nαρουσίασε χθες η Lama
Development. Ο nupγoς θ0 στεγόσει
200 nολuτελή δημερίσματα και εκτι
μόται πως θο ολοκληρυθεί σε Πένε
χρόνια . Σελ 24
ΣΧΟΛΙ 0 | ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 1ΟΡΔΑΝΙΔΗ
Σήκωσε άγκυρα το Εver Given
Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
. Νίκος Χαρδαλιάς: Ειooγε.
Η δήλωση ης κ . Ούροουλα φον ντερ Λά.
ουτή διαδικοσία συνεχίζεται. Προυθέςο
nou φέρε επκαλούμενo sms, tov Ni
με δηλσεις του τη oημοσία τuν κατεχο
μένων ακαι για τmν οoφάλεια των ακτν
της Τουρκίας στην Ανοτολική Μεοόγεo .
ότι η ΕΕ.Ε. δεν nρόκεπαι να δεχθεί σειδή .
ono tο άλλα μέλη της ενταμερούς , ηροanό το oεροδρόμο τέσσερα άτομο συνοδείος της τουροκής ομόδος Φενέρ
μιαχτοε , αν και είχον ηuρετό. Ο ίδιος
δέψευσε το δημοσίευμα και nροpn
σε στην κατόθεση αγuγής , Σελ . 4
δύο κρατ στην Κύπρο θ0 εε καθορ .
nερον, με ενοία εκπροσnnon στην
ΕΕ, διατυπωμένη με τρόno συνάδοντα στις
Αγκυρος nερί λύσεως του Κυnρoκού σε
μπληρσει . ως ανομένετοι, η ανοκονw υκή οφετηρία και όχι στόχο οδιοnpαγμ - ε 0
ευτο. Η Τουρκία , βεβαίως ωκ xpα ενεργούσο διανρονικς με τρόno ουστημαικό , ος Ρετζέη Τγίn Eprτογo , κατό την εn
δεν οpκείτοι σε διακηρύξεις nροθέσεων
αλλό με ενέργειές της οικοδομεί - με
τρόηο έκνομο και napd τη δεθή κατα
κραυγή - τmν ουριορχία , του κατοκικού
καθεσττος στη βόρεο Κύπρο.
Σε Πρτη φάση , η Ayκυρα ααντanoxpien
εnονδρωμένων noεμικν αερonopκν
συστημάτων anό τον nρόεδρο ς Τουρκί.
ΟHE, κάτι nou δεν είναι ανέφικτο, κατό τκ
. Ποδόσφαιρο : Η Αγγλία εn.
κράτησε της Δαίος με 2-1 στην na.
ράτoη και ηροκρίenκε στον τελικό
του Ευρωnaίκού Πρωταθλήματος .
onou στο roυέμπλεί την Κυρακή θα
οκεψή του στο κατεχόμενα στις 20 Ιου λίου.
μενική αδράνεια , Αλλά κοτό την τελευ
τοία άτunn και μη δεσμευτική nενταμερή
διάσκεψη , οι θέσες ων δύο μερν έχουν nau θa ontεί θα είναι αμφinευpn , ono
Απέπλευσε ηρος τηv Ευρnn το τεράστιο φορτmyo
nλoio Ever Ghen , nou nροκάλεσε έμφραγμα στην o
γκόσμια νουσηλοa τον nερασμένο Μάρτιο. φράσοοντας
για ημέρες τη διρυγα του Σουέζ Πρoηuμένως είε
εunpooδεκτες μεν οι δησεις της κ . Φον
μεκθηκε αρά xθες το βρόδυ σε
πλοίο αγυροβολημένο στο λιμάνη
του Ντουμ .
κυπριακής διοκήσεως για η διεξογυ
pάνα διατυηνει απόψεις λύσεως του
γη ενεργεοκν ερευνν στην Α0Ζ της
κατεχόμενης βορείου κόηρου . Η έκνομη
ου κυnρακού δράματος .
νουσες anό τν έως τpα ισχύοuο0 εντο ηλoιοκτήτρια εταιρείο και στους οοφαλιστές Σελ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα