Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 07.07.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6821
Ψηφίστηκε τροπολογία του ΥΠΕΝ με χρίσιμες Qυθμίσεις
Ανοίγει ο δρύμος για την πόληση της ΔΕΙΑ Υποδομν
Αναθέρμανση της αγοράς χατοιχίας με λήψη στεγυστικού δανείου
Με αύξηση 30% εκτιμάται ότι θα τρέξουν οι χορηγήσεις στεγαστικν δανείων το 2021 σε σχέση με το 2020 και επιπλέον
θηση αναμένεται να δσει η αύξη ση των αντικειμενικν αξιν ,
η ισχύς της οποίας ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Εφόσον επιτευχθεί η αύξηση του 30%, η συνολική αγορά των στεγαστικν δανείων θα προσεγγίσει τα 800 εκατ. ευρ
Συγκροτήθηκε σε σμα
το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΒΙΣ
από 600 εκατ . ευρ που ήταν το 2020, μια ιδιαίτερα
δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημικής κρίσης.
Η τράπεζα που άνοιξε εκ νέου μετά από μία δεκαετία
τον χορό των στεγαστικν δανείων είναι η Eurobank,
η οποία στα τέλη του 2019 έθεσε ξανά στο επίκεντρο
την αγορά της στεγαστικής πίστης, λανσάροντας τα
νέα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, προσφέρ- Συμβουλίου, ορίσθηκαν από
οντας στους πελάτες χαμηλή σταθερή δόση ακόμη και
για όλη τη διάρκεια του δανείου , χωρίς κόστος πρόωρ
ης εξόφλησης.
Η εταιρία ΒΙΣ Βιομηχανία
σας γνωστοποιεί ότι σύμφω
να με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων , η οποία
συνήλθε στις 30.06.2021,
εκλέχθηκε ομοφνως το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρίας , με πεντα ετή
θητεία
30.06.2026, και , κατόπιν
εισήγησης του Διοικη τικού
λήγουσα
τη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων τα ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη του , τα
οποία , όπως διαπίστωσε,
πληρούν τα κριτήρια αν εξαρτησίας
Ν.4706/2020.
Ειδικότερα εκλέχθηκαν τα
κάτωθι μέλη:
Motor Oil: Με στόχο τα 18
ευρ επανεκκινεί κάλυψη
η Optima
1. Δημήτριος Φιλίππου του
Ιωάννη, μέλος Δ.Σ.
2. Παναγιτα Φιλίππου του
Ιωάννη, μέλος Δ.Σ.
3. Κυριάκος Σουπιωνάς του
Ευαγγέλου, μέλος Δ.Σ.
<Φρενάρισαν> το πρτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους οι διαγραφές επιχειρήσεων από τα μητρα
του Βιοτεχνικού Επιμελητη ρίου Θεσσαλονίκης,
ακολουθντας την τάση του 2020, οπότε και τότεέναντι της προηγούμενης χρονιάς-είχε καταγραφεί πτση του αριθμού των διαγραφν .
Την ίδια ρα, οι εγγραφές επιχειρήσεων τους έξι
πρτους μήνες του 2021 περιορίστηκαν έναντι του
αντίστοιχου διαστήματος του 2020, ως απόρροια
του κορωνοϊού και της ανασφάλειας που έχει
δημιουργήσει στο επιχειρείν και δη στους νέου
ανθρπους που τρα εισέρχονται στον επαγγελματικό στίβο.
Με σύσταση "buy" και
τιμή-στόχο στα 18 ευρ ργειακής μετάβασης της
επανεκκινεί κάλυψη για χρας.
και τις ευκαιρίες της ενε 4. Γεργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου, μέλος
Οπως προβλέπει , η εται ρεία θα εμφανίσει φέτος
αναπροσαρμοσμένα
ΕΒΙTDΑ ύψους 407 εκατ.
ευρ , αυξημένα 23% σε
ετήσια βάση, με τα ανασημαίνει ότι η εισηγμένη προσαρμοσμένα καθαρά
είναι σε καλή θέση , στε κέρδη να υπερδιπλασιάτον
τίτλο
Motor
- 1,68%
Optima Bank, όπως επι σημαίνει σε έκθεσή της.
5. Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, μέλος Δ.Σ.
6. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιτη, ανεξάρτητο μη
μέλος Δ.Σ.
7. Μαρία Κοτσιά του Νικολάου , ανεξάρτητο μη εκτεΗ χρηματιστηριακή επι εκτελεστικό
να αξιοποιήσει την ανά καμψη της ζήτησης αλλά
ζονται στα
ευρ .
εκατ.
Created by Universal Document Converter