Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5007 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Υγειονομική βόμβα
• «Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία είναι εδώ, δυστυχώς. Την
προηγούμενη εβδομάδα καταγράψαμε στα λύματα μια αύξηση πάνω από 60%. Ξεκίνησε
την Τετάρτη και κορυφώθηκε το
Σάββατο, που είχαμε το μεγαλύτερο ιικό φορτίο. Αυτό έτσι και
αλλιώς μεταφράζεται και στα
κρούσματα», δήλωσε σήμερα
στην ΕΡΤ ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος
Θωμαΐδης

Δήμοι

Aγροτικά
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτίμησης ζημιών
από τον «ΙΑΝΟ» και αποστολής φακέλων
για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

s

Με απόλυτη επιτυχία
στέφθηκε 2η Συνάντηση Ποιητών στη
λίμνη Πλαστήρα

Óåë. 6

Υγειονομική κάλυψη
•της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας
του Περιφερειακού
Τμήματος
Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας.

s

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 3

Óåë. 5