Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Πριμ" για το ΑΕΠ έργα υποδομών 30 δισ. ευρώ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ υNι
771234
5671 19
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970. Αριθμός φύλλου: 27.558
για το ΑΕΠ έργα
υποδομν 30 δισ. ευρ
SCORPIOS
Security Services
21 -8 7ο 42
229 50- 367 00
WWW.SCORPIOS-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Μόλις 97.329 όσοι εντάχθηκαν
σε αναστολές συμβάσεων
Ο διττός ρόλος των επενδύσεων της επόμενης δεκαετίας Που θα ωθήσουν την ανάπτυξη
Ολοένα και υποχωρεί ο αριθμός των δικαιούχων Που έχουν ενταχθεί στο καθεστς
αναστολής συμβάσεων και λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού . Για τον μήνα Ιούνιο, οι
καταβολές προγραμματίστηκαν για τις 9 Ιουλίου. Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία
του υπ. Εργασίας, Περιορίστηκαν στους
97.329, όταν έναν μήνα νωρίτερα, στις 7 Ιουνίου , καταβλήθηκαν οι αναστολές συμβάσεων
του Μαϊου σε 202.741 δικαιούχους . σελ . 6
Vησης για αύξηση του ΑΕΠ 4,2% το 2021, 5,3% το
2022 και 3,9% το 2023 (Προβλέψεις TτΕ ), αλλά και
Πολλαπλασιαστικά για την οικονομία και βασικούς
κλάδους αυτής, με τη λειτουργία τους. Στο πακέτο
των έργων Που αναμένεται να κτρέξουν δεν περι
των υποδομν και των κατασκευν είναι από τους λαμβάνονται μόνον τα δημόσια έργα ή τα έργα Πα
ραχρησης και τα ΣΔΙΤ, αλλά και σημαντικά ιδιωτικά
Που αφορούν μεταξύ άλων οδικές συνδέσεις, λιμάνια, δέεται άμεσα με τους κρίσιμους για την ανάπτυξη έργα όπως αυτό του Ελληνικού, στο Πλαίσιο του
οΠοίου Προ βλέπονται επενδύσεις 2,5 δισ. κατά την
Τα νέα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όΠως ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, αλλά και την ενίσχυση των
το Ταμείο Ανάκαμψης, Παράλληλα με την ωρίμανση υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας , όπως είναι ο
Που έχει συντελεστεί σε διάφορα έργα υποδομν τουρισμός, ή το διαμετακομιστικό εμπόριο, αλλάζοντας το τοπίο συνολικά για τη χρα, αλλά και προ
σελκύοντας πρόσθετες ξένες επενδύσεις. Ο τομέας
δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες Πως η δεκαετία
Που διανύουμε θα είναι Παραγωγική για την κατα
σκευαστική αγορά, έχοντας μπροστά της να εκτελέσει
συμβάσεις αξίας έως και 30 δισ. Πρόκειται για έργα βασικότερους Πυλνες της οικονομίας καθς συντης χρας τομείς, εν τα έργα υποδομής θα συμ
αεροδρόμια, τον σιδηρόδρομο, αναπλάσεις πόλεων
κλΠ. τα οποία θα Πριμοδοτήσουντν ανάπτυξη του
βάλουν θετικά στηρίζοντας τους στόχους της κυβέρ- πρτη πενταετία. σελ.3
Οι τέσσερις φθινοπωρινοί
στόχοι της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Τι Προβλέπουν οι... ουρές
Νέες επεκτάσεις του τραμ, ανακαίνιση των
βαγονιν του ΗΣΑΠ, υπογειοποίηση της γραμμής Φάληρο-Πειραιάς και αναβάθμιση της
επισκευαστικής βάσης περιλαμβάνονται στα
φθινοπωρινά σχέδια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. , με την
επέκταση του τραμ στον Πειραιά από την 1 η
Σεπτεμβρίου να είναι το έναυσμα των επενδυτικν σχεδίων της εταιρείας. σελ . 10
Πανδημία
Φόβοι για έλευση
του 4ου κύματος
των 10 εVισχύσεων
Ρευστότητα 4,5 δισ. έως το τέλος του έτους
σελ. 17
Ανάσα ρευστότητας ύψους 4,5
δισ. ευρ σε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες Που έχουν πληγεί νoνικότητα, εγονός Που θα φέρει
από την Πανδημία δίνει το υπουγείο Οικονομικν μέσω 10 Προ
γραμμάτων, Που συνεχίζουν να
στηρίζουν ην αγορά κατά το δεύ
τερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
Να σημειωθεί ότι το εν λόγω με ζονται για το 2022 είναι η αναγάλο πακέτον ενισχύσεων είναι , στολή Πληρωμής της εισφοράς
εκτός απροόπτου, και τοτελευταίο αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό το
Που δίνει το Δημόσιο για τη στή- μέα, Που θα (κοστίσειν Περίπου
ριξη νοικοκυριν και επιχειρή - 767 εκατ, καθς και η μείωση
σεων , με την ελπίδα ότι από τις
αρχές του 2022 ο εφιάλτης του
Covid-19 θα έχει τελεισει και
θα έχει αρχίσει η σταδιακή επα
ναφορά της οικονομίας στην καΤον Αύγουστο η κατάθεση
Προσφορν για τον ΔΕΔΔΗΕ
Εντός του Αυγούστου αναμένεται, σύμφωνα
με πληροφορίες , να κατατεθούν οι Προσφορές
για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Εκτιμάται δε ότι θα
είναι 4 στον αριθμό. Σημεινεται ότι εννιά σχήματα διεκδικούν το 49% της θυγατρικής της
ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ. σελ. 13
και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
ρευστότητα στην αγορά και τις
θέσεις εργασίας. Τα μόνα μέτρα
Που θα συνεχίσουν να εφαρμό
Ποιοι συνεχίζουν να λαμβάνουν
αποζημίωση 534 ευρ/μήνα
κατά 3 μονάδες των ασφαλιστικν
εισφορν, επίσης για τον ιδιωτικό
τομα, ύψους 816 εκατ. σελ .4
Συγκεκριμένοι κλάδοι εργαζομένων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού
σκοπού (534 ευρ τον μήνα) . Σύμφωνα με
υπουργικές αποφάσεις, οι παρατάσεις θα αφορούν τους επαγγελματίες της τέχνης και του
Πολιτισμού, αλλά και όσους απασχολούνται
στον τουρισμό, είναι επΟχικά εργαζόμενοι και
έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης. σελ. 6
Ξαφνική έκρηξη κρουσμάτων το Σαββατοκύριακο
Συνδέοντας Κίνδυνος νέας
την ΕυρΠm
με κονδύλια
33,710 δισ.
εκτίναξης
των ανατιμήσεων
Μια . κρύο,
μια ζέστη για
τον ελληνικό
τουρισμό
Executive
ΠΛΗΓΜΑ ΗΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΓΑΤΑΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟΝΤΟΥΡΙΣΜΟ>14
Πρόγραμμα
Τοδηγείτο ράλι των αυξήσεων
Πληρότητες
Οι βισιμες υποδομές υψηλν
επιδόσεων στις μεταφορές, στην
ψηφιακή τεχνολογία και στην
ενέργεια είναι οι τρεις βασικοί
τομείς επικέντρωσης της χρημα
τοδοτικής δράσης ύψους 33,710
δισ. ευρτου Μηχανισμού Συν
δέοντας την ΕυρΠη (ΜΣ , Που
εγκρίθηκε οριστικά από το Συμ
βούλιο της Ε.Ε. σελ . 7
Κρυμμένος δολοφόνος)ή η Πανθομολογούμενη νέα
νόρμα της μετά τον κορονοϊό εποχής; Παρά τις καθη
συχαστικές δηλσεις διαμορφωτν Πολιτικής της ΕΚΤ
ότι ο Πληθωρισμός θα είναι Προσωρινός, Πολλές ευ
ρωπαϊκές επιχειρήσεις ανεβάζουν τις τιμές τους , την
ρα που οι έδείβεις στιν αλυσίδα προσφοράς αυξάνουν απόζημιές
το κόστος των α' υλν και δημιουργούν ανισορροπία
μεταξύ προσφοράς-ζήτησης. Η αποτυχία της συνάν
τησης των υπ. Πετρελαίου του ΟΠΕΚ+ εγείρει τον
κίύδυνονέας ετίναξης τωντιμν πειρελαίου, στλ. 15 |
Ανάμικτα μηνύματα λαμβάνει
ο ελληνικός τουρισμός για ο
υπόλοιπο της θερινής σεζόν. Η
λαϊκή ρήση φια κρύο, μια ζέστη
ταιριάζει γάντι για τους Έλληνες
ξενοδόχους, οι οΠοίοι δεν έχουν
τη δυνατότητα αυτή m στιγμή
να γνωρίζουν πότε και για Πόσο
διάστημα θα δραστηριοποηθούν
με υψηλές πληρότητες. σελ. 11
σελ. 2
Ατρίμηνο 2021
Κέρδη ΜΦ.
ανακοίVωσαν
σελ. 16
Φονική πυρκαγιά στην Κύπρο
29εισηγμένες
ΓΑΧΑ 886,66 (-0175%)
DOW JONES 34786,35 (044%)Δ
FSE 100 7123,27(-03%) ν
DAX 30 15.65009 (03%) Δ
CAC 40 655286 -002%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.78699 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7879 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1866 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα