Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ετήσιο "μέρισμα" 1,5 δισ. από τον παγκόσμιο φόρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567164
Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 | τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.557
Ετήσιο μέρισμαν 1,5 δισ.
από τον Παγκόσμιο φόρο
Νέο ομόλογο 350 εκατ .
από τη Μotor Oil
Σε έκδοση 5ετούς ομολόγου Προχωρά η Motor
01, συνολικής αξίας 350 εκατ. ευρ. Στόχος
της εταιρείας είναι να διαθέσει τα κεφάλαια που
θα αντληθούν για την αποπλη ρωμή ομολόγων
της Motor Oil Finance (100% θυγατρικής της
εταιρείας) λήξεως το 2022. σελ. 11
Ηλεκτροδότηση
Εκτός Πρίζας η Κρήτη
Προβληματισμό Προκαλούν, εν όψει επανεκκ νησης της οικονομίας και δη του τουρισμού,
απ' όπου Πολλά περιμένει η χρα, τα όσα
συνέβησαν χτες με την ηλεκτροδότηση της
Κρήτης, της -κατά τα άλλα-ναυαρχίδας" του
ελληνικού τουρισμού. σελ. 9
Σημαντικά φορολογικά έσοδα στο Δημόσιο από την εφαρμογή της συμφωνίας του ΟΟΣΑ
Μερίδιο από τα φορολογικά έσοδα των 250 δισ.
στην Ελλάδα. Η τελική ΠοσοτικοΠοίηση του Προσ
ευρ Που εκτιμάται ότι θα αλλάξουν... χρα σε Παγ- δοκμενου οφέλους αναμένεται να γίνει μετά το
φθινόπωρο, καθς θα πρέπει Πρτα να ανακοινω
θούν οι τελικές λεπτομέρειες για τη θέσπιοη του
καττατου Παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή,
αλλά και για τη φορολόγηση των κερδν που Πανα παραχθούν μόλις εφαρμοστεί πλήρως το νέο συστημα -η πρτη χρονιά θα είναι το 2023- μπορούν
να ανέλθουν ακόμη και σε 1-1,5 δισ. ευρ , δηλαδή
Περίπου το 3% των Πρόσθετων κερδν Που αναμέ
νεται να Προκύψουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο (50 δισ.
ευρ) Το αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση θα
καθς υφίσταται απλειες και απότον φορολογικό ράγουνοι Πολυεθνικές στον τόπο δραστηριοποίησής εξαρτηθεί αφενός από τις τελικές λεπτομέρειες της
τους και όχι στην έδρα της μητρικής ή σε κάποιο νέας Παγκόσμιας φορολογικής αρχιτεκτονικής και
αφετέρου από την αντίδραση του επΙχειρηματικού
κόσμιο επίπεδο εξαιτίας της συμφωνίας των 130
χωρν του 0ΟΣΑ για την Παγκόσμια φορολογική
αρχιτεκτονική θα διεκδικήσει n Ελλάδα. Η χρα
μας συγκαταλέγεται στις κερδισμένες της συμφωνίας , α
Το Πρτο έξυπνο-πράσινο
νησί η Χάλκη
ανταγωνισμό των γειτονικν χωρν (ειδικά των βαλ
κανικν , αλλά και από την εξαγωγή των κερδν φορολογικό Παράδεισο. Σύμφωνα, Πάντως, με τις
Που Παράγονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις Πρτες εκτιμήσεις, τα ετήσια οφέλη Που μπορούν κόσμου μετά την 1η1/2023. σελ. 2
Πρτος σταθμός της πρωτοβουλίας του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
μετατροπή μικρν vησιν της χρας σε έξυπναν , Πλήρως ψηφιοποιη μένα και απράσιναν
είναι η Χάλκη. σελ. 6
Αντρέα ΕνρίαΑυστηρότεροι όροι
για ... ΣΥΝΕργασία
Ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής τραπεζν της ΕΚΤ
Χ.Α.: 2,33% εβδομαδιαίες
απλειες
Τι Προβλέπει η νέα ΚΥΑ
Με εβδομαδιαίες απλειες 2,33% για τον γενικό
δείκτη και μείωση της κεφαλαιοποίησης κατά
1,262 δισ. ευρ, Που έκλεισε στα 62,415 δισ.
ευρ, ολοκληρθηκε η εβδομάδα Που συμπε
ριελάμβανε τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις του
Ιουνίου και τις δύο Πρτες του Ιουλίου. σελ. 16
Πιο αυστηρούς όρους και
Προϋποθέσεις για τη λειτουρ- σφορές των εργαζομένων. Η
γία του μηχανισμού Συν-Ερ- διαδικασία για την περίοδο
γασία καθορίζει ΚΥΑ Που συνυπογράφουν τα υπουργεία πτέμβριο αφορά εργαζόμενους
Οικονομικν, Ανάπτυξης και
Εργασίας. Αν και ισχύει για
και 100% τις ασφαλιστικές ειαπό τον Ιούνιο έως και τον Σε
Που θα Πρέπει να έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας έως
31 Μαρτίου 2021. Για ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα
και τουριστικά λεωφορεία μΠΟ
Πόσο έπληξε η Πανδημία
τις θαλάσσιες μεταφορές της Ε.Ε.
Μείωση κατά 10,2% σημείωσε η κυκλοφορία
πλοίων στην E.Ε, εξαιτίας της πανδημίας του
κορονοίού, κατά τη διάρκεια του 2020, σύμ
φωνα με στοκεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Ασφάλειας Ναυσιπλοίας (EMSA), τα οποία αναφέρουν επίσης ότι το πρτο τρίμηνο του 2020
οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ε.Ε. Παρέμειναν
στα ίδια επίπεδα με το 2019. σελ . 10
ρας, δίνεται έμφαση στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού
κλάδου, καθς επίσης και στις ρεί να γίνεται χρήση του μη
αεροπορικές και ακτοπλοϊκές χανισμού με κάλυψη εισφομεταφορές, έτσι στε να αξιο- ρν 100% και να εντάσσονται
Ποιηθεί το Πρόγραμμα. Ο μη
χανισμός διατηρείται έως το
τέλος Σεπτεμβρίου και καλύ- δικαίωμα υΠοχρεωτικής επαπτει σε Ποσοστό από 60% έως ναπρόσληψης. σελ. 5
ΚαμπανάκΙΡ
για συσσρευση κινδύνων
σε αυτόν και όσοι είναι εποχικά εργαζόμενοι και έχουν
Μοκλευμένα δάνεια-Αγορές μετοχικν παραγγων
σελ. 13
Όλες οι αλλαγές
στον ΦΠΑ
για e-συναλλαγές
Provil: Σε εξέλιξη
Πλατφόρμα
Ανάσαν
ηεπίσπευση
Δικηγόροι
και λογιστές
για το μενού θα απονέμουν
συντάξεις
Ψάχνουν
Επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρ-έναντι 4,5
εκατ. ευρ που είχε αρχικά προγραμματιστείυλοποιεί η βιομηχανία βοηθητικν γευστικν
υλν τροφίμων και καρυκευμάτων Provil A.Ε.
noΠoίa διανύει τη χρήση 2021 με άνοδο
πωλήσεων και προσβλέπει σε επιστροφή στα
μεγέθη του 2019. σελ. 12
των θερινν
εκπτσεων
της 15ης/7
στην εστίαση
Έμποροι
Εμπόριο εντός και εκτός Ε.Ε.
Από το φθινόπωρο
Από το φθινόΠωρο μπαίνουν
δικηγόροι και λογιστές στη διαδικασία απονομής των συντάξεων. Το καθοριστικό βήμα έγι
νε με την έκδοση απόφασης
Που καθορίζει και τον τιμοκατάλογο ανά φάκελο και είδος
εργασίας - Που υπεγράφη από
τον υπουργό Εργασίας Κωστή
Χατζηδάκη. σελ . 6
Την επίσπευση έναρξης των
φετινν θερινν εκπτσεων κατά
μία εβδομάδα (5/7 ιστρατεύε
το υπ Ανάπτυξης, επιδικοντας
αυτόν τον τρόΠο να τονσει
Τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστς του ΦΠΑ στο
ηλεκτρονικό εμπόριο με τρίτες χρες αλλά και μεταξύ
των χωρν της Ε.Ε., οι οΠΟίες επήλθαν από την 1η
Ιουλίου με βάση τις Οδηγίες ης Ε.Ε., έρχεται να επικυρσει το νσχ του ΥΠΟΙΚ Που κατατέθηκε με κα
θυστέρησn στη Βουλή τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουλίου.
Επίσης, θεσπίζονται δύο νέες φορολογητέες πράξεις, αΠό τα μέτρα
οι ενδοκοινοτικές εξαποστάσεως Πωλήσεις αγαθν
και οι εξ αποστάσεως Πωλήσεις αγαθν Που εισά - στηριης
γονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χρες . σελ.4
B. Ψάλτς
0 CEO της Alpha Bank
για την αμκ
Γκρινιάζουν
όσοι κόΠηκαν
Οι επενδυτές έδειξαν
εμπιστοσύνη
στο στρατηγικό σχέδιο
της τράπεζας
τον τζίρο τς αγοράς, που, ειδικά
για τους κλάδους της ένδυσης
και της υπόδησης, βρίσκεται στο
ήμιου της αντίστοιχης περιόδου
του 2019. σελ.9
σελ.7
ΓΑΧΑ 886,66 -017%)
DOW JONES 34786,35 (044%)Δ
FISE 100 7.12327 003%
DAX 30 15.65009 (03%
(AC 40 6,55286 (-002%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.78699 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7879Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1866

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν
  Σε «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν που όμως δεν θα προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο, κατέληξε το Ισραηλινό συμβούλιο πολέμου. Ένα από τα σενάρια που έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και προκαλεί ανησυχία…LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ
  «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης», υπογραμμίζει στη Ναυτεμπορική, ο Σαμίρ Σαράν, Πρόεδρος του Observer Research Foundation (ORF), κορυφαίας δεξαμενής σκέψης της Ινδίας,…Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων
  Την οριστική τύχη των περικοπών σε δώρα κύριων και επικουρικών, αλλά και στις ίδιες τις επικουρικές συντάξεις, μαζί με τα όποια αναδρομικά μπορεί να προκύψουν, καλείται να αποφασίσει με ειδική…H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις
  Στην έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, έως τις αρχές του 2025, εστιάζει η Premia ΑΕΕΑΠ, παράλληλα με την αναζήτηση κατάλληλων ευκαιριών στις κατηγορίες ακινήτων…Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γιατί το πετρέλαιο δεν «φοβάται» και τόσο τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ
  Το Ιράν πάντα τρόμαζε τις αγορές πετρελαίου. Ουδείς μπορεί να ξεχάσει άλλωστε  το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ που προκλήθηκε από την Ισλαμική επανάσταση του Χομεϊνί, το 1979. Ουδείς μπορεί να λησμονήσει…Γιατί το πετρέλαιο δεν «φοβάται» και τόσο τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ