Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ g
(eaggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10448-ΕΤΟΣ 37ο-ΤΜΗ 1 -ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΚΟΡΜΑΝ
Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 1ΟΥΛΙΟΥ
Πρόταση για δημιουργία
Παρατηρητη ρίου
του ΟΟΣΑ στην Κρήτη
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σελ. 3
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ
όλογιες
ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.
Με τη σύλληψη Παππά
κλείνει ο κύκλος
της Χρυσής Αυγής
με SMS
Σελ. 2
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΚΟΙΝΟ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΕΝΔΙΑ-ΛΙΒΥΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ακυρα τα μνημόνπα
Τουρκίας- Σάρατζ
Ανοίγει ο δρόμος
Ανοίγει ο δρόμος για την άμεση συμμετοχή των Πιστοποιημένων δικηγόρων και
λογιστν/φοροτεχνικν στη διαδικασία
έκδοσης των συντάξεων, μετά την υπογραφή από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη της
υπουργικής απόφασης, Που ρυθμίζει όλες
τις Δεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκ Παίδευσης και Πι στοποίησης. Συγκε κριμένα , ορίζονται αναλυτικά η ύλη και το
Πρόγραμμα επιμόρφωσης, η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων και εξετάσεων, ο τρο Πος εγραφής στο μητρο των Πιστοποιημένων επαγγελματιν, καθς και οι κυρσεις προς τους Πιστοποιημένους επαγ γελματίες .
Την ίδια στιγμή , το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικν Υποθέσεων απέστειλε
στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την εισήγηση
για την κατ' αποκοπήν απoζημίωση για τις
βεβαισεις και τα σχέδια απόφασης Προσωρινής ή οριστικής σύνταξης Που εκδί δουν οι Πιστοποιημένοι επαγγελματίες.
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρ,
όταν η βεβαίωση αφορά έναν Πρην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.Χ. τ. IΚΑ) ,
80 ευρ, όταν αφορά περισσότερους του
ενός φορείς. Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορν αυτοαπασχολούμενου
ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση
ρύθμισης οφειλόμενων εισφορν: 30 ευ
ρ. Βεβαίωση οφειλόμενου Ποσού για
αναγνριση Πλασματικού χρόνου ασφάλι
σης: 30 ευρ . Σύντα ξη σχεδίου απόφασης Προσωρινής ή οριστικής σύνταξης
( κύριας ή επικουρικής): 60 ευρ και Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση στα 60 ευρ.
Η υλοποίηση
της Συμφωνίας
των Πρεσπν
είναι η απάντηση
Σελ. 8
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
στους εχθρούς της
Σελ. 3
ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
Στόχος η υψηλή
και διατηρήσιμη
ανάπτυξη
Σελ. 5
Σελ. 8
Ο λογικός