Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στενεύουν τα περιθώρια για έξτρα ενισχύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl1ΡΙΚΗ Μαa
9 771234
567157
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.556
SCORPIOS α Περιθρια
Στενεύουν τα
Security Services
210-8 7ο427
22Θ50-36 00
WWW.5CORPIOS-SECURITY.GR
για έξτρα ενισχύσεις
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν νέα μέτρα στήριξης της αγοράς τον χειμνα
-ΝΕΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Που φτάνει στο 10% του ΑΕΠ. Αυτό δικαιολογεί ριθριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης τον χειμνα
και τις δηλσεις Πουέγιναν σε υψηλούς τόνους
το τελευταίο διάστημα από κυβερνητικά στελέχη ελλείμματος και του χρέους . Μετά τις προχθεσινές
Μηδενικά Περιθρια εφησυχασμού αφήνει στο
οικονομικό επιτελείο η εξέλιξη της Πανδημίας.
Την ανακούφιση Που προκάλεσε η σταδιακή απο
κλιμάκωση τόσο στον αριθμό των κρουσμάτων Περί μειωμένωνή ανύπαρκτων αντοχν ης οικο
όσο και στον αριθμό των διασωληνωμένων , διαδέχεται ο έντονος προβληματισμός για τις επιπτ- κύματος. Μάλιστα, οι προβλέψεις για την εξέλιξη
σεις Πουμπορεί να προκαλέσει η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ , ελλείμματος και χρέους έγιναν με το σκεπτικό ότι
σε συνδυασμό με τις Περιορισμένες δημοσιονομικές
δυνατότητες για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης 15,9δισ. ευρ. Τα μέτρα αυτά έχουν ανακοινωθεί Πρωθυπουργ Ακης Σκέρτσος όσο και ο αναπλητων Πληγέντων. Η φετινή χρονιά είναι Προγραμ
ματισμένο να κλείσει με χρέος άνω του 200% (όΠως
και το 2020) και έλλειμμα γενικής κυβέρνηoης
-ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ >11
και αν απαιτηθούν θα επιδεινωθεί η εικόνα του
δηλσεις του υπουργού Ανάπτυξης Αδνιδος Γε
Στην κανονικότητα
νομίας στο ενδεχόμενο ενός τέταρτου πανδημικού ωργιάδη , ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά
αν έχουμε έξαρση της Πανδημίας τον χειμνα τε
λεισαμε οικονομικάν, στο ίδιο μήκος κύματος
κεξέπεμψανν χθες τόσο ο υφυπουργός Παρά τω
επιστρέφει η Η&M
Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφουν οι επιδόσεις
του δικτύου H&M στην Ελλάδα τοβ' τρίμηνο
της οικονομικής χρήσης 2020/202 1, με τις
Πωλήσεις να εμφανίζουν αύξηση της τάξης
του 46%, περιορίζοντας τις απλειες στο εξάμηνο σε 18% σε τοπικό νόμισμα, έπειτα από
πτση 50% στο α' τρίμηνο. σελ . 11
τα φετινά μέτρα στήριξης θα διαμορφωθούν στα
και Προϋπολογιστεί , αλλά δεν έχουν διοχετευθεί
στο σύνολό τους ακόμη στην αγορά . Αυτό oημαίνει κάκης. Οριζόντια περιοριστικά μέτρα Προφανς
ότι δεν έχει μείνει ουσιαστικό δημοσιονομικό Πε δεν Πρόκειται να ληφθούν ξανάν . σελ. 3
ρωτής υπουργός Οικονομικν Θεόδωρος ΣκυλαΕπήλθε συμφωνία eμεταβιβάσεις ακινήτων
για τον Παγκόσμιο, χωρίς... δικαιολογητικά
ελάχιστο εταιρικό φόρο
Με ενισχυμένα έσοδα
η Κωτσόβολος
Θετικός είναι ο απολογισμός της Κωτσό βολος
για το οικονομικό έτος 2020-202 1 στην
Ελλάδα, εν η εταιρεία ετοιμάζεται να επεκταθεί και στην αγορά της Κύπρου , με δύο φυσικά
καταστήματα, ηλεκτρονικό κατάστημα και
τηλεφωνικό κέντρο . σελ. 12
Θα κατατίθενται σε δεύτερο χρόνο
ΑΑΔΕΓ.Πιτσιλής, με στόχο τη δ ευκόλυνση των συμβολαιογρά
φων, στε να εξοικειωθούν με τη
χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου
Χωρίς τnv υποβολή των απαι
τούμενων δικαιολογητικν θα
ΠραγματοΠοιούνται μέχρι τον Σε
Ππέμβριο οι eμεταβιβάσεις ακνήτων . Έτσι, τα όποια πρόσθετα υποβολής των δηλσεων ΦΜΑ
δικαιολογητικά ζητήσουν οι εφο
ρίες, Που έχουν στη διάθεσή τους
ούτως ή άλλως 60 ημέρες στε βάση το κείμενο της ανωτέρω
να ελέγχουν τα στοιχεία, θα πρέ απόφασης οι δηλσεις φόρου
Πει να Προσκομιστούν από τους
υπόχρεους από τον Οκτόβριο και υποβάλλονται μέσω της eεφαρεντός Πέντε ημερν. Τηνεν λόγω μογής myProperty, δύνανται να
(Παράταση της Προθεσμίας υπο υποβάλλονται χωρίς τη συνυπο
βολής των συγκεκριμένων δικαιο
λογητικν υπέγραψε (υπ'αριθμ. τούμενων δικαιολογητικν μέχρι
1149/1.7.2021) ο διοικητής της
1,7 ΦΟΡΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
Η AMΚΤΗΣ ALPHA ΒΑNK
κατά το Πρτο χρονικό διάστημα.
Θα Πρέπει να αναφερθεί ότι με
Γιργος
Περιστέρης
Πρόεδρος και CEO
της ΓΕΚ Τέρνα
Επενδύσεις 5 δισ.
σε καθαρή ενέργεια
και βισιμες
υποδομές
μεταβίβασης ακινήτων, οι οΠοίες
βολή των κατά Περίπτωση απaσελ. 17
και την 30ή9/2021. σελ. 7
Εκπρόθεσμη Φορολογικοί
Παράταση
καταβολής
εισφορν
Προίκα
έλεγχοι 247)
στα νησιά
στο ΕΠΑ
2021-2025
Συνελήφθηo Χρήστος Παππάς >19
ΚΥΑγια 22 ΚΑΔ
Υπερωρίες έως 30 Σεπτεμβρίου
Μηνιαία παράταση χορηγήθηκε
για την καταβολή δόσεων για ρυθ
μίσεις ασφαλιστικν εισφορν
Που ήταν ενεργές και αφορούν
Σαφάριν εξονυχιστικν ελέγχων σε όλα τα νησιά
ξεκινούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, Που θα δουλεύουν
μάλιστα υπερωρίες απογεύματα και νύχτες, Κυριακές
και αργίες, καθ' υπέρβαση οΠοιου δήποτε υποχρε
ωτικού ωραρίου και πέραν του πενθημέρου μέχρι Στανησια 1όνο
και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η κατανομή μάλιστα
των ωρν της υπερωριακής εργισίας ανά υπηρεσία με εμβολιο
θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα μένου της Γε
νικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. σελ.5
Μια νέα σελίδαν για το Πρό
γραμμα Δημοσίων ΕΠενδύσεων
άνοιξε από χθες, καθς η διαχείρισή του Περνά Πλέον στο
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
2021-2025, το οΠοίο ενισχύεται
σελ.6
Σι Τζινπίνγκ
Ο Κινέζος πρόεδρος γα
τα 100 χρόνια του ΚΚΚ
θα σπάσουν
το κεφάλι τους
όσοι εκφοβίσουν
την Κίνα
Νίκος Χαρδαλιάς
Υφ. Πολιτικής Προστασίας
22 ΚΑΔ Σχετική ΚΥΑ εκδόθηκε
στις 30/6, Που ήτανη καταληκτική
ημερομηνία καταβολής της τρέ
χουσας μnνιαίας δόσης, και δημοσιεύθηκε χθες. σελ 2
με Πόρους 10 δισ. ευρ , Που
μπορούν να αυξηθούν με απόφαση του υπ. Ανάπτυξης. σελ. 9
ή αρνητικό PCR

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ίλιον: Παρέσυρε πεζή και την εγκατέλειψε
  Τροχαίο ατύχημα συνέβη στις 23.00 χθες Κυριακή, στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών με την Ανδρέα Παπανδρέου στο Ίλιον. Συγκεκριμένα μια 23χρονη επιχείρησε να περάσει κάθετα το δρόμο από διάβαση και…Ίλιον: Παρέσυρε πεζή και την εγκατέλειψε - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κίνηση στους δρόμους: Για γερά νεύρα η κυκλοφορία στην Αθήνα – Μποτιλιαρισμένα τα πάντα
  Το ψιλόβροχο έφερε από νωρίς προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο από την κίνηση λεκανοπέδιο. Αυτήν την ώρα, μεγάλη υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι οδηγοί σε όλη ουσιαστικά την κάθοδο του…Κίνηση στους δρόμους: Για γερά νεύρα η κυκλοφορία στην Αθήνα – Μποτιλιαρισμένα τα πάντα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ellaktor submits offer to buy shares of its subsidiary Reds
  Ellaktor Group is proceeding with a new restructuring move for the acquisition of all the shares of its real estate subsidiary, Reds, and its delisting from the Athens Stock Exchange.…Ellaktor submits offer to buy shares of its subsidiary Reds - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής: Πάνω από 50 συναυλίες σε εκκλησίες, Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
  Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Eurolife FFH παρουσιάζουν το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, από την Κυριακή των Βαΐων 28 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τρίτη 30…2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής: Πάνω από 50 συναυλίες σε εκκλησίες, Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χαμηλές ταχύτητες στα έργα των ΣΔΙΤ
  Με ρυθμό χελώνας εξελίσσονται οι διαδικασίες για την υπογραφή συμβάσεων ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με το επόμενο διάστημα να θεωρείται καθοριστικό για το ποια εν τέλει θα υλοποιηθούν.…Χαμηλές ταχύτητες στα έργα των ΣΔΙΤ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ