Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 278 17
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Στα 4 τρισ. δολάρια η
αχασούραν από την
κατάρρευση του
Παγκόσμιου τουρισμού
λόγω Covid- 1 9
Αναπτυξιακός νόμος: 12 νέα
καθεσττα ενισχύσεων
Η κατάρρευση του πα γκόσμιου τουρι σμού λόγω της πανδημίας covid -19 ενδέ
χεται να προκαλέσει απλει ες μεγαλύτε.
ρες των 4 τοισ. δολαρίων στο παγκόσμιο
ΑΕΠ τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με
έκθεση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD ) ,
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πλήγμα που
κατέφερε στον παγκόσμιο τουρισμό η
covid-19 προκάλεσε απλεια του ΑΕΠ με
γαλύτερη των 4 τρισ. δολαρίων μόνο για τα έτη 2020 Τw
και 2021 , αναφέρεται στην
μος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει τον ν.
4399/16 (Α' 117 ) περί
ιδιωτικν επενδύσεων και θα αποτελεί .
για τα επόμενα χρονια , το βασικό θεσμικό
πλαίσιο για την παροχή κρατικν ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χρα
μας . Στόχος είναι να
αποτελέσει ένα ιδιαί τερα σημαντικό και
ελκυστικό χρηματοδο τικό εργαλείο για την
ενίσχυση των ιδιωτι
χν επενδύσεων και
να συμβάλλει ουσια στικά στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας.
Οπως επιση μάνθηκε, λόγω σημαντικν
αλλαγν που επίχεινται τόσο σε ευρωπαϊΠρεμιέρα στις 6
Ιουλίουγια τον κατ '
οίκον εμβολιασμό σε
δυσπρόσιτες περιοχές
Στις 6 Ιουλίου ξεκινάει από την Κρή
τη η επόμενη φάση της επιχείρησης λευθερίαν σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς ατόμων που είτε ζουν σε δυσπρό
σιτες περιοχές και δεν έχουν τη δυνατότητα , είτε επειδή ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να εμβολιαστούν, το επόμενο
διάστημα θα το πράξουν σε κατ ' οίκον ε .
πισκέψεις . Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο
που βρίσκεται ο υπουργός Υγείας , Βασί
λης Κικίλιας, ο οποίος μετά από τρίωρη
συνάντηση με αυτοδιοικητικούς και λοιπούς φορείς, εξήγησε ότι η προσπάθεια
για να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό συμπολιτν μας , καθίσταται
σαφές ότι αποτελεί μια κοινή προσπά
θεια, από την οποία δεν θα
λείψει κανείς .
της Οδηγίας 2019/1 παρουσίασε στο υ.
πουργικό συμβούλιο ο υπουργός Ανάπτυ .
ξης και Επενδύσεων , Αδωνις Γεωργιάδης
και ο αναπληρωτής υπουργός , Νίκος Πα .
παθανάσης
Υπενθυμίζεται ότι ο Αναπτυξιακός νόκό όσο και σε εθνικό επίπεδο , με την ειΤις νομοθετικές πρωτοβουλίες για
τον Αναπτυξιακό νόμο: Ελλάδα 2.0 και
για τον εκουγχρονισμό του δικαίου αντα.
γωνισμού , με αφορμή την ενσωμάτωση
σαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακν
Ενισχύσεων , την εφαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας
και τις κατευθύνσεις της
νέας Προγραμματικής Πε.
Χαμηλά επιτόκια για τα επόμενα χρόνια
αβλέπειν η ΕΚΤ
Στο 1,9% μειθηκε ο πληθωρισμός
Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν
από την άνοδο της στάθμης
στη θάλασσα
Ιούνιο, από 2% τον
στην Ευρωζνη
Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat και διαμορφθηκε ακριβς
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας που είναι λίγο κάτω από το 2%.
Οι αυξήσεις των τιμν ήταν μεγαλύτε
ρες φέτος, κυρίως όμως λόγω εφάπαξ πα
ραγόντων , όπως της ανάκαμψης των τιμν
πετρελαίου , της αύξησης φορολογικν συντελεστν στη Γερμανία και του στατι στι κού αντίκτυπου από την πανδημία του κοΕντονη Πτση στις
αιτήσεις ασύλου
το 2020
Περίπου 267 εκατομμύρια άνθρω οι στον κόσμο ζουν σήμερα σε εδάφη λιγότερο
από δύο μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, κινδυνεύοντας έτσι περισσότερο
από μια μελλοντική άνοδό της εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής , σύμφωνα με μια
νέα επιστη μονική μελέτη . Αυτά τα ευάλωτα για πλημμύρες εδάφη καλύπτουν μα
συνολική έχταση περί που ενός εκατομμυρίου τετραγωνικν χιλιομέτρων παγκοσμί
Για πρτη φορά από το 2017, στις χ
ρες της ΕΕ εκδόθηκαν περισσότερες αποφάσεις για τις αιτήσεις ασύλου πρτου
βαθμού το 2020, σε σχέση με τις νέες αι τήσεις ου παραλήφθηκαν , με αποτέλεσμα οι εκρεμείς αιτήσεις ασύλου να
μειωθούν κατά 18% από το 2019. Ταπαραπάνω διαπιστνο νται στην ετήσια έχθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπο
στήριξης για το Ασυλο (EASO ) .
Εξάλλου , το 2020 σημειθηκε ο χαμη
λότερος αριθμός αιτήσεων
ρονοίού .
Οι παράγοντες αυτοί θα συνεχίσουν να
ωθούν τον πληθωρισμό υψηλότερα και πι θανόν αυτός να κορυφωθεί πάνω από το
2,5% προς το τέλος του έτους , σύμφωνα με
προβλέψεις της Ευρωπαίκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ) ,
Ωστόσο , η ΕΚΤ έχει καταστήσει σαφές
ότι δεν χρειάζεται να αντιδράσει στην
αύξηση αυτή και συνεπς
τα επιτόκια αναμένεται να ΣΕΛΛΑ 2
Η έρευνα εκτιμά ότι έως το 2100 ο αριθμός των ανθρπων σε κίνδυνο θα αυξηθεί
στα 410 εκατο μμύρια ( το 72% στις τροπικές περιοχές ) . Η πλειονότητα των ευάλωτων
πληθυσμν ζουν σήμερα στις τροπικές περιοχές , σε μια έκταση 649.000 τετραγωνικν χιλιο μέτρων ( σχεδόν στα δύο τρίτα ή 62% των ευάλωτων για:
aimoprasion.gr
ασύλου στην ΕΕ από το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χ. Δούκας: Επιστροφή εσόδων στην πόλη από τα ξενοδοχεία
  Την ανάγκη συνεισφοράς των ξενοδοχείων στα έσοδα του Δήμου επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. «Τα έσοδα των ξενοδοχείων το 2023 αυξήθηκαν κατά 23%, άγγιξαν τα 11 δισ. ευρώ, την ώρα που ο Δήμος ήταν φτωχότερος», τόνισε ενώ επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεισφορά για να διαχέεται ο πλούτος. «Όποιοι κερδίζουν από τις υποδομές στην πόλη, θα πρέπει να επιστρέφουν και κάτι στην πόλη. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές στην κάθε πόλη, είναι στην ευχέρεια του κάθε Δήμου να το προσδιορίσει το ποσοστό της επιστροφή�
 • Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης λέει σκληρές αλήθειες για τον ΝΟΚ
  Για μια “απαράδεκτη” ανακοίνωση που βρίθει ανακριβειών και χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνει λόγο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε δημόσια απάντηση του στην ανακοίνωση και το εξώδικο του Προέδρου του ΤΕΕ, με αφορμή την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Ο κ. Κωνσταντέλλος υπογραμμίζει στην απάντηση του ότι τις τελευταίες μέρες έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα με τις ενέργειες των δήμων αλλά και της ΚΕΔΕ, “μετά από διαδοχικές αποφάσεις του ΣτΕ, να βάλουν φρένο στην ξέφρενη υπερδόμηση που προκαλούν οι προβλέψε
 • Νεκρός ο Ιταλός σχεδιαστής Ρομπέρτο Καβάλι
  Ο Ρομπέρτο Καβάλι πέθανε απόψε σε ηλικία ογδόντα τριών ετών, μετά από μακρά ασθένεια. Τις τελευταίες ημέρες, κατά τις οποίες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, παρέμειναν διαρκώς κοντά του η σύντροφός του Σάντρα και τα έξι του παιδιά. Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής άρχισε να ασχολείται με τη μόδα σε νεαρή ηλικία και το 1970 δημιούργησε τον δικό του οίκο. “Σήμα κατατεθέν του” οι γούνες, τα χαρακτηριστικά κεντητά σχέδια, τα έντονα ντεκολτέ και τα διαφανή ενδύματα. Μεγάλη επιτυχία είχε σημειώσει επίσης μια ειδική γραμμή αφιερωμένη στους νέους. Το 2015 αποφ
 • Σενάριο της σειράς «Friends» με τις υπογραφές των πρωταγωνιστών σε δημοπρασία
  Ο Άγγλος ηθοποιός, Όλι Λοκ θα πωλήσει σε δημοπρασία σενάριο της σειράς «Friends» υπογεγραμμένο από τους πρωταγωνιστές της. Οι σελίδες με το σενάριο του επεισοδίου «The One Where Rachel Has a Baby Part II» αναμένεται να πουληθούν 5.000 έως 8.000 αγγλικές λίρες από τον οίκο δημοπρασιών Hanson Ross στο Ρόιστον, στις 12 Απριλίου. Ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε σειρές ριάλιτι αγόρασε το σενάριο σε άλλη δημοπρασία και σχεδιάζει να δωρίσει μέρος των εσόδων από την πώλησή του στο Ίδρυμα Μάθιου Πέρι, επειδή ο ίδιος και ο σύντροφός του είναι μεγάλοι θαυμαστές του αείμνηστου ηθοποιού π
 • ΕΞΑΑΑ: Αντίδραση προς Δήμαρχο Χάρη Δούκα για το νέο φόρο στα ξενοδοχεία
  Την αντίδραση των ξενοδόχων της Αθήνας προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα, αναφορικά με την οικονομική συνεισφορά τους στα οικονομικά του δήμου. Μάλιστα με σημερινή ανακοίνωση της η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού τονίζει μεταξύ άλλων ότι  το έργο που έχουν καταθέσει τα ξενοδοχεία της Αθήνας -ειδικά για τον Δήμο Αθηναίων- όπως και η οικονομική συνεισφορά τους σε Δήμους και Κράτος μέσα από δεκάδες φόρους επενδύσεων και φόρους λειτουργίας που πληρώνονται από τα ξενοδοχεία είναι και γνωστό και μετρήσιμο. Ε�