Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5002 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Βρέθηκε ο αγνοούμενος
• Η χρήση της τεχνολογίας, αποδείχθηκε
καλύτερη από τα
σκυλιά και η
ΕΜΑΚ Λάρισας με
χρήση drone εντόπισε τον 79χρονο
που αγνοούνταν
για έξι ημέρες
στην ορεινή Αργιθέα.

s

Πολιτισμός

Δήμοι

Με την έναρξη του συνεδρίου «Ο Γ. Καραϊσκάκης και η εποχή του»
ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις σε Μουζάκι και
Μαυρομμάτι

Διαμαρτυρία του Δημάρχου Μουζακίου για επικείμενο κλείσιμο της
Τράπεζας Πειραιώς στο
Μουζάκι

s

Óåë.

Τράπεζα Καρδίτσας
• Θεαματική Ανάπτυξη
Μεγεθών
και Κερδών
για το 2020

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

Óåë. 5