Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τόΠο tου
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΟ ΜΟΥΣ...
Οι ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ
φερουν να συγνpoυν
δο το φετνό κοκκα στο
με όοα ανέφερε στην Tor neροριμένη, εν μεγαλo σμός διο τι οι npιοτές με
Εργατικού κέντρου χρn - pτονία Euεnιστούμε σ σμένων υναι npuτες συς
Σε αμιγείς και μεικτούς
0α χωρίζονται οι χροι εστίασης
Καθς και όσοι φιλοξενούν ψυχαγωγία και αθλήματα
Το 1 θέλουμε να μάθουμε
Δεν αφορά μόνο τη γνση . και η γνση εξελίσσεται
Ανέφερε ο Πρωθοουρός , μλντας Τια το Στολείο του μέλλοντος
ντα ηnέo ο κpοι τηκ εστίοσης an.
"Μέρος του npοεκnoικού npoγpάμματος της
ΝΔ oφορούσε το αντικείμενο της oημερrνής ουnetpitn για το νέ οθεστς το ene μέλλοντος nou ea έχει κεντρικό σκonό να npoσφέρει γνon και δεξoτητες στους μαθητς και
κάνετε στη ζωή oοc
Πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις στο Πρότνπο Σχολείο Πρέβεαας
Για 57 θέσεις συμμετείχαν 59 μαθητές
1 εριλαμβάνει ο σχεδιασμός ης Κυδέρνησης μα την Παιδεία
Υπερδιηλοσιάστηκαν
ταραντεβού μετά το 150ευρω. .
Σημαντικά και μετρήσιμα aotελένέοι 1825 ετν να μβολιαστούν κατά
Κανονικό npayμa .
τonoήenκαν την Δευ.
τέρα 28 Ιουνίου οι εξε .
τόσεις για το ηρότυno
Exoλείο στο κτίριο του
ντρια του ΕxΟλείου
Ντίνα Καινουριnη.
στις εξετάσεις συμμετείχαν 59 μα0ητές για
της Covid έeεpε to κίνητρο της χορή.
reelom pnss, Yια κοινωνικές και nολ .
τιστκές δραστηριότητες