Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Μετάλλαξη" στόχων για τον τουρισμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μαε
771234
567126
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.553
.Μετάλλαξην στόχων
για τον τουρισμό
e-μεταβιβάσεις
ακινήτων από σήμερα
Πρεμιέρα από σήμερα για τις ηλεκτρονικές
μεταβιβάσεις ακινήτων, Που καταργούν τις
επισκέψεις στις εφορίες, αφού όλες θα
Πραγματοποιούνται Πλέον ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας myProperty της
μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους η εφαρμογή θα δέχεται και τις δηλσεις δωρεν ,
γονικν παροχν και κληρονομιν. σελ. 3
Το στέλεχος Δέλτα του Covid-19 μεινει τις Προσδοκίες για τα έσοδα του 2021
valuemaps.gov.gr
Υπολογισμός αντικειμενικν
αξιν με ένα κλικ
Βαθαίνει η ανησυχία και μεινονται
οι ελπίδες για μια διαφορετική τουρι
στική σεζόν φέτος, καθς η εμφάνιση
της μετάλλαξης Δέλτα δημιουργεί να
αρνητικά επιδημιολογικά δεδομένα
απομακρύνοντας τα θετικά σενάρια
τουριστικν εισπράξεων όσο καπομα
Βρετανία, στο Ισραήλ , στη Ρωσία, όΠως
και τα Πρτα κρούσματα στη χρα μας
Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή νaluemaps.gov.gr, παρέχοντας στους Πολίτες τη
δυνατότητα να εντοπίζουν τη ζνη του
συστήματος αντικειμενικού Προσδιορισμού
στην οποία ανήκει το ακίνητο Που τους
ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την
αντικειμενική αξία του , συμπληρνοντας τις
απαραίτητες σχετικές παραμέτρους. σελ.3
Η Γερμανία
ζητεί ενιαίους
ταξίδιωτικούς
κανονισμούς
στην Ε.Ε.
του 40%, Που σημαίνει γύρω στα 7,26 δισ. τουριστικά
έσοδα . Πάντως, σημεινεται ότι ο υπουργός Του
αποτελούν μια νέα Πηγή ανησυχίας ρισμού Χάρης Θεοχάρης μιλντας στη Ν απέφυγε
για την εξέλιξη της σεζόν. Το σενάριο για μια ακόμη φορά να αναφερθεί σε συγκεκριμένα
πλέον για ταξιδιωτικά έσοδα στο επίπεδο νούμερα-στόχους, επιβεβαινοντας εμμέσως τη
του 50% του 2019 έχει απομακρυνθεί ρευστότητα της κατάστασης και αρκέστηκε να
επαναλάβει την εκτίμησή του ότι η φετινή χρονιά
θα είναι καλύτερη από την Περσινή . Στις αβεβαι
ότητες Που γεννά η Πορεία της Πανδημίας αναφέ
ρεται και n έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της
Πολύ , καθς η μεγάλη βοήθεια Που
κρύνεταν και η Πιθανότητα να έρθουν στη χρα Περιμένει η χρα μας από m βρετανική τουριστική
αγορά δεν αναμένεται, με βάση τις καλύτερες Προ
υποθέσεις, Πριν απότις 17 Ιουλίου. Το ερτημα
είναι αν θα πιαστεί το λιγότερο αισιόδοξο σενάριο ,
μας μαζικά τουρίστες από Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία
και άλλες αγορές . Η εκ νέου εμφάνιση της Πανδη
μίας με τη μορφή της μετάλλαξης Δέλτα στη Μεγάλη
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. σελ 7
- ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ myData
ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
Που θα εμβολιάζονται ΑΣ
Στο 4,2% η Πρόβλεψη
ανάπτυξης για το 2021
- ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ
ΠΕΛΑΤΩN-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021
στους νέους
ΤΤΕ: Βλέπει άνοδο 5,3% το 2022 και 3,9% το 2023
Αρχίζουν και κατ οίκον εμβολιασμοί
Πιο αισιόδοξη από την κυβέρ
Vηση γιατην Πορεία της οικονο
σε μεγαλύτερη αύξηση των επεν
δύσεων και ταχύτερη οικονομική
μίας εμφανίζεται η Τράπεζα της ανάκαμψη κατά την Περίοδο πρόβλεψης. Ωστόσο, η TtE δεν Παραβλέπει να επισημαί
νει ότι οι Προβλέψεις
Ποτοποία Metaxa
Επέκταση στην Παραγωγή
οίνου και βερμούτ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟ
Ελλάδος, ανεβάζοντας τον Πήχη
της ανάπτυξης στο
Eίσοδο στην παραγωγή οίνου και βερμούτι
ετοιμάζει η ποτοποία Metaxa, n oποίa, έπειτα
από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, διευρύνει τις δραστηριότητές της και
στην καλλιέργεια και μεταποίηση σταφυλιν
οινοποίας. σελ. 12
Περιθρια
βλέπειν άνοδο 5,3%
για το 2022 και 3,9% για μεγαΛυtερη νους και αβεβαιότητες
για το 2023. Στην κθε
σηγια τηνομισματική
Πολιτική τονίζει Πως η.
ταχύτερη υλοποίηση των μεταρ
ρυθμίσεων και η Πλήρης απορρόφηση και αποτελεσματική σμου εντοπίζει το Γραφείο Προ
αξιοποίηση των ευρωπϊκν Πό υπολογισμού του Κράτους στη
ρωνείναι δυνατόν να οδηγήσουν
υπόκεινται σε κινδύΠιστωτική
επέκταση
Που Πηγάζουν από την
εξέλιξη της πανδημίας
σε εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο. Αβεβαιότητες
στους στόχους του Μεσοπρόθε
Φύσηξε ούριος άνεμος
για τα bulk carriers
Στα χνάρια του κράλι Που κάνουν οι ναύλοι
στα containerships τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται εδ και λίγους μήνες τα πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. σελ. 9
σελ.6
Βουλή. σελ.45
Αυξήθηκε
στο 17,1%
nανεργία
α' τριμήνου
Βαριές
επιβαρύνσεις
στο ρεύμα
Ηπράσινη
μετάβαση
της αγροτικής
οικονομίας
Energean
' 3μηνο 2022 η νέα γετρηση
στη θάλασσα του Ισραήλ
Το πρτο τρίμηνο του 2022 θα ξεκινήσει νέο
γεωτρητικό Πρόγραμμα ανάπτυξης της Energean στη θάλασσα του Ισραήλ , Που
αναμένεται να έχει ένα συνολικό κόστος 120
εκατ. ευρ. σελ . 11
+15,5% στηχρέωση ισχύος της Μέσης Τάσης
Έγκριση της ΚΙΠ
σελ. 10
Η χθεσινή έγκριση της νέας
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
από το Συμβούλιο Υπουργν
Γεωργίας της Ε.Ε. δημιου ργεί
τις προϋποθέσεις για το Πέρασμα στην πράσινη μετάβαση,
μέσω της δημιουργίας νέων Π νόνεισοδήματος για τους πα
Στο 17,1% ανήλθετο Ποσοστό
Νέες επιβαρύνσεις έρχονται για τους καταναλωτές
ρεύματος σύμφωνα με απόφαση της PΑΕ για τις
2020-2022
της ανεργίας στην Ελλάδα κατά
το α ' τρίμηνο του τρέχοντος Χρεσεις Χρήσης του ΕΣΜΗΕ Που καλύπτουν τις
έτους , Παρουσιάζοντας αύξηση
σχεδόν κατά μία Ποσοστιαία
μονάδα, τόσο σε σχέση με το δ
τρίμηνο του 2020 όσο και συν
κριτικά με το αντίστοιχο α' τρί
μηνο του 2020. σελ. 8
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 40 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟ PUBLIC MEDIA ΜARKT
Μεγάλο
ενδιαφέρον
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ >8
δαπάνες του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και αποδίδονται
στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Ειδικότερα, για τους Πελάτες
Μέσης Τάσης θα υπάρξει αύξηση Πάνω από 15,5% , για ηναμκ
ν για τους πελάτες Υψηλής Τάσης μείωση άνω
του 2%. σελ . 10
της Alpha Bank
ραγωγούς. σελ.2
ΑΛ Ρ ΙΑ Α ΑΟΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων: Ζημίες άρχισαν να καταγράφουν φέτος οι liners
  Ως «annus horribilis» (φρικτή χρονιά) περιγράφουν το 2023 για τις εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων οι αναλυτές, αφού τα κέρδη τους σημείωσαν σημαντική πτώση το τελευταίο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα…Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων: Ζημίες άρχισαν να καταγράφουν φέτος οι liners - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σίδνεϊ: Νέα επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη ύποπτος
  Ένας άνδρας συνελήφθη έπειτα από αναφορές για «αριθμό ατόμων» που μαχαιρώθηκαν στο δυτικό Σίδνεϊ, ανακοίνωσε η αστυνομία της Αυστραλίας. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν…Σίδνεϊ: Νέα επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη ύποπτος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1% – Στο «κόκκινο» όλο το ταμπλό
  Υπό τη δίνη των γεωπολιτικών προκλήσεων τελεί σήμερα (15/4) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να συνεχίζουν τις ρευστοποιήσεις για 3η διαδοχική συνεδρίαση, οδηγώντας την ελληνική αγορά κάτω των 1.400…Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1% – Στο «κόκκινο» όλο το ταμπλό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει σε λαμπαδηδρομία και αφή της Φλόγας
  Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ διοργανώνει μια σημαντική όσο και ιστορική εκδήλωση, η οποία συμπίπτει με τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της. Το Σάββατο 20 Απριλίου ο…Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει σε λαμπαδηδρομία και αφή της Φλόγας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Ένα χτύπημα που «άφησε και τους δύο ικανοποιημένους» – Τι κέρδισε η κάθε πλευρά
  Τα 5 στοιχεία στη σύγκρουση Ιράν – Ισραήλ που επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για αποκλιμάκωση και όχι για κινήσεις που θα οδηγήσουν ανάψουν φωτιές στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε έναν περιφερειακό…Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Ένα χτύπημα που «άφησε και τους δύο ικανοποιημένους» – Τι κέρδισε η κάθε πλευρά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ