Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

982 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 27 IOYNΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Πρώτοι και αξιόπιστοι…
• Πρωτιές για τις περιφερειακές εφημερίδες στην Ελλάδα σε αναγνωσιμότητα και
αξιοπιστία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της ετήσιας παγκόσμιας έρευνας του Ινστιτούτου Reuters με τίτλο: «Digital News Report 2021».
• Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα
για την αξιοπιστία του τοπικού τύπου με το
58% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα να δηλώνει ότι εμπιστεύεται όσα διαβάζει στα έντυπα αυτά.
Óåë. 3

s

Υγεία

Eργα

Ξεκινά και το
Βόρειο Τμήμα
του Ε65

s
ΑΣΑ: Για νίκη και άνοδο
Óåë. 15

Βραδινή επισκέπτης...

s

• Μια νεαρή αλεπού, γυροφέρνει στις ταβέρνες γυρεύοντας φαγητό!!!
Óåë. 6

Το ΕΣΠΑ εξοπλίζει την ΜΕΘ του
νοσοκομείου
Καρδίτσας

s

• Η Αναγέννηση θέλει μία νίκη τη Κυριακή με το Καναλάκι για να σφραγίσει
την άνοδο στην ΣΟΥΠΕΡ
Óåë. 12
ΛΙΓΚ 2.

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 13