Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4997 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τα ράσα έγιναν κόκκινα
• Τις στιγμές που προηγήθηκαν της επίθεσης με το βιτριόλι στη Μονή Πετράκη,
καθώς και τις χαώδεις σκηνές που ακολούθησαν, περιγράφει ο μητροπολίτης
Άρτης, Καλλίνικος.
• «Νομίζαμε ότι ρίχνει αγιασμό, αλλά τα ράσα έγιναν
κόκκινα» -Ο μητροπολίτης
Άρτης περιγράφει την επίθεση με το βιτριόλι.

Αγροτικά

s

Óåë. 5

«Υπογράφεται η
σύμβαση για τον
Βόρειο τμήμα του
Ε65»

Οι μαθητές που διακρίθηκαν

s

Óåë. 3

• στον
διαγωνισμό
«Πυθαγόρας»

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr