Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθιημερνή Εφημερίδα ms Hinείρου-ρυτήs ud Tiλλas-Τtos 940-Αρ Φίλου 25079 -Πφακευη 25 buviou 2021-060
ΜΕΤΑΞΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΟχή Μεταξά
από σήμερα
Ο Μκρός Πρίγκποφ
μετονθ Τσαλταμπόση
Δακτυλίωση 53 νεοσσν
nελαργν σε 16 φωλές
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Μπαράζεκκλήσεων
Στη φάση της κατασκευής περνά, μετά την υπογραφή της σύμβασης, και το βόρειο τμήμα του
E65, Προκειμένου να ολοκληρωθεί στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος που κόπηκε στα pία
Εκκλήσεις για ηεριορισμό της κα τονάλωσης νερού σπευθύνουν n
ΔΕΥΑΙ και ο ΣΥΔΜ, καθς ις ε .
λευταίες ημέρες, λόγω και των
υψnλν θερμοκφασιν , napaη
ρούνται προβλήματαυδροδότησης
ε nαλλές περιοχές
ΕΡΓΟΤΑΣΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ξονά διψήφια
τα κρούσματα
Δδεκα νέα κρούσμοτα καταγράφηκαν χθες στην Ηπεφο, όλο στην
ούμφωνα με ηνέκθεση τ0υ Ε0ΔΥ Συνογερμός έχει σημόνει στις
υτονομικές Αρχές ης χρος γα
υνεξάηλωση ης μετάλλαξης Δλ
ΣΤΟ Ε.Π. α ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020m
napάνδεν έχει φτάσει στην ΗΠειο.
ΤΡΕΙΣ ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Εξασφάλιση
χρηματοδότησης
με τη . εύτερη
KentrikiOdos.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ση ελική ευθεία
για νέο ΔΣ
Σην ελική ευθείο για την ανάδειξη
των ηέντε ορετν μελν του νέου
δοκηικού συμβαυλίου, καθς και
ενός μέλους γιο η θέση υπευθύνου
προσnou και εκπλεστικού μέλους
του ΑΣ αυτού μπήκε η Τράπεζα
Hπερου με την eπόφοση ανάδεξης
200 6οxρημαοδοτηθα η tημoιργο pινοόn
δωνκυκικν κόμβωνστον δήμο ωoτν, καθς
ΒΟΛΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΜ κο
έταξης της ηρόξης-Δημουρ
iοισόπεδων κυκλκν κόιβωn, oνολικής δημόσΣΕΛΙΔΑ 7
Πρόκειτα Υα τους κόμβους Α Δuδη- Ναn Ζ45ΚΑΡΠΕΝΗΣ
pου, Λεωφόρος ράμου - Λεωρόρος Κωνσταντινου
και στο περιφερειοκό
συμβούλο
καθς δεν είε wν τατούμενο βοθμό uριμόττος
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
Photometria Awards
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65)
CENTRAL GREEE HΟTORWAY (Ε5
2021.0ι νικητές
ΣΕΛΙΔΑ 8
Μικρέs
Αγελίες
Τρόστος σημοσας και γο την Ηπειρο ο νέος οδικός όονας
Παρά τη μετοτότση της σύνδεσής του με την Εγιοtα
0δό στο Kητουριό αντ της Παναογάς Η απολιγντατοίηση
ης Δυτικής Μοεδονίας έκαμψε ις οντδρόσεις γοm.
χρηματοδότηση και του τελευτοίου τμήματος
ΕΠΙΟΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ
Νόμισον Πως
ήταν αγιασμός
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΟΡEN MALL
Αγκάθα, η μικοή χρημοτοδότηση
και η ανομοιογένεια
Πoυ δέκθηκον επίθεση με βιpιάλι από ιερέο, κστό
η δάρκειαεκδίκασης υπόθεσης στο Συνοδικό
Δικατήριο αΝoμζαμε ότι θα μας πετάξει αγιασμό γα
νο λευάσει με αυτόν τoν τρόπο την απόφoσή μα ,
δήλωσε ο Μητροπολίης Αρτας Καλίνικος
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΑ 6
2651026300
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα