Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4996 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τέλος η μάσκα…
• Το πράσινο φως για την
κατάργηση της μάσκας στους
εξωτερικούς χώρους έδωσε η
επιτροπή των ειδικών…
• Σε εξωτερικούς χώρους
όπου αναμένεται να υπάρχει
συγχρωτισμός, όπως π.χ. σε
μέσα μεταφοράς, γήπεδα, συναυλιακούς χώρους κ.α., οι
ειδικοί θα προτείνουν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η χρήση της μάσκας να
είναι υποχρεωτική.

Αγροτικά

s

Óåë. 5

«Δέσμευση Λυκουρέντζου για γρήγορες και δίκαιες
αποζημιώσεις»

s

Μεγάλη μουσική γιορτή

Óåë. 6

• για τον
Κώστα
Βίρβο στα
Τρίκαλα

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr