Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&c ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27811
www.dimoprasion. gr
email : dimonews @ di moprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210. 32 1 5692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Σε κίνδυνο
Ανάκαμψης
Πρόσβαση στο Ταμείο
για τις ελληνικές ΜμΕ
φτχειας ή
κοινωνικού
αποκλεισμού το
28,9% του
πληθυσμού πέρυσι
Την εκτίμηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η μεγάλη ευχαιρία
για τις ελληνικές μικρομεσαίες επι
χειρήσεις , εκτιμούν οι αναλυτές
της Εθνικής Τράπεζας.
Εχοντας δεχθεί ισχυρό πλήγμα
από την παν δημία και την βαθιά ελληνική χρίση, οι ελληνικές ΜμΕ βρίσκονται σε ένα χρίσιμο σταυροδρόμι ,
καθς μέσω του Ταμείου ΑνάκαμΨης προσφέρεται μια μοναδική ευ
χαιρία να καλύψουν το χενό αντα γωνιστικότητας έναντι μεγαλύτερων
επιχειρήσεων και να συμβαδίσουν
με τα ευρωπαϊκά δεδομένα . Το χρίσιμο ζητού μενο είναι να γίνει ορατός και να ακολουθηθεί ο βέλτιστος
δρόμος ανάπτυξής τουςν, αναφέρει
σε μελέτη της η Διεύθυνση Οικονομική Ανάλυσης της ΕΤΕ, εξετάζει
τις αποκλίσεις ανταγωνι
στικότητας μεταξύ μιχρν ΣΕΛΑ 3
Στο 28,9% ήταν το ποσοστό του πληθυσμού
( 3.043.869 άτομα ) που βρίΣΕΛΙΔΑ 2
Ισχυρός πυλνας
της καιν οτομίας η
στρατηγικήΕπεται η
χρηματοδότηση
Ανη "Googlev είχε περιοριστεί να λει τουργεί ως μηχανή αναζήτη σης, σήμερα
ενδεχομένως θα ήταν μόνο μια ισχυρή
διαφημιστική εταιρεία . Δεν το έκανε .
Δημιούργησε δικό της λογισμικό, αλλά
δεν έμεινε ούτε εκεί . Εγινε κατασκευά .
στρια έξυπνων τηλεφνων και ηχείων
και πειραματίζεται διαρκς πάνω σε νέ
ες ιδέες , με τη συνδρομή ομάδων επιστη
μόνων , Η εταιρεία αθλητικν ειδν
Nike> συν δυ άζει τα προϊόντα της με υπηρεσίες δεδομένων εδ και χρόνια, εν
η μουσική πλατφόρμα < Spotify επεκτάθηκε στο h ardware, δημιουργντας μια
έξυπνη συσκευή για το αυτοκίνητο.
Το Ελληνικό επιτέλους ξεκινά
Ποιά είναι τα Πρτα έργα Που θα υλοποιηθούν
λογίες και αρχές αστικού σχεδιασμού κι
αρχιτεχτονικής , επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Στόχος είναι η δημιουργία , όπως έχει α
ναφερθεί από την Lamda Development,
μιας σύγχρονης πράσινης, Ψηφιακής πόλης, πρότυπο βισιμης ανάπτυξης, φιλική
προς τους ανθρπους και το περιβάλλον,
που θα αναδειχνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλά Στην επόμενη ημέρα , την οποία σηματοδοτεί η έναρξη των εργασιν συγκε κουμένων έργων ανάπτυξης στο Ελληνι
κό , του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρπη , βρίσκεται πλέον
ολόκληρο το επιτελείο της Lam da Development , μετά την γνωστοποίηση ότι
στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο η πρτη δόση του τιμήμα.
τος , ποσού 300 εκατ. ευρ και θα παραδοθεί στο ΤAΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρ.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας,
την εβδομάδα που μας πέρασε, αποφάσι
σε να προχωρήσει στην αγορά των μετοχν της Ελληνικό Α.Ε. , καθς εκδό θηκαν
οι τελευταίες αποφά σεις του ΣΤΕ και
διευθετήθηκαν με το ΤΑΙΠΕΔ τα θέματα
που σχετίζονται με την αναβλητική αίρε ση που αφορά την άδεια λειτουργίας του
Καζίνο .
Οπως αναφέρθηκε από την εταιρία , η
στιγμή είναι ιστορική καθς συμπίπτει με
την περίοδο επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας και την προσπάθεια ανάκαμψης της χρας. Σε αυτή την προσπάθεια η
Lamda Deve lopment θα πρωτοστατήσει ,
όπως τονίσθηκε, χαθς το Ελληνικό , είναι
ένα έργο , που θα δσει αναπτυξιακή θηση στην Ελληνική οικονομία και θα επανατοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό χαι τουριστικό χάρτη .
ενσωματνοντας τις πιο σύγχρονες τεχνο13
Δουλεύει το τεστ αντισωμάτων για τα
mRNA εμβόλια;
Ερχεται το τέλος
της μάσκας σε
εξωτερικούς
χρους;
Καθς αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμένων , ολοένα περισσότεροι αναρωτιούνται μήπως πρέπει μετά τον εμ
βολιασμό να κάνουν τεστ αντισωμάτων
για να βεβαιωθούν ότι το εμβόλιο είχε αποτέλεσμα στον οργανισμό τους .
Στο ερτημα <έχω άραγε αρχετά αντι
| σματα που με χρατάνε ασφαλή μετά τον
| εμβολιασμό μου; , η απάντηση είναι
αναι για τη συντριπτική πλειονότητα
των εμβολιασμένων , γι' αυτό οι επιστήμονες γενικά συνιστούν ενάντια σε τε στ
αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό . Με
| μερικές όμως εξαιρέσεις για ορισμένους
ανθοπους, χυρίως για όσους έχουν εξα | σθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή
| παίονουν συγκεκριμένα φάρμακα, κάτι
που αφορά π.χ. όσους έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνου, έχουν μερικούς καρκίνους του αίματος και όσους λαμβάνουν |
στεροειδή ή άλλα φάρμακα που κατα
στέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα . Ενα
σημαντικό ποσοστό αυτν των ανθρπων
δεν παράγουν επαρχή αντισματα μετά
τον εμβολιασμό, γι ' αυτό άλλωστε εξετά ζεται μέσω νε ότερων μελετν η πιθανότητα να κάνουν μια επιπρόσθετη ενισχυτική δόση.
Από την άλλη, ορισμένοι άνθρωποι.
που έχουν εμβολιαστεί και δεν ανήκουν
στις παραπάνω εξαιρέσεις , σπεύδουν
στη συνέχεια για τεστ αντισωμάτων χωρίς λόγο και μάλιστα μπορεί-επίσης άνευ
Εντός της εβδομάδας αποφασίζουν οι ειδικοί
"Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την Δευτέρα μια
ιδιαίτερα ση μαντική επίσκεψη στην Α γυπτο όπου είχε συναντήσεις με τον Προ
εδρο Abdel Fatah Ε-Sisi , τον πρωθυπουργό Μοs tafa Madbouly, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ..
Θεόδωρο ' και μέλη της ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας στο Κάιρο και την
Αλεξάνδρεια. Στη συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Αιγύπτου συζητήθηκαν οι
διμερείς σχέσεις και οι εξελίξεις στην
ευρύτερη περοχή είπε η κυβερνητική ε πρόσωπος Αριστοτελία Πελνη κατά την
ενημέρωση των πολιτικν συντακτν.
Στη συνέχεια υπογράμμσε ότι ο πρωθυπουργός είπε M
www.aimoοprasion.σr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Chicago Council of Global Affairs: Eκτός από τη Ελλάδα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η Τουρκία
  Εξέπληξε ο Chief Executive Officer, Chicago Council of Global Affairs, Ιvo H. Daalder, καθώς κατά τη συζήτηση με θέμα η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και η σημασία της για το ΝΑΤΟ στο “From the Pillar of Stability to Indispensable Ally” στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ανέφερε ότι εκτός από τη Ελλάδα σημαντικό ρόλο για τη Βόρεια Αφρική, την Ουκρανία και τη Γάζα διαδραματίζει και η Τουρκία. Κατά τα άλλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν σταθερά μία θετική εικόνα για την Ελλάδα και ότι έχει δημιουργηθεί η εικόνα ενός καλού συμμάχου καθώς ο λόγος της πλέον ακούγεται ύστερα από την κρίση που πέρασε. Στα βασικά χαρακτηριστ
 • Η Εφημερίς Δημοπρασιών – dimoprasion.gr συμμετέχει στην απεργία των δημοσιογράφων στις 16 Απριλίου
  Το άρθρο Η Εφημερίς Δημοπρασιών – dimoprasion.gr συμμετέχει στην απεργία των δημοσιογράφων στις 16 Απριλίου εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ
  Σε «απεργιακό κλοιό» θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 17 Απριλίου λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΣΕΕ. Μετρό- Ηλεκτρικός -Τραμ Χωρίς μετρό και Ηλεκτρικό θα μείνει η Αττική, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθεί το τραμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται σε 24ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις και συμβάσεις εργασίας και μετέχουν στην απεργία ενάντια «στο κύμα της ακρίβειας και την αισχροκέρδεια που πλήττουν κα
 • Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματική αποστολή με 12 γερμανικές εταιρείες από τον κλάδο της Κυβερνοασφάλειας
  Επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή δώδεκα γερμανικών εταιρειών από τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη εκ μέρους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος (BMWK) με διοργανωτή το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Οι δώδεκα γερμανικές εταιρείες που εξειδικεύονται σε συστήματα για την κυβερνοασφάλεια και την πολιτική προστασία θα συμμετάσχουν σε Β2Β επαφές με ελληνικές εταιρείες καθώς και με φορείς και εκπροσώπους
 • Η Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει στην Αρχαία Ολυμπία
  Ο πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία, όπου, την Τρίτη, σχεδόν 100 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, θα ανάψει η Ολυμπιακή φλόγα, πριν από ένα τεράστιο ταξίδι που θα την οδηγήσει από την Ακρόπολη στο Παρίσι, περνώντας και από τη Γαλλική Πολυνησία.   Μετά από δύο διοργανώσεις που έχασαν τη μεγάλη «λάμψη» τους, εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία της Covid-19, ήτοι τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2022, η παραδοσια�