Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4995 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Μεγάλες καταστροφές...
• Το μπουρίνι που
έπληξε την Καρδίτσα,
προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες, που
σε πολλές περιπτώσεις
φτάνουν και στο 100%.
• Δέσμευση του προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζου για
αντικειμενικές και γρήγορες αποζημιώσεις.

Αγροτικά

Αγροτικά

Επικοινωνία του Βουλευτή
της Ν. Δ. του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού με
τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.
Αντρέα Λυκουρέντζο για δίκαιες και άμεσες
αποζημιώσεις
Óåë. 9

Κ. Τσιάρας: άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες των Δήμων
Σοφάδων, Παλαμά και
Καρδίτσας

s

Πολιτική λύση
• Ζήτησε ο
δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα στη
συνάντηση
με τον ΓΓ του
Υπουργείου
Εργασίας κ.
Σταμάτη

s

Óåë. 13

s

Óåë. 5

s
Έργο ύψους 6,5 εκ. ευρώ
Óåë. 9

• Έργο ύψους

6,5 εκ. ευρώ για
τη ΔΕΥΑΜ από
το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»

s

Óåë. 12

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr