Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
στmv ανακοίνωon , Υnεvθuμαεται oυ tnaeon στη ξun και tα δικματο μης tn 15ουνου οuτoήo tuν tnoγείμειεύν
τεpoβάμος εκroδευoης κα, τους oοκό οοματο κα τη - οuv npto, Eκήmoev o unoψnp των γενκν Aυκtiν on κeτά τmν npootλεuon tους στο εξτοστκό κέντpο στο τέλος της 0είος Λετουργο
4) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος κ . Στεφανάκης
Ap. φύλλoυ: 4281
Σάμος, Σόββατο 19 Ιουνίου 2021
|Πανελλαδικές εξετάσεις με Covid-19
16 Ιουνίου
Οι κινητοποιήσεις στη Σάμο κατά
του εργασιακού νομοσχεδίου
Τη Δευτέρο, 14 Ιουνου, άνοξε n συnoia τωνφετνν noνελλοδικν εξετόσευν. στις onoίες or unonφιοr και unoψήφες διεκδικούν τις 77.415 θtσεις ειoακτέων
nou 6o διστεθούν στα navεmστiμα για το ακοδημοίκό έtτος 2021-2022, κοθς και εκείνες σε στoλές noυ εnontεύoνται on tαυnouργεία Αμυνος , Πpοστοσίος του
Την εξαφρεon ano τmν απεργία των εκnαιδευτικν της δευτεροράθpος εxn
διοδικοοία των nανελλoδικν εξετάσεων anopoo n Ετtλεστική Enτpon
της ΑΔΕΑΥ
Dς evotρonές του oνο στα εργο 0οά δοματα και τη ουνδαολιστικη
nρτο, Eεκήmoov o, υnoφήφο των γενκν Aυκείων oη κetά την nροothεuon τους στο εξετοστικό κέντρο στο έhος της 0είος Λtοupέος
enortngς ης μεγολοεργοοcioe 6. μ το μόθημα της ΜtoAnmνκής ruo0ος κα Λn
novEAisν εξετόσευν, σημενετο . γστεmος και ακολoύenoov με το 6sο μόεrμα την μένοντες στο ίδιο anti με υnοφήφο βρεθεί θετικός του npoς τους unoenφiους των εξετόσεων aν
επaton στη uή και το δικονματό μος
Aυxtiων. eooκός όρος να τmν npoothtuor-uς ς 8 στς novennoδικές ύστερο onό oρντκό PCR ή na άβεις μέρος στή δαδικασία τν tετάστων
το rpu - tων unopnpiων και των κούmmtuv στο εξε - t tov κenoo nepon της xρο κοpατηpιστεί πού θά σηματοδοτήσουν τό τέλος τής σχολικής
0ου ζωής καί τήν άρχή της μαθητείας σου, στά
pό onouc τους εργοoμενους toο στο τοστκή κέντρo ήτον η nopξη οpνηεκού setif test γα κoom. εν μέοω Πaνenno κν , οι εξετόσες Βο ο
Το Νομαροκ Τμήμα Σάμου της ΑE δrpόσο , όσο και στον δυτικό τοptα | τον κορωνο. Με βόση τκ οδες το πρ το τεστ για συνευοντοι κανονικά με την nροσό μιση oρνmτκού Αντατα Εκπαιδεντικά 18ρύματα τής χρας
τον κοpoνοό Με βόση τς οδmες το πρτο τεστ γο συνεζονται κανονικό με τmν npoσόμιση opνmτικού Αντατα Εκπαιδεντικά Ίδρύματα της χρας
οpopά τη νεono nou μηpοστά της | ους unoψηφίους των νενκν σEN κoι tnaγenμου - τεστ oer tess PCR ή rpio te% ono unoηφίους μας Στα πλαίσια της ποιμαντικής μας μέριμνας
cxtικn ανοοίνωonAonoνος tς βnen vα tnς στρνουν. tvo μΕΛov κν nυκεων nAN 00 npene νο έxει nδη Yνt tην κα εκmoδευτκό nooonκό οι μαθητές Eης τμου κα της άγάπης μας προς τους νέους , συμπαρ .
οoυ.Στίς έξέτάσεις δωσε τόν καλύτερο taυτό
οφoύ , ετός της nανδημίος , npoav αντυέτοα με
Κυριακή 15/6 Το δεύτερο τεστ για τους υnouηφίους τον σεομό της 50nς Οκtωβρίου 2020. Οι μοθτές των
Για τη λειτουργία Πειραματικν
Σχολείων στη Σάμο
μου παιδί1 τοπική μας Εκκλησία σε προσκαλε
nou naoουν μέρος συς εξετόσεις tίνo 25 ενω των 4 αυμμετάστις την Κυριακή 13 1ουνίου 2021
Atσματος ano nαpoκευn 18/5 ως Δευτέραο 21/6. Επαγγελματικν Λυείων ΕΠAΝ 134 ,
na τους υπoφnpίους των ΕΠΑΛ το δεύτερο τεσt 0a Μήνυpα του Μπτρonoίτη Σόμου & Ικoρίος
Ένορίες τν Νησιν μας όπου στό τίλος οίΤερείς
θά άναπέμψουν δίηση πρός τόν Κύρεό μας ύπέρ
εσ σε nερmωon eετου onoτeneομστος ono το 0 Μηtροnonitης Eouου t iκopioς . Ευσέpος και ο φωτισμού καί ένισχύσες σου στίς δύσκολες
Ιεpείς μος δείvοντος έunpoκtο το ενδιοφέρον τους ότιγμές τν έξετάσεν σου. Σού εύχομαι , άπό τά
βάθη τής καρδάς μου, ο Κύροός μας να σέ φωτίζει ,
tων Πepoματικν Σολtiωv nou θ0 Aετουpγίσουv για nρτη φορά στη Σόμο
Η διοδικοσία και οι συμμετέχοντες του νομού Σάμου
npoς ta noά nou διαγωνζοντοι και του γονείς noύ
eotisoμα του sotf t0% μέοω τηκatpopμος ser - 6έnon untp φωτομού και ενοκύοεως των δοrωνζο - στίς προσπάθειές σου ! Μέπατρική άάπη καί τίς
20 Νnnaywγείο tμοu , το 20 Δημοεικό0 tostnggονgr κι unaφεούντα να φtρουν μου toυs μtνwν μαθητν κα μοδητρν των οκρτκων νηον καλύτερες εύχς μου γιά καλή έπιτυχία
Dυοu Dooοσ Γιατροί Χωρίς Σύνορα:
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Σταματήστε το εμμονικό λάθος με τις νέες
υπερδομές προσφύγων στα ελληνικά νησιάν
na τmv φοίτηon του naδoubooς στο
epxtv ν0 ουμnnnρσετε uς κηoεμ .
dος ενημερνουμε νo tmv δυνοτό . νο) τmν oίτnonnhετpoνικά στο Γtps
Τέλος εποχής. . .
Ανοοτή εηστολi twv ηστρν Χωρiς Σύνορα" npoς τον npuounoupγό με νέα έκληon στις ευρωnoίκές
πτες tuoν κάνει οίτηon στον νόμο κατοAn και δεν
22 Ιουνίου -Τα ονομαστήρια του
Μητροπολίτη Σάμου κ. Ευσέβιο
Γpoμματείος Ιδτικού Χρέους ανομνετα να δσει το
τήν άγάπη μας πρός τόν σεπτόν
Ποιμενάρχη μας ό όnοίος έδ καί
26 συναπτά έτη άναλνεται tiς
τήν πομαντικήν διακοναν τού
λογικού πομνίου τν άκριτικν
να μην χόσουν την npοστοσία του νόμου
μας Νησιν της Σάμου , τής Ίκαρίας
καί τν Φούρνων, καθς το
έμπιστεύθηκε ό κύριός μας Τησούς
Χριστός διά τής Αγίας μας Εκκλησίας
ond o κοθυστερήσες στην εxδίκοon ουτν των υn γιά νά Τον διαφυλάττει ό Κύρος
έντιμον . ύγιe , μακρημερεύοντα
καί όρθοτομούντα τόν λόγον της
άληθείας Του
Τ6 Πρόγραμμα των tρν | Μετοξύ oΛnωv γνετoι νοφορo κα στη Eepo cno εμnooνει και εoutερικεύeι ou nunopn . n oστορία
άκολουθυν έχει ς έξήs Τήν | τoν Γρyo κορoγιoνη, εrιεφoλnς της onooτonnc
τν των υnoetoεων eα εnταυveί και σύμφωνα με τις
tεpν | Μετοlυ onnuv γiνετoι oνοφοpo κα στη Eμο eno εμneδuνει και εouτεpικεύει ou n oοpn. n στopia.
το ουμa η φωνη του δεν eουν oξίo . Το camp νa
ένα κακοnonικό nepponnow nou διαλύει του
tως και το npoto τρiμηνο του 2022, Πρoεμένου να
Σ αυτή αναφέρει τα ακόλουea Δεντεραν του λγίου Πντύματος
Ακολουθντας τήν προτροπήν 21ην lονίου 2021 καί pa 1830.
του Αποστόλον Παίον άπό την
των Τιστρν Χωρίς Σύνορα , cε Σάμο κα Aήνα
εnonεuotεί το κλείομο hωv οuτν των uno0έoεw .
Eίκόνος τής Ayίας Τριάδος στο
. με αγοκτη trοτολή τους npος τον ΕMmve μς Εναι μα nooooκn pou εμnεδνετα με
το xpόνο στο νηoo ως κανονκότητa . too nou
Μνημονεύετε τν ήγουμένων
ubn. ίτινε ίλάnααν v τν έμπροσθεν τού Τερο0 Να0 e0ouooοoν το ανορφaνο κόσος nou txουν οι
Το naponάvω , μέρος ανοδημοοίευonς enό τmν
τοοAδa οονομκν θεμάτων monerroνίοw.gr
βρέnε, aκόμη μια φορά τους nonitες oυτής της xρος
ήνίτες καί πpoεστούς, e nmu πoρευ0ούμε πt πρός τ ρόν φυγυν και μετονοστν κοι έκoνoν να εκun
νο noλεύουν antνοντι οε έvο ουστημα nou ne90 το
καλούμαστε δλοι με τήν εύκαιρiα rpομάρτυρος Εύσερίου , δπου καί
της όνομαστικής ioρτής το
Σβασμιωτάτου Πoμενάρχου μας Εσπερινύς Τήν Τρίτην 22αν 1ουνου
κ... Εύoιβίου , οτίς 22 Τουνίου 2031 καί ρα 07.00-10.30' 0 Με τις στορίες της Νέτα και του Λpέvt Δύο npoκατά τήν όποίαν τελείται ή μνήμη tλεσθή Πανηγυρικς Όρθρος καί | oaν nou ζοuν σε 0θnες ουνοnες στο Βou το κόστος και τη βλάβη στην υγείο τωwν oνepnuν
τους στο μετανοστευτικό και να σταματήoουν να
naτpν Χωpς Συνορο. κατοδεκνύει ουτό οxρφς
Εύσεβίου , tmσκόπου Σαμοσάτων , τοupγία εiς τόν.Μητροπολιτικόν | ευm Αvepaoτικν YnΟ0oυων τuν Τiaτρν ttς και τmν anotυο τους νο εγυn0οuν έστω το
να έκφράσουμε την τιμή καί
σεκ με cnotέλεoμο τη δοουon τους εν a nεpou
oες ιδutν (δεν μλούμε φυοκά να tς nεpπτσες
Ναόν Αγίου Νυκολάου Σάμον
Χρ tύνοpο , στη 1ομο .0o nεpoootεpo ένος στοοδn δικοματα ηροστοοίος ,
. Η συνέχεα στη σελ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα