Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7394
Τιμή : 1.00ς
(Κοδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακτρύξευν-Δημοτραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 952233
Φοροεκπτσειs, δρα και
νέsς φορο| e-αποδείξειs με διπλό μπόνοUs
τα νέα όπλα στην φαρέτρα
τns κυβέρνησns
Χωρίs ΚΕΑ
όσοι έκαναν
λογικές
δηλσεIS
Το θέμα έρχεται για
ακόμα μια φορά στην ματιν θα φέρνουν
επικαιρότητα , αυτή τη
φορά με αφορμή τη
χρηματοδότηση
τοιων δράσεων από
ευρωπαϊκούς πόρους νου . Προϋπόθεση οι
ελεύθερων επαγγελμείωση στο φορολογη τέο εισόδημα ή στο
τέεισοδήματος
κάθε φορολογούμε .
Ανάλογο πρόβλημα
έχουν και οι δικαιούχοι του επδόματος καθς nολλά από τα
στέγασης.
τερα , όσοι υπέβαλαν
νέες φορολογικές δηλσεις δεν μπορούν
να υποβάλλουν αί - καμψης.
τηση για το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα
και το επίδομα στέγα
συνέχεια στην 11
συναλλαγές να έχουν
Ειδικόνέα μέτρα περιλαμβά - γίνει μέσω πιστωτικν
νονται στη λίστα με τις
μεταρρυθμίσεις του
Εθνικού Σχεδίου Ανάή χρεωστικν καρτν
ή ebanking. Στις κατηγορίες των επαγγελμα τιν
επιχειρήσεων , μεταξύ
άλλων θα είναι συνεργεία
ενοικιαζόμενα δωμά .
τια, ταβέρνες, μπαρ,
υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματι στές ,
γυμναστήρια , κέντρα
αισθητικής , ιδιαίτερα
μαθήματα , δικηγόροι,
γιατροί, τεχνικά γραφεία κ.α.
2. Έπαθλα: Σχεδιάζε ται η αναμόρφωση της κάθε μήνα το υπουρτων
Τα σενάρια που εξετάζονται είναι αρκετά ,
με πολλές εναλλακτικές, αλλά κοινή συνισταμένη την ενίσχυση
των ηλεκτρονικν συναλλάγν.
Ηδη υπάρχουν Προτάσεις οι οποίες προβλέπουν:
1. Φοροεκπσεις: Το
σύνολο των συναλλα.
γν που θα γίνονται με
συγκεκριμένες κατη.
γορίες ειχειρήσεων ή
αυτοκινήτων,
γείο Οικονομικν μοι .
ράζει στους τυχερούς
της φορολοταρίας 1
εκατ. ευρ.
φορολοταρία προκε,
μένου να δίνει σε λί.
τυχερούς
Στην σιμπίδα
των τεκμηρίων
όσοι έλαβαν
απozημίωση
για μειωμένα
ενοίκια
φορολογούμενους με.
γαλύτερα χρηματικά
ποσά, Τα rοσά μπορεί
να φτάνουν ή και να
υπερβαίνουν
100.000 ευρ. Σήμερα
1.000 φορολογούμενοι τις συναλλαγές των
3. Αποδείξεις: Στο σύκομμωτήρια,
στημα που ισχύει σήμερα.
φόρολοταρία μετρούν
όλες οι αποδείξεις από
μηνιαίως.
φορολογούμενων.
Δηλαδή Εξετάζεται ωστό σο,
συνέχεια στην 10
Σε εγκύκλιο της Ανε
ξάρτητη Αρχή Δημο σίων Εσόδων (AΑΔΕ)
δίνει διευκρινίσεις για
τις αποζημισεις που
έλαβαν φέτος , αλλά
και για τους συμψηφ .
σμούς nου έγιναν με
φορολογικές οφειλές ,
σε χιλιάδες ιδιοκτήτες
και περίμεναν ότι έτσί
θα καλύψουν μέρος
συνέχεια στην 2
4μηνο πληρωμν
αυξήσεων και
αναδρομικν για
συνταξιούχουs
Σελίδα 9