Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΕ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής - Νιόλαος Καραθάνος 1951-197Η* διοκτήτμια- Εδότρα Σεαυρίδου L Σευλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)"
Αρ. φίλλου 6380-12.377
0,50ε
Ηιστορία μιας δολοφονίας
που συγκλόνσε την Ελλάδα
Συνέντευξη Τύπου
της ΕΛ.ΑΣ. για
την εξιχνίαση δολοφονίας
της 20χρονης
Καρολάιν Κράουτς
Αγνες Βουνού
Με δυσκολίες
λόγω καιρικν
συνθηκν ξεκίνησε
το FrOzen Peaks
Ψυχρές Κορυφές
Άλλη μια επιτυχία της Ασφάλειας Δρά μας
Σύλληψη στη Δράμα
με τη συνδρομή
αστυνομικού σκύλου
για διακίνηση
ναρκωτικν
Πέφτουν σοβάδες
σε κεντρικό
πεζόδρομο
της πόλης
Δηλσεις του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον n.Τρ
Με την σύμφωνη γνμη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος
Σε αποχή από καταναγκαστικούς
πλειστηριασμούς πρτης κατοικίας
οι δικηγόροι της Δράμας
Άρχισε ο καθαρισμός των εβραϊκν
κοιμητηρίων στην πόλη της Δράμας
Ηδη κατατέθηκε το πρτο κύμα για διαταγές πληρωμής στο Ειρηνο
δικείο και Πρωτοδικείο Δράμας
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
Μετά από πρόταση του Συλλόγου Φίλων Αρχαι ολογικού Μουσείου Δράμας-Το
έργο χρηματο δοτεί ο Δήμος Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ να απέχουν
από αναγκαστικούς πλειστη
ριασμούς ευάλωτων opελε τν και για την προστασία της
πρτης κατουίας τους , αποφάσισε
ο Δικηγορκός Συλλογος Δράμας
Η απόφαση αυτή πάρθηκε την
περασμένη Κυριακή 14 lοuviου
και έγιε γνωστή χθες , έπεπα
από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας των προέδρων των Δκηγορκκν ΣυΑλόγων Ελλάδος, που
πάρθηκε την Τετάρτη 10 Ιουίου
2021.
Του Θανά ση Πολυμένη
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ των δύο εβραϊκν κοι μητηρίων έχει ξεκινήσει ήδη εδ και
δύο μέρeς , η Εφορεία Αρχαι στήτων
Δράμας . Πρόκεπαι για δύο κομητήρια, το
ένα επί της οδού Δήμητρας και το άλλο επί
της οδού Δημοσθένους και Κυδωνίων στα
Ορτακνά , τα αποία βέβαια σήμερα δεν χρηοιματοιούντα .
Την ευθύνη του έργου έχει η κα . Δρ. Μαρία
Κοντογιαννοπούλου, προίσταμένη του Τμή
ματος Βυζαντινν και Μπαβυζαντινν Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Δράμας, καθς
και η κα . Δρ . Σοφία Γεωργιάδου, Βυζαντινολόγος .
Όπως εξηγεί η δια στον
-Πρωνό Τύπο , το έργο ξεκίνησε μετά από το ενδιαφέρον
της να δει και να μάθει στοιχεία σχετικά
Κοινότητα της Δράμας , η
οποία άκμαζς στα παλαότερα
χρόνια .
-Είμαστε ακόμα στην αρχή . .
mΤΟ ΑΡΚΕΙΟΥ Π.Τ
σο της διευθέτησης των οφε .
λν τους και της παροχής
δεύτερης ευκαιρίας , λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή
οκονομική και κοινωνκή πραγματικότητα
Σύμφωνα με αυτή την από φαση, την οποία ετικύρωσε και α
Δεκηγοροκός Σύλλογος Δράμας ,
οι δικηγόροι της Δράμας θα απέχουν
μέχρι και 31 loυλίου 2021 , από κάθε που έχει διαμορφωθεί.
αναγκαστικό πλειστηριασμό για την προ - Σύμφωνα με ανακοίνωση nou εξξδωσε
στασία των ευάλωτων οφειλετν και δι - χθες ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας
αίτερα της πρτης κατοικίας αυτν . -Με την εφαρμογή του νέου.Πτωχευτι
Εκφράζου επίσης τη διαφωνα τους με
Τιςρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κ- νκό διάστημα πλειστηριασμοί πρτης
δεκα ( N . 4738/2020 , διότι όπως επιση μαί - κατοείας καθς μέχρι σήμερα δεν έχουν
νουν-δεν εξασφαλίζουν την λυσπελή εκδοθείοι προβλεπόμενες εφαρμοστικές
προστασία των ευάλωτων οφειλετν, και
δη της πρτης κατοεάας τους , στο πλαί
μόνος και δεν μπορ να
κάνω πολλά ]
Από εκεί και μετά ξεκί νησε και το ενδιαφέρον ,
αρχικά του καθαρσμού
τους , και όπως μας λέει η
κα Κοντογιαννοπούλου,
αξίζει να δούμε επίσης,
πέρα από το στορικό εν διαφέρον , αν υπάρχει και
κάποιο αρχαιολογικό εν: κάποιο από
a με την Εβραή
κού νάμου, επίκεινται στο επόμενο χροτου νόμου υπουργικές αποφάσες
Όπως μας λέει , υπήρχε και
είχε εχφραστεί παλαιότερα το
τερο ενδιαφέρον του Συλ.
λόγου φίλων του Αρχαολογι
κού Μουσείου Δράμας . Η κα Κοντογιαννοπούλου.
επισημαίνει ότι στο έργο του καθαρισμού συνέπραξαν αρχή . Μόλις έχουν ξεκινήσει τον καθαρισμό και αυτή
το Υπουργείο Πολιτισμού με το Δήμο Δράμας , καθς την ρα δεν ξέρουμε ακόμα ι θα προκύψει Ήδη
φυσκά και το Κεντρεκό Ισραηλπικό Συμβούλιο, το οποίο έχουμε συγκεντρσει μια σχετκή βιβλιογραφία , μεταξύ
έδωσε επίσης την άδειά του . Σημαντική συμβολή στην των αποίων σημαντική είναι η συνεισφορά των μελετν
όλη υπόθεση έχει ένας από τους τελευταίους σήμερα που έχει κάνει για την Εβραϊκή Κανότητα ο Δραμνός
επιζήσαντες της άλλοτε ακμάζουσας εβραϊκής κονό - ιστορκός κ . Βασλης Ριτζαλέος
τητα στη Δράμα , ο κ. άκωβος Καέν.
Οκ Καέν, τον Απρίλιο
του 2021, είχε δσει μια
συνέντευξη στη δημοσογράφο κα Μαργαρίτα
Πουρνάρα στην Καθημερινή- , άπου εξέφραζ
μεταξύ άλλων και το πα
ράπονό του για τα δύο
κομητήρια [Ομεγαλύτερος καημός μου όταν
είμαι στη Δράμα , είναι η
εγκατάλεψη των δύο
εβραϊκν νεκροταφείων
της πόλης, στην οδό Δήμητρος και στα Ορτάκινα
( Δημοσθένους και Κυδωνν ) . Το ένα είναι σε
λίγο καλύτερη κατάσταση , το άλλο εντελς
παρατημένο . Εύχομαι και
ελπίζω ότι κάτι θα γίνει
γ' αυτό. Βλέπετε , είμαι
σελ4η
τα μνήματα .
Παράλληλα, η διασημεινει ότι είμαστε ακόμα στην
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σελ4η
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-1400 και 17:30-2030, εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Καθημιρνές: 1000 130 και 18:00 20:00 (ετός Τετάρτης!
Σαββατοκύριακα κλειστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
. Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
(Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
ΠΡΩΝΟΣ
Εpίpων Αωpατικν 12 , Δράμα Τ.Κ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
3605 643 791 /2521 104962
(ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα