Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η ώρα των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567157
Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 / τιμή: 1,30
ΟΙΚο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.546
S-SCOPPIOS Η ρα των επενδύσεων
και των μεταρρυθμίσεων
SCORPIOS
Security Services
210-8 7ο427
22Θ50- 36 00
WWW.CORPIOS-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Νομισματική Πολιτική
Η Fed έκανε την αρχή
- ΠΟΙΟΙ θα ακολουθήσουν
Η Ευρωπαϊκή ΕπιτροΠή ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης
Την αρχή για τη <μεγάλη έξοδον από την υποστηρικτική πολιτική έκανε προχθές η Φέντεραλ
Ριζέρβ, σηματοδοτντας την Πρόθεσή της να
αυξήσει τα επιτόκιά της νωρίτερα απ' ό,τι αναμενόταν και δίδοντας το στίγμα ότι αρχίζει τη
συζήτηση για τη μείωση του προγράμματος
αγοράς στοιχείων ενεργητικού. Η κεντρική
τράπεζα της Νορβηγίας πήρε χθες σειρά διαμηνύοντας ότι θα Προχωρήσει στην Πρτη
επιτοκιακή αύξηση τον Σεπτέμβριο, εν η κεντρική τράπεζα του Καναδά έχει ανακοινσει
σχέδιο για περιορισμό του προγράμματος αγορν ενεργητικού στο β εξάμηνο. σελ. 17
Η χθεσινή έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελληνικού
σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επεν
δύσεων , το οΠοίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης
λόγω του μεγέθους και της αρτιό
τητάς του , δημιουργεί μεγάλες
Προσδοκίες για την επόμενη μέρα στην οικονομία
και την κοινωνία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα
θα λάβει συνολικά 32,2 δισ., ενό ηχθεσινή απόφαση ε
αφορούσε 30,5 διο, δεδομένου νομία, οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση
του ΑΕΠ κατά 3,8 Ποσοστιαίες μονάδες έως το 2026,
το Πάρει μέσω της Πρωτοβουλίας σύμφωνα με συνηρητικές εκτιμήσεις της Κομισιόν,
εν κατά τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικν
Θεόδωρο Σκυλακάκη n θετική επίδραση στο ΑΕΠ
Που εγκρίθηκαν χθες, τα 17,8 δισ. μπορεί να φτάσει μέχρι τις 7 Ποσοστιαίες μονάδες.
Για μια ιστορική στιγμή για την Ευρη και την
Ελλάδα έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Mηθα λάβει το κράτος, αλλά θα αποπληρσουν οι ιδιτες τσοτάκης, σε ειδική εκδήλωση Που Πραγματοποότι Ποσό 1,7 δισ. η χρα μας θα
Πράσινο φωςν
για ελάφρυνση χρέους
ReactEU, Που χρηματοδοτείται
από το Ταμείο. Από τα 30,5 δισ.
σελ. 5
ευρ είναι επιχορηγήσεις και τα
12,7 δισ. δάνεια προς τον ιδιωτικό τομα , τα οΠοία
επενδυτές . Αναφορικά με τον αντίκτυπο στην οικο
ήθηκε στην Αρχαία Αγορά. σελ. 2,3 , 4
Στα 217 δισ. το ΑΕΠ
Πανδημία
στο τέλος του 2025
. Νέο άνοιγμα της αγοράς
. Στασούπερ μάρκετ
τα self tests στην Αχαία
Ταχεία ανάκαμψη Προβλέπει το μεσοπρόθεσμο
- ΑΠοκλιμάκωση της πίεσης
στο ΕΣΥ
Επιστροφή του ΑΕΠ τα 217 δισ. επιστροφή στα Πλεονάσματα ακό
ευρ μέχρι το τέλος του 2025 θα
Προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Vησης. Η περίοδος των Πολύ υψη
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα- λν ελλειμμάτων φαίνεται ότι κλεί
τηγικής το οποο αναμένεται να
Παρουσιαστεί την επόμενη εβδο - ότι το έλλειμμα θα φτάσει στα
μάδα. Η επιστροφή στην ανάκαμ 16,99 δισ. ευρ σε επίπεδο γενιψη θα ξεκινήσει από φέτος-με κής κυβέρνησης. Για το 2022 θα
το ΑΕΠ να κλείνει τη χρονιά στα
172,1 δισ. έναντι 165,8 δισ. το
2020. Πολύ ισχυρή ανάκαμψη 846 εκατ. Από το 2024θα έχουμε
Προβλέπεται για όλη την περίοδο επιστροφή στα πλεονάσματα και
από το 2023 έως το 2025, με το
ΑΕΠ να (κερδίζειν Πάνω από 10
δισ. ευρ σε ετήσια βάση. Η ταχεία
ανάκαμψηθα επιτρέψει και την
ΤΡΑ ΠΕΖ ΑΤΗ ε ΛΛΑΟ
μηκαι σε επίπεδο γενικής κυβέρ
Κομισιόν
νει φέτος. Iα το 2021 Προβλέπεται
στο FSRU της Αλεξίπολης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες το ελληνικό αίτημα για παροχή χρηματοδότησης
ύψους 166,7 εκατ. ευρ, προκειμένου να
κατασκευαστεί ο νέος τερματικός σταθμός
υγροποιημένου φυσικού αερίου (αΥΦΑ) στην
Αλεξανδρούπολη. σελ. 10
για το 2023 θα διαμορφωθεί στα
ΤΕ Προς τράπεζες: Αναγνωρίστε τα νέα ΜΕΔ της πανδημίας
Το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) , μαζ με το νέο κύμα αθετήσεων Πou
αναμένεται να Προκύψει από την Πανδημία, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό
τομέα. Στο Πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία αναγνρισης των
νέων ΜΕΔ στους ισολογισμούς τους. Αυτό επισημαίνεται στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, σελ . 6
σε επίπεδογενικής κυβέρνησης,
μετο Ποσόνα διαμορφνεται στα
989 εκατ.για το 2024 και στα 3,107
δισ. για το 2025. σελ.5
Ράλιν εξαγορν πλοίων
από την Global Ship Lease
Συνεχίζει το κράλ> των εξαγορν Πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων η Global Ship
Lease, του Έλληνα εφοπλιστή Γιργου Γιουρούκου. Από τον Φεβρουάριοη εταιρεία έχει
αγοράσει συνολικά 23 containerships, τα τέσσερα χθες, επενδύοντας 500 εκατ. δολ. σελ . 11
Διευκρινίσεις
για κωδικούς
φορολογικν
Πότε εφαρμόζονται
οι διατάξεις
για τα εργασιακά
Τρεις θέσεις
κέρδισε
η Ελλάδα
στη λίστα IMD
ΑΔΜΗΕ
δηλσεων
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 1 ,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ
Άμεσα και σε βάθος χρόνου
Ανταγωνιστικότητα
Άμεσα ή και σε βάθος χρόνου θα εφαρμοστούν οι
διατάξεις του νόμου για τα εργασιακά Που ψηφίστηκε Τουρκία
το βράδυτης Τετάρτης από τη Βουλή, εν μέσω σφοδρής
Πολιτικής αντιπαράθεσης και αντιδράσεων των συν
δικάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έναρξη εφαρμογής
των κεπίμαχων διατάξεων σχετικά με τη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας, το νέο καθεστς στις υπερωρίες ,
την καινούργια διαδικασία λειτουργίας των κλάδων
τις Κυριακές , ή την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, Που
είναι αναμφίβολα σημαντικές μεταβολές . σελ.7
σελ.18
Έξι σημαντικές διευκρινίσεις
για τοντρόπο συμπλήρωσης συγ
κεκριμένων κωδικν τς φετινής
φορολογικής δήλωσης παρέχει
η ΑΑΔΕ. Οι διευκρινίσεις αφο
ρούν, μεταξύ άλλων, τα τεκμήρια
τις δαπάνες με e μέσα πληρωμής
τα Ποσά Που υπόκεινται σε φόρο
ή αποτελούν εισόδημα Που όμως
απαλλάσσεται από φόρο. σελ.9
Τρεις θέσεις σκαρφάλωσε στην
Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα, κόντρα
ΜΕΡΙΣΜΑ 0,55 ΕΥΡΩΜΕΤΟΧΗ >12
Ο Ερντογάν
επιμένει
επιθετικά,
χαμένη η λίρα
συνολικά στη διετία 2019-2020
Διρυγα Gas
ΝΕΑ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ
κέρδισε 12 θέσεις, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Institute for Management Development (IMD)
της Ελβετίας, Που δημοσιοποίησε
το ΙΝΣΒΕ. σελ . 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα