Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t 1δρυτής - Νικδαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σ αιρίδου L Συλιινή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6880-12.376
0,50 ε
ΑΕΚ-Δράμα 86,34- 22
Δημιουργία Κέντρου
Τηλείατρικής στο Παρανέστι
για την παροχή
πρωτοβάθμιων
υπηρεσιν υγείας
Πρόγραμμα Eurovelo
Η ανάπτυξη ποδηλατικού
τουρισμού στην Ελλάδα
περνάει και
από το Νευροκόπι
Δράμας
Η ομάδα της Δράμας
έγραψε ιστορία
εξασφαλίζοντας
εισιτήριο για Ευρπη
Με ήπα έκλεισε τα πλέι οφ
η Δράμα 86'
Ο Υδρόμυλος
Γράφειο κ Βασλης
. Χατζηθεοδωρίδης
Στο πλαίσιο του I NTER REG VA
Greece-Bulgariav
σελ. 5η
Με χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια Αν . Μακεδονίας-Θράκης
Μεγάλη σύσκεψη χθες στην Π.Ε. Δράμας με Ελληνες και Βούλγαρους α υτο διοι κητικούς
Σε εξέλιξη τέσσερα έργα
για την Ιερά Μητρόπολη Δράμας
Να ασκηθούν πιέσεις για το άνοιγμα
του Τελωνείου Εξοχής ζητούν
Έλληνες και Βούλγαροι δήμαρχοι
Κλιματιστικά στο Μητροπολιτικό Να ό , αλλαγή κουφωμάτων στην
παλιά Μητρόπολη, ηχητικός εξοπλισμός στο Πνευματικό Κέντρο
της Ι. Μητροπόλεως και δημιουργία Εκκλησια στικού Μουσείου
Υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Δράμας συμμετείχαν στη σύσκεψη ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Βούλγαρος Πρόξενος , ο Περιφερειάρχης του Μπλαγκό εβγκρανπ και
οι δήμαρχοι Κ. Νευροκοπίου , Καβάλας, Παγγαίου, Γκότσε Ντέλτσεφ, Σάτομπτσα, Γκάρμεν,
Ράζλογκ, Μπάνσκο , Μπελίτσα κ.α
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΕ ΦΑΣΗ υλοποίησης βρίσκονται
τρία έργα τα οποία έχουν εγκρι θεί από την Περφέρεια Αν . Μακεδονίας
Μητρόπολη Δράμας . Τα έργα έχουν
εγκριθεί από τον περιφερειάρχη Αν.
Μακεδονίας-Θράκης μετά από προθηση του προέδρου του Περpερειακού Συμβουλίου και περιφερειακό
σύμβουλο Δράμας κ . Χρήστο Παπαθεοδρου
Το πρτο από τα τρία αυτά έργα
που έχει αλοληρωθεί , είναι η ενεργειακή αναβάθμση του νέου Μητραπολι
τικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου
Δράμας , ε συνολικό ποσό 24.800
ευρ . Το έργο αφορούσε στην τοποθέτηση κλματιστικν στο νέο Ιερό Μητροπολιτκό Να .
Το δεύτερο έργο αφορά στην προ
μήθεια υλικν για τον ηχητικό εξρπλισμό του Πευματικού Κέντρου της
Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, συνο λικό κόστους και αυτό 24.800 ευρ Το
έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμέ
νεται να ολοκληρωθεί σύντομα
Τέλος, το τρίτο έργο αφορά στην αλλαγή κουφωμάτων στον παλαιό Μητρο - oπoίος βρίσκεται ακριβς δτλα στο νέο
πολιτικό Ναό Eoοδίων της θεοτάκου , ο Μητροπολπκό Ναό .
Θράκης , για την Ιερά
ΦΩΤΟ Π.T.|
γαρίας παρόντες ήταν , ο Βούλγαρος Πρόξενος στη
1 ΕΓΑΛΗ σύσκεψη για το άνοιγμα του Τελωνείου Θεσσαλονίκη κ . Πισάντσεβ , ο περρερεάρχης του
Μ Εξοχής, πραγματοποιήβηκε χθες το μεσημέρι Μπλαγκάεβγκραντ κ Σούσκοβ, και οι δήμαρχου Γκότσε
Ι στην aίθουσα συνεδριάσεων της Περφερα ακής Ντέλτσεφ κ . Μοσκόβ, Σάτομπτσα κ . Μμενοβ, Γκάρμεν
κ Φείμ Κα Χατζηδήμοβο κ . Τερξεφ , Ράζλογκ κ . Γιp
τσεβ, Μπάνσκο κ . Καντεβ , Βελίτσα κ . Ρεβάνσκι και Για Του Θανάση Πολυμένη
Η Ε ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠL
1 Ενότητας Δράμας , υπό την προεδρία του αντπεριφερειάρχη Δράμας κ . Παπαδόπουλου , ο οποίος την προκάλεσε .
Σκοπός της σύσκεψης , ήταν να κατατεθούν απόψεις Κατά η συνεδρίαση το λόγο πήραν όλοι οι παρόντες
για το άναγμα του Τελωνείου της Εξοχής για τουριστ και εξέφρασαν τις απόψεις του, εν το γενικό θέμα είναι
κούς λόγους. Να σημεωθεί ότι σήμερα το Τελωνείο πα - ότι , η βουλγαρική πλευρά δήλωσε ότι είναι έτομη σε
ραμένει ανοιχτό μόνο για εμποροκούς λόγους
Όπως είναιγνωστό, οι πέσες από την πλευρά της Πε- νείο του Βιντεν . Όπως είπαν μάλιστα, υπάρχει ήδη το
ροpέρειας αλλά και των τοπικν αρχν προς την ελλη- απαραίτητο προσωπικό από την πλευρά τους στε να
νοή κυβέρνηση είναι συνεχείς , παρ, όλα αυτά η ανταπτεξέλθουν στις απατήσεις της λειτουργίας του .
κυβέρνηση δεν δίνει την άδεια δέλευσης από Βουλγαρία προς την Ελλάδ ,
αλλά και το αντίθετο.
Στη σύσκεψη αυτή , εx
μέρους της Ελλάδας
ήταν ο αντιπερφερειάρχης Δράμας κ . Παπαδόπουλος,
αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αντωνιάδης, ο
πρόεδρος του Περιφερειακού
ΑΜΘ κ Παπαθεοδρου ,
ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής οι.
κονομίας κ . Ζιμπίδης και
οι δήμαρχοι Κ . Νευροκοπίου κ . Κυριακίδης , Καβάλας κ . Μουριάδης.
Παγγαίου κ Αναστασιάδης , εν είχε προσκληθε, αλλά δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί και ο δήμαρχος Θάσου.
Εκ μέρους της Βουλ
σελ.4η
κορούντακ . Καφελοβ.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
όλα , στε από τη δική της πλευρά να ανοίξει το ΤελωΠάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλω .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-1400 και 17:30-2030, εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Συμβουλίου
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΣΤΗΡΙ2ΟΥΜΕ
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Σαββατοκύριακα κλειστά
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάνεγγυημένη φύλαξη.
( Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εpί5pων Αξωpατικν 124 , Δρόμα ΤΚ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
ΠΡΩΝΟΣ
E5 643 791 / 2521 104962
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα