Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: "Φρένο" στις απεργίες με κοινωνικές επιπτώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
EMΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Η <ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ Σ
ΚΑΙ ΤΟ <ΘΕΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
Η ΝΕΑ ΟΡΚΗ ΓΙΟΡΤΑΣΕ
ΤΟ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟ 70%
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΗIΝA SPAGE
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΧΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ος Αρ. φύλλου 30.746. Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
www.kathimerini.gr. G120
Σύγκρουση
δύο κόσμων
Φρένον στις
απεργιες
Επιχειρήσεις
κόβουν
με κοινωνικές επιπτσεις uw πίστωση
στη Βουλή
Ψηφίστηκ
το εργασιακό νομοσχέδιο
Τέσσερις στις δέκα
ζιτούν προπληρωμή
Απόφαση- ορόσημο του πρωτοδικείου για τους καθηγητές
Σειδεολογική και πολιτική σύγκρουση δύο κόσμων εξελίχθηκε, χθεs
στη Βουλή , η κορύφωση τηns αντι παράθεσns κυβέρνησηs και αντιπολίτευσns για το εργασιακό νομοσχέ
διο. Στην ονομαστική ψηφοφορία,
οι αλλαγέs εγκρίθηκαν επί τηs αρxis μόνο με τ1s ψήφουs τns κυβερνσαs πλειοψηφίas (158 Ναν
έναντι 142 ΟχΙ ) . Ωστόσο, σειρά
διατάξεων έτυχε τns θετικής ψήφου
και πολλν βουλευτν τηs αντι πολίτευσns, κυρίωs από τον ΣΥΡΙ
ΖΑ και το ΚIΝΑΛ, με τα Ναν να
φθάνουν από 190 έωs και τα 276,
σε ορισμένεs περιπτσειs. Σελ. 4
Ανησυχία για τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στι
υποχρεσειs τουs μετά το τέλοs
των κρατικν ενισχύσεων εκφράζουν οι προμηθευτές τουs και αυτό
αποτυπνεται στην πρόθεσή τουs
να κόψουν τιs πιστσειs. Σύμφωνα
με έρευνα τns Intrum για λογαριασμό τns Κομισιόν, 40% των ελληνικν επιχειρήσεων ζητούν από τουs
πελάτεs τουs να προπληρσουν,
έναντι 23% πριν από την πανδημία.
Επίσns , σχεδόν μία στιs τέσσεριs
επιχειρήσειs δεν διαπραγματεύεται
όταν έναs πελάτηs ζητήσει μεγα
λύτερο χρόνο πληρωμήs. Σελ. 23
Νέα δεδομένα για την κήρυξη των απεργιν απεργίas, αλλά τροποποiησε και τοπλαίσιο δι
στην Ελλάδα δημιουργεί δικαστική απόφαση εξαγωγής τns, εξαιρνταs τοus καθηγητές και
τουs εργαζομένουs στα μέσα μαζικήs μεταφοστόχο την εξυπηρέτηση βασικν αναγκν του
κοινωνικού συνόλουν, σηματοδοτεί μια τάση
κατά των τυφλνο απεργιακν κινητοποι
Πανελλαδικν Εξετάσεων. Το αρμόδιο πρω- ρas (ΜΜ ), κρίνονταs ότι όφειλαν να βρίσκο-ήσεων και αποτυπνει θεσμικά ένα σχετικό
νται στη θέση τουs για την ομαλή διεξαγωγή κοινωνικό αίτημα, που εντείνεται συνεχς τα
για τιs κινητοποιήσειs εν μέσω των εν εξελίξει
τοδικείο , στο οποίο προσέφυγε το ελληνικό
Δημόσιο, έκρινε παράνομη την προκήρυξη
των εξετάσεων. Η απόφαση, που ελήφθη με
τελευταία χρόνια. Σελ. 6
Realpolitik με χαμηλές προσδοκίες
Τ τ ΤΕ
ΣΗΜΕΡΑ
Εύκολο το 10,
δύσκολο το 20
ΑΝΑ ΝΜΟ
0 αχάρτης
των εμβολίων
Στις φετινές Πανελλααδικές
Τα νησιά και η θεσπρωτία αναδεικνύονται σε απρωταθλητές> του
εμβολιαστικού προγράμματος, σύμ
φωνα με τα στοιχεία ανά νομό Που
Παρουσιάζει η Κ) . Εν τω μεταξύ ,
αναμένεται ότι θα παραταθεί για δύο
μήνες η δωρεάν διανομή των self
tests από α φαρμακεία. Σελ.5
Οι υποψήφιοι εύκολα θα πιάσουν
το 10 αλλά δύσκολα το 20, είναι η
έωs τρα αποτίμηση για τον βαθμό δυσκολίαs των θεμάτων στ1s
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Χθεs εξετάστηκαν σε Αρχαία, Μαθηματικά
και Βιολογία, μαθήματα υψηλns
βαρύτηταs. Σελ. 6
. Αναδρομικά: Αυξήσεις και αναδρομικά Που φθάνουν ακόμη και τους
21 μήνες θα λάβουν έως τις 30 Ιουνίου
περίπου 50.000 συνταξιούχοι με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης.
Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι πληρωμές που ξεκινούν από αυτόν τον μήνα αφορούν τους συνταξιούχους Που
υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης
μετά τις 13 Μαΐου 2016 και θα συνεχι.
στούν στη διάρκεια του καλοκαιριού
με τους υπόλοιπους. Σελ. 23
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡ0
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγο Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στην έπαυλη Λα Γκρανζ , στη λίμνη
της Γενεύης. Οι δύο ηγέτες συμφνησαν στη διαχείριση της αμερικανορωσικής αντιπαράθεσης , ξεκινντας διάλογο για τα Πυρηνικά οπλοστάσια
και για τους κανόνες των κυβερνοεπιθέσεων. Σελ. 3
Εμβόλια
και ελευθερίες
Η θέσπιση διευκολύνσεωV για
τουs εμβολιασμένοUs δεν συνιστά, όπωs ακούστηκε χθεs
στη Βουλή, διχαστικό μέτρο.
Είναι αυτονόητη n υποχρέωση
τns Πολιτείαs vα άρει όλουs
τουs υγειονομικοUS περιορι
σμούs για τουs πολίτεs που
φρόντισαν να μην αποτελούν
υγειονομικό κίνδυνο για το
κοινωνικό σύνολο. Αυτήν την
Οταν οι έφηβοι Προσφέρουν
Μετέωροι
οι Ευρωπαίοι
στη Βρετανία
Γλυκά Νερά: Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα στην έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας
της 20χρονης Καρολάιν , την 11η Μαΐ
ου στα Γλυκά Νερά. Σελ. 7
Από την 1n Ιουλίου
Σοβαρούς κινδύνουs για πολυάριθμουs υπηκόουs χωρν τns Ε.Ε.
που ζουν μόνιμα στη Βρετανiα
εγκυμονεί η προθεσμία τηs 30hs
Ιουνίου, που αφορά τη δήλωση
μονίμου κατοίκου . Πολλοί πολίτεs τns E Ε. που ζουV νομίμωs στη
Βρετανία θα θεωρούνται παράνομοι εάν δεν υποβάλουν εγκαίρωs
την αίτηση για καθεστs μόνιμns
εγκατάστασηs. Σελ. 10
οδό ετοιμάζονται να ακολουθήσουν και άλλα ευρωπαϊκά
κράτη. Οι όποιες ανακολουθίεs στ1s κατευθύνσειs για τον
εμβολιασμό δεν συνιστούν δικαιολογία για να μετατραπε
αυτό το ζωτικό εγχείρημα σε
πεδίο φτηνήs δημαγωγία .
Forthnet: Σε κατ' αρχήν συμ
φωνία με τη Forthnet για την τοπΟ
θέτηση οπτικν ινν στο δίκτυο μέ
σης και χαμηλής τάσης προχρησε
η ΔΕΗ Σελ. 25
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, έφηβοι κινητοΠοιήθηκαν εθελοντικά υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Ο Δημήτρης οργάνωσε εκστρατεία crowdfunding για τις ανάγκες του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Πραγματοποιντας τον
γύρο του νησιού με κανόε καγιάκ. Τελικά συγκέντρωσε 17.800 ευρ, ξεπερνντας τον αρχικό στόχο. Σελ. 8
ΘΕΩΡΕΙΟ
Στο καρφί
και στο Πέταλο
από τον Δένδια
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ
Στον αστερισμό του Diggery
Γονείς , παιδιά και πολιτικοί στο ίδιο σπίτι
Σελ. 2
. Lamda Development: Tην
Παρασκευή 25 Ιουνίου ολοκληρνε
ται η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε
στη Lamda Development, η onoia και
θα καταβάλει την πρτη δόση των
300 εκατ. στο ΤΑΙΠΕΔ και εγγυητική
επιστολή 347 εκατ. Η Lamda Προχω
ρά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, Παρά την εκκρεμότητα στο θέμα
του καζίνο. Σελ. 24
Ευθύνεται αποκλειστικά η οικονομική κρίση ντας και την απάντηση: <Μα αν βρεθεί χωρίς γκαίος απόπλους δεν συντελείται.
ή έχει ευθύνες και το Πολιτικό προσωπιό ;
Μήπως το δίδυμο cυπερπροστατευτικοί γονείς-βολεμένα παιδιά είναι στο DNΑ (και)
της ελληνικής κοινωνίας; Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσί
ας, ο μέσος όρος των νέων 18-34 ετν Που
μένουν με γονείς, για τις χρες της ΕυρωΠαϊκής Ενωσης, είναι κοντά στο 50% (.Κο,
15/6). Στην Ελλάδα και στην Ιταλία, το αντίστοιχο Ποσοστό είναι 69,4%. Στις χαμηλότε
ρες θέσεις κατατάσσονται σκανδιναβικές και
βορειοευρωπαϊκές χρες (Δανία με 17,2% ,
Φινλανδία με 19,5%). Εν ολίγοις: δύο στους
τρεις Ελληνες ηλικίας 18-34 ετν ζουν με
τους γονείς τους.
Ας μην Πάμε Πολύ μακριά. Μια συζήτηση
στο ευρύτερο περιβάλλον σας αν ανοίξετε,
θα διαπιστσετε ότι ακόμη και Πολύ νέοι σε
ηλικία γονείς αναρωτιούνται, προδιαγράφοδουλειά , Πού θα πάει να μείνει; . Μητέρες
ενήλικων αγοριν , κυρίως, μετατρέπονται
αγογγύστως -αν όχι ευχαρίστως-σε υπηρε
σία παροχν: μαγείρεμα , οικιακή φροντίδα
κ.ο.κ. Οι σχέσεις αυτές, προφανς, δεν είναι
απότοκοι της κρίσης. Πρoϋπήρχαν.
Οι ερμηνείες για το Παιδί που δεν ενηλικι
νεται έτσι Ποτέ δεν χρειάζονται την n στοποίηση της ψυχανάλυσης, αρκεί η απλή
Παρατήρηση. Τα ελλείμματα των μεν και των
δε Πολλαπλασιάζοντα: τα παιδιά αναμετρού-κυνήγησε με βαρβαρότητα και τους κατανται στρεβλά/διαθλασμένα με την πραγματικότητα, οι γονείς παλινδρομούν διαρκς
σε μια σχέση γονική , το τρες αυξάνεται , η
νοσηρότητα και οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις μοιάζουν με κανονικότητα.
Η συγκατοίκηση αυτή μπορεί να είναι αβολικήν, δεν είναι όμως, επί της ουσίας , υποστη
ρικτική. Οι κάβοι δεν λύνονται Ποτέ, ο ανα
Ας επιστρέψουμε, ωστόσο, στο αρχικό ερτημα: έχει ευθύνες το Πολτικό Προσωπικό;
Ο Πολιτικός λόγος μπορεί να συμβάλει στην
ωρίμανση παιδιν και γονιν; Και αν ναι, με
Ποιον τρόπ0; Με τον απολύτως αντίθετο από
αυτόν Που χειρίστηκε η αξιωματική αντιπο
λίτευση χθες στη Βουλή. Και τι δεν είπε ο κ.
Τσίπρας: ότι η κυβέρνηση στερεί από τους
νέους τα όνειρα για πρόσβαση στα πανεπι
στήμια, ότι στη διάρκεια της πανδημίας τούς
. Κριστιάνο Ρονάλντο:
Η απομάκρυνση δύο μπουκαλιν
Coca-Cola από τον οπαδό της
υγιεινής διατροφής Κριστιάνο Pονάλντο, την ρα που έδινε συνέ ντευξη Τύπου στο Eurο 2020, οδήγησε σε πτση της μετοχής της
Πολυεθνικής κατά 1,6%. Σελ. 11
συκοφάντησε. Μέχρι και ότι τους υποχρέω
σε να κάνουν τα λάθος εμβόλια δεν δίστασε
να πει , ενισχύοντας , εκτός των άλλων, έναν
κακόβουλο, κατασκευασμένο από ψευδή
στοιχεία, θυμό. Στοκάροντας στην αποθήκη
Πολτικού αμοραλισμού και ωμής ψηφοθη
ρίας. Εκεί , όπου το αξεστοκάρισμαν δεν έχει
καμιά ελπίδα .
Η καλύτερη ελληνική ταινία της σεζόν , το φιλμ
< Digger> του Τζρτζη Γρηγοράκη, βγαίνει σήμερα
στους κινηματογράφους. Η ταινία, γυρισμένη σε Πολύ.
δύσκολες, φυσικές συνθήκες , μέσα στο χειμωνιάτικο
δάσος , με τις βροχές , τις ομίκλες και τα χιόνια, διαθέτει
ρυθμό, εντάσεις όταν χρειάζεται και εξαιρετικές ερμηνείες από τους Βαγγέλη Μουρίκη , Αργύρη Πανταζάρα
και Σοφία Κόκκαλη. Σελ. 14
REUTERS / CARLOS
GARCIA RAWLINS
REUTERS/ EDUARDO MUNOZ
Ε Ι Η
REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα