Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ψήφος εμπιστοσύνης στο ομόλογο της Ε.Ε.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ1ΡΙΚΗ μo
771234
567133
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 τιμή: 1,30 E
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.544
Ψήφος εμΠιστοσύνης
στο ομόλογο της Ε.Ε.
Οδικός χάρτης
Μεισεις ενοικίων
ακινήτων σε υπεκμίσθωση
Λύση στην εκκρεμότητα που υπήρχε όσον
αφορά τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων οι
οπΟίες προβλέπουν αναγκαστικές μεισεις ενοκίων και αποζημισεις ιδιοκτητν λόγω
απλειας μισθωμάτων, στς περιπτσεις υπεκμσθσεων ακινήτων , δίνει η ΑΑΔΕ σελ. 4
Με 16 bulkers στο χύδην
Στα 142 δισ. ευρ, για 10 δισ., οι προσφορές-Αντλήθηκαν 20 δισ. με επιτόκιο 0,06%
ξηρό φορτίο η Costamare
Eνθουσιδης ήτανη υποδοχή των αγορν στην
Πρτη κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων για λο
γαριασμό της Ε.Ε. και ειδικότερα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την αν
Επέλαση στον κλάδο των Πλοίων μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου πραγματοποιεί η Costamare Inc της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου,
με την απόκτηση 16 bulkers. Η κίνηση αυτή
έρχεται σε μία περίοδο Που οι αναλυτές εκτιμούν
ότι ο κλάδος θα ακολουθήσει έντονα ανοδική
ρότα τουλάχστον για μία διετία και υπόσχεται
σημαντικά κέρδη στους Πλοιοκτήτες, σελ. 10
εν κάποιες Πιο Προχωρημένες στην προετοιμασία
μπορεί να λάβουν μεγαλύτερο Ποσό. Για τη χρηαπόδοση 0,06%. Για την πρτη έξοδο στις αγορές ματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης n Ευρωπαίκή
Επιτροπή , εξ ονόματος της Ε.Ε., θα δανειστεί στις
τίστροφη μέτρηση για τις Πρτες εκταμιεύσεις επενδυτικές τράπεζες. Συνολικά μέχρι το τέλος κεφαλαιαγορές έως 750 δισ . ευρ σε τιμές 2018
ή έως Περίπου 800 δισ. ευρ σε τρέχου σες τιμές.
Αυτό θα μεταφράζεται σε όγκο δανεισμού κατά
μέσο όρο περίπου 150 δισ. ευρ ετησίως μεταξύ
των μέσων του 2021 και του τέλους 2026, γεγονός
Που θα καταστήσει την Ε.Ε. έναν από τους μεγα
λύτερους εκδότες σε ευρ. Όλα τα δάνεια θα έχουν
λύψει την Προκαταβολή του 13% σε κάθε χρα , αποιληρωθεί σταδιακά έως το 2058. σελ 3
10ετές κοινωνικό ομόλογο Που είχε εκδσει η
E.Ε. το 2020. Το επιτόκιο του ομολόγου θα έχει
με έκδοση 10ετούς ομολόγου συνεργάστηκαν 7
Προς τα κράτη μέλη, οι οποίες αναμένονται μέχρι
Ιουλίου θα γίνουν τρεις εκδόσεις με στόχο την
το τέλος Ιουλίου. Οι προσφορές για το 10ετές ομό - άνληση Περίπου 45 δισ. ευρ, τα οΠοα θα δοθούν
ως Προκαταβολή στα κράτημέλη έναντι των Πόρων
Που τους αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
10 δισ. Που ήταν ο αρχικός στόχος. Το βιβλίο Προ Το Ποσό Που σχεδιάζεται να αντληθεί το 2021
σφορν κινήθηκε Πολύ κοντά στο ρεκόρ προσφο - ανέρχεται σε 80 δισ. ευρ και στην ουσία θα καλογο ξεπέρασαν τα 142 δισ. ευρ, με αποτέλεσμα
η Ε.Ε. να αντλήσει τελικά 20 δισ. ευρ , αντί των
United : Διατηρεί ζωντανό
το ενδιαφέρον για τη Wind
Το ενδιαφέρον της United Group-μητρική εταιρεία της Forthnet n onoia μετονομάζεται σε
Nova- για τη Wind συνεχίζε να υπάρχει σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλό της
Victoriya Boklag. σελ 13
ρν των 145 δισ. ευρ Που είχε σημεισει το
4 βήματα για τους Πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης
Αντρέα Ενρία
Επικεφαλής της εποπτικής αρχής της ΕΚΤ
Σήμαν στις τράπεζες
για μερίσματα
και επαναγορά
ιδίων μετοχν
Άναψε πράσινο στην αμκ
των 800 εκατ. της Alpha Bank
Κλειδνει n 1η έγκριση του ελληνικού σχεδίου
Εγκρίθηκε χθες η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της Alpha Bank ύψους έως 800 εκατ. από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Services
and Holdings. σελ. 11
Το τελικό κείμενο της ελλη -λέγιο των Επιτρόπων. Το χροVικής Πρότασης για την αξιο- νοδιάγραμμα μέχρι την εκτα
Ποίηση των Πόρων του Ταμείου μίευση των Πόρων-συνολικά
αναμένεται να ξεπεράσουν τα
8 δισ. ευρ- προβλέπει τέσσερις
ενδιάμεσους σταθμούς, Που
έχουν ως εξής: 1. Έγκριση του
ελληνικού σχεδίου από το Κο φεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο- λέγιο των Επιτρόπων. 2. Εγκρι
ση από το Συμβούλιο Πολιτικν Αρχηγν. 3. Σύναψη επιχειρησιακής συμφωνίας ανά
μεσα στnν Κομισιόν και την Ελ
λάδα. 4. Κατάθεσn tης επιχειΣτρατηγική τριν πυλνων
από την κονσερβοποιία Κύκνος
Ανάκαμψης, με μια συνοδευτική επιστολή του αρμόδιου
αναπληρωτή υπουργού Οικο
νομικν Θεόδωρου Σκυλακά
κn, βρίσκεται από χθες στα γρα
Περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της επιτυγ χάνει η κονσερβοποία Κύκνος στα εγκρια
ράφια, εν στο επίκεντρο της αναπτυξακής
στρατηγικής της βρίσκεται η εξωστρέφεια, το
κανάλι HoReca, αλλά και n γεωργία της επόμε
νης μέρας , σελ. 12
Πής. Αύριο, Που θα βρίσκεται
στην Αθήνα για επίσημη επί
σκεψη η επικεφαλής της ΚοΔιττή η εικόνα Πωλήσεων
σει και η Πρτη έγκριση του
ελληνικού σχεδίου, η οΠοία
ρησιακής σύμβασης στο ελληνικό Κοινοβούλιο. σελ. 3
σελ. 2
της αγοράς πληροφορικής
θα Πρέπει να δοθεί από το Κο Διττή είναι η εκόνα της πορείας του κλάδου της
πληροφορικής, εν μέσω Covid-19. Από τη μα
πλευρά ο τζρος των Προϊόντων για τους οικακούς καταναλωτές αυξήθηκε και από τmν άλλη
τα έσοδα από τις Πωλήσεις προϊόντων προς τις
επιχειρήσεις μειθηκαν. σελ. 12
Πς θα δοθούν Άντεξαν
οι ενισχύσεις
Mytlineos
" Επενδύσεις
600 εκατ. φέτος
και διπλάσια
κέρδητο 2022
Σύμβαση
της Αλουμίνιον
Έκλεισε
η Πληση
του Sunrise I
αξίας 7,2 δισ.
στην Πανδημία
στον τουρισμό τα φορο-έσοδα
των 350 εκατ.
Ανακωχή στον Πόλεμο ΗΠΑ-ΕΕ.
για τις επιδοτήσεις αεροσκαφν
Αιτήσεις από σήμερα
Κινήθηκανεντός στόχων στο Πεντάμηνο
Τράπεζα Πειραις
Σε ανακωχή του 17χρονου Πολέμου για τις επιδοτίσεις αεροσκαφν προχρησαν χθες ΗΠΑ και
ΕΕ, με απτερο στόχο την αντιμετπιση της
απελής από την αναδυόμενη κινεζική βιομηχανία
εμπορικν αεροσκαφν. σελ. 15
Αρχίζει από σήμερα και θα Πα ραμείνει ανοικτήν έως τις
29/09/2021η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα
ενίσχυσης του τουρισμού. Μέσω
του Προγράμματος, ύψους 350
εκατ , θα χορηγηθεί κεφάλαιο
κίνησης έως 400.000 ευρ στις
επιχειρήσεις του κλάδου. σελ. 7
Δύο στοιχεία επικαλούνται στελέχη του οικονομικού
επιτελείου για να δηλσουντην αισιοδοξία τους όσον
αφορά τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό αλλά και δημοσιονομικό επίπεδο. Όσον αφορά την Πορεία της
οικονομίας, η πρόβλεψη ήταν ότι η ύφεση του α' τρ
μήνου θα ήταν υπερδιπλάσια του-2,3% Που ανακοίνωσε
η ΕΛΣΤΑΤ. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με α
φοροέσοδα 5μήνου. Διαμορφθηκαν στα 16,92 δισ .
ευρ έναντι στόχου 17,05 δισ. ευρ. σελ.5
Οριστικές συμφωνίες Πλησης για το χαρτοφυλάκιο μη εξυΠρετούμενων ανοιγμάτων Sun
Tisel, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ., ανακοίνωσε
χθες η Τράπεζα Πειραις. Έτσι
οι τιτλοποιήσεις της τράπεζας
ανέρχονται σε 14δισ. και εκκρε
μούν άλλα 4 δισ. ευρ. σελ. 11
με τη ΔΗΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ >5
-Ησυμφωνία
με την Glencore
σελ, 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα