Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοτήτης Εκδτης - Δευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ετος 450 p Φάλλου 11967 Τιμή 450 ευρά . Ττάτη 15 Ιουνίου 2021
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΑ ΕΦΟΥ!
ΕΠΙΚΟΙΝΑΝΙΑΚΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
wΕ oα ΡΕΠΟΡΤΑΖ
nόθεon καθς npoύnoθt .
στν της AΗ.
onouδοστων της Ακοδπμίας σηρυδαστν δου 68ν Ε. μnορικού Νουοu γo no
Σταθεροί στιs nayεs θέσεις τους
και ο Πρόεδρος της Τουριάας στη διάρκει συνομιλίας τους
|Στο nεριθριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ
Από το μικροσκόπιο
Οι Διοικητές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ
σεις τους έμειναν ο ΕΛλn.
νος Πρω0υnoupyός και ο
και ano τη σκετική νομοθεσία -0g nεpoουν
οι Δοπτές των Νoσοκομείων του ΕΣΥ. με το
Υnουργείο Υγείος να βρίοκετα στην ttArή
τα τη διόρκεια της 50λεπτης
συνομιλίος τους στο nεpιeo .
pο της Συνόδου Κορuφής
του ΝΑΤΟ
Eναντίον των απεργιν Που Προ8ρύχθακαν για σήμερα
Τάσσεται η Νέα Δημοχρατία με ανακοίνωσή της
Καθς θέτουν σε κίνδυνο uις Πανελλαδικές Εξετάσεις
dπας γίεται οε πόνο αnό 20 χρες
Μήνυμα υπέρ της ουνέχισης των
εμβολιασμν ένανι της Cονid 19
και με τη δεύτερη δόση του σκευά .
οματος της Astra/eneea έoτελε την
Τρίτη αnό το Λουξεμβούργο ο υ.
Εναντίον των anερ.
ανακοίνυoή της τοver
μετα και την ούσταση nou έκανε tn
nounot nou στρέφοντη
Δευτέρα η Εθνική Επιτροπή Εμβο
συνοου και Φετουν σε
λιασμν για naύση χορήγησης του
κνδυνο την ουμμετοχη
συγκεκριμένου εμβολίου στους no.
λίτες ηλικίας κάτω των 60 ετν .