Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4991 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Σε επικίνδυνα μονοπάτια…
• Γιάννης Ραχωβίτσας: Με
τους κακοποιούς πάμε στο
ίδιο ποτάμι, αλλά από διαφορετική όχθη
• Συνέντευξη του πρώην
Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ,
Γιάννη Ραχωβίτσα στην
εφημερίδα της Εθνικός
Κήρυξ και την Κατερίνα
Πλουμιδάκη

Aγροτικα

Υγεία

“EUchanges Thessaly”
• Ενθουσίασε το
κοινό το
κουαρτέτο Fortissimo...

s

Óåë. 6-7

Κ. Τσιάρας: Λύση στο
πρόβλημα των βαμβακοπαραγωγών που δεν
έπιασαν το πλαφόν των
κιλών στην συνδεδεμένη
Óåë. 6 ενίσχυση
Óåë. 9

Φορητό ακτινοσκοπικό εξοπλισμό αποκτά το Γενικό
Νοσοκομείο
Τρικάλων

s

s

Óåë. 12

s
2η Συνάντηση Ποιητών
• 2η Συ-

νάντηση
Ποιητών
στη Λίμνη
Πλαστήρα

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr